Syysilmoitus 2023

Julkaisupäivä: 9. lokakuuta 2023

↵ Peltotukien hakuopas
Peltotukihaun täydentävä haku vuoden 2023 ekojärjestelmätukeen ja ympäristökorvaukseen
Syysilmoituksen tietojen muuttaminen ja selvityspyyntöön vastaaminen 2024

22.1.2024

 • Poistettu luvusta 3. Kiertotalouden edistäminen
  • Ilmoita syysilmoituksessa, jos olet levittänyt toimenpidelohkoille oman* biokaasulaitoksen kautta kierrätettyä oman tilan kuivalantaa. → Ei tarvitse olla oma.

21.12.2023

 • Muutettu syysilmoituksen ajankohta: 8.1.–1.2.2023 → 15.1.–8.2.2024.

 • Tarkennettu lukuun 3. Kiertotalouden edistäminen kohdat
  • vähintään 5 m3 hehtaarille (aineet, joiden fosforipitoisuus on vähintään 3 kg/m3).
   • vähintään 5 m3 hehtaarille (nestemäiset aineet, joiden fosforipitoisuus on vähintään 3 kg/m3).
   • vähintään 5 m3 hehtaarille (kiinteät aineet, joiden fosforipitoisuus on vähintään 3 kg/m3).
  • Ilmoita syysilmoituksessa toimenpidelohkolle levitetyn aineen
   • lanta- tai lannoitelaji
   • kuiva-ainepitoisuus % (kiinteät- ja fosforipitoiset aineet)
 • Tarkennettu lukuun 3. Kiertotalouden edistäminen kohdat
  • Jos olet levittänyt toimenpidelohkoille oman tilasi ulkopuolelta vastaanotettua lantaa tai lannoitteita, ilmoita lisäksi aineen luovuttajan tiedot, lannoitelaji, eläin- tai tyyppinimi, kuiva-ainepitoisuus, luovutuksen ajankohta. Ilmoita vastaanottamasi lannan tai lannoitteen tiedot lisäämällä syysilmoituksen liitteeksi lomake 469L Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta. Liitä lomake 469L liitteeksi myös silloin, jos olet käyttänyt toimenpidelohkoilla oman biokaasulaitoksesi kautta kierrätettyjä lannoitteita.

   Jos olet levittänyt toimenpidelohkoille oman tilasi ulkopuolelta vastaanotettua lantaa tai lannoitteita, ilmoita vastaanottamasi lannan tai lannoitteen tiedot lisäämällä syysilmoituksen liitteeksi lomake 469L Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta tai muu vastaava liite.

   Ilmoita syysilmoituksessa, jos olet levittänyt toimenpidelohkoille biokaasulaitoksen kautta kierrätettyä oman tilan kuivalantaa. Vain biokaasulaitoksen kautta kierrätetty oman tilan kuivalanta kelpaa korvaukseen. Muutoin oman tilan kuivalanta ei kelpaa korvaukseen.

   Et voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa muita kuin biokaasulaitoksen kautta kierrätettyjä orgaanisia aineita.

 • Tarkennettu lukuun 5. Lintupellot kohdat
  • Ilmoita Vipu-palvelussa toimenpidelohkona ala, jota linnut ovat käyttäneet laajamittaiseen levähdykseen ja ravinnonhankintaan. → Ilmoita Vipu-palvelussa toimenpidelohkona ala, jota linnut ovat käyttäneet laajamittaiseen levähdykseen ja ravinnonhankintaan tai jota linnut ovat muutoin hyödyntäneet.
  • Liitä ilmoitukseen Vipu-mobiililla otettu kuva. Vipu-mobiilin kautta ei ole mahdollista suoraan liittää kuvaa. Ota kuvakaappauksia Vipu-mobiilista, joissa näkyy peltoalue ja kuvan sijaintitiedot. Liitä mukaan useampi kuvakaappaus, jos peltoalue ja sijaintitiedot eivät näy samassa kuvakaappauksessa. → Liitä ilmoitukseen kuvankaappauksena Vipu-mobiililla otettu kuva, jossa näkyvät peltoalue ja kuvan sijaintitiedot. Ota tarvittaessa useampi kuvankaappaus. Kuvaa ei ole toistaiseksi mahdollista lisätä syysilmoitukseen suoraan Vipu-mobiilista.  
 • Et voi saada korvausta alalle, jolle olet saanut korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelysvahingoista. → Et voi saada korvausta alalle, jolle olet saanut korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelysvahingoista (jos edellä mainittuviljelysvahinko on tapahtunut vuonna 2022, voit kuitenkin saada korvausta lintupellosta vuonna 2023, jos olet vuonna 2023 toteuttanut lintupellon ehtoja).

Syysilmoitus on vuodesta 2023 alkaen pakollinen suurimmalle osalle tiloista. Ilmoita syysilmoituksessa peltotukien haun päättymisen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden alat Vipu-palvelussa toimenpidelohkoina. Toimenpidelohko voi olla peruslohkon kokoinen tai vain osa siitä. Vipu-ohje toimenpidelohkojen ilmoittamisesta julkaistaan loppuvuodesta.

Tee ilmoitus Vipu-palvelussa 15.1.–8.2.2024. Jatkossa syysilmoitukset tehdään syksyisin. 

1. Mitä asioita pitää ilmoittaa syysilmoituksessa?

2. Talviaikainen kasvipeite

Talviaikaisella kasvipeitteellä tarkoitetaan kahta eri kokonaisuutta:

 1. ehdollisuuden talviaikaisen vähimmäismaanpeitteen vaatimusta
 2. ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä.

Ilmoita syysilmoituksessa kaikkien peltotukien haussa ilmoittamiesi peruslohkojen kasvipeitteisyys, jos niiden maankäyttölaji on pelto. Jos peruslohkolla on useampaa eri kasvipeiteteisyyslajia, piirrä aloista omat toimenpidelohkot. Jos alalla ei ole kasvipeitettä, ilmoita se kasvipeitteettömänä.

Kertaa ehdollisuuden talviaikaisen vähimmäismaanpeitteen vaatimus ehdollisuuden oppaasta ja ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteen ehdot ekojärjestelmätuen tukiehdoista. Alla on tiivistelmä ehdoista:

Ehdollisuus

 • Säilytä kasvipeitteisenä 33 % tilasi pellon ja pysyvien kasvien alasta. 
 • Ehdollisuuden vaatimus on pakollinen kaikille tuenhakijoille, joilla on peltotukien haussa ilmoitettujen tietojen perusteella pellon ja pysyvien kasvien alaa.
 • Kasvipeitteiseksi alaksi hyväksytään viljelykasvista riippuen aito kasvipeite, sänki, kevennetty muokkaus ja kasvijätteen peittämä ala.
 • Et voi täyttää vaatimusta pysyvän nurmen alalla. Jos tilasi koko pinta-ala on pysyvää nurmea, talviaikainen vähimmäismaanpeitevaatimus ei koske tilaasi.

Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpide

 • Jos olet hakenut ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpidettä, voit saada tukea kasvipeitteisenä tai sängellä säilyttämästäsi pellon, pysyvien kasvien ja pysyvän nurmen alasta.

2.1 Säilytä kasvipeite kevääseen

Säilytä alat hyväksytysti kasvipeitteisinä kevään kylvö- tai istutustöihin asti. Ala on säilytettävä kasvipeitteisenä vähintään taulukossa 1 kerrotun ajan, jos täytät sillä ehdollisuuden talviaikaisen vähimmäismaanpeitteen vaatimusta tai haet sille ekojärjestelmätuen talviaikaisen kasvipeitteen tukea.

Taulukko 1. Säilytysajat

Vaatimus/Ehto

Säilytysaika

Ala

Ehdollisuus, talviaikainen
vähimmäismaanpeite

31.10.2023–15.3.2024

33 prosenttia pellon ja pysyvien kasvien alasta.

Ekojärjestelmätuki,
talviaikainen kasvipeite

31.10.2023–15.4.2024

Toimenpiteeseen ilmoitettu pellon ja pysyvien kasvien ala.

Ekojärjestelmätuki,
talviaikainen kasvipeite

31.10.2023–1.5.2024*

Toimenpiteeseen ilmoitettu pysyvän nurmen ala.

Ekojärjestelmätuki,
talviaikainen kasvipeite

31.10.2023–15.4.2024

Jos haet osalle tilasi pysyvistä nurmista tukea talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä, säilytä myös muut tilasi pysyvän nurmen alat muokkaamattomina.

* Ekojärjestelmätuen tukiehdoissa päivämäärä on 16.5., mutta siihen on esitetty muutosta (1.5.), joka tulee voimaan, jos asetusmuutos hyväksytään. Tässä ohjeessa on käytetty 1.5. päivämäärää. → Lisäys 12.1.2024 Päivämäärä on vahvistettu 30.11.2023 valtioneuvoston asetuksessa 1056/2023.

2.2 Syysilmoituksella ilmoitettavat kasvipeitteisyyslajit

Alla olevissa luetteloissa on lueteltu ehdollisuuden ja ekojärjestelmätuen talviaikaiseen kasvipeitteeseen hyväksyttävät kasvit kasvinimikkeittäin.

Ilmoita koko peruslohkon ala yhdellä kasvipeitteisyyslajilla tai piirrä toimenpidelohkoja, jos peruslohkolla on useampaa eri kasvipeitteisyyslajia. Kasvipeitteisyyslajit ovat:

 • aito kasvipeite
 • sänki
 • kevennetty muokkaus
 • kasvijäte
 • kasvipeitteetön.

Listatut kasvit täyttävät ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen vaatimusta. Pysyvät puutarhakasvit hyväksytään vähimmäismaanpeitteen alaan vain silloin, jos riviväleissä on kasvusto. Jos riviväleissä ei ole kasvustoa, ilmoita ala syysilmoituksella kasvipeitteettömänä.

Jos olet perunut tuet Tuen peruminen-kasvinimikkeellä, ilmoita syysilmoituksessa kasvipeitelaji sen mukaisesti mitä lohkolla on.*

Vaatimus täyttyy, jos viljelykasvin alalla on kasvipeite, sänki, kemiallisesti tuhottu sänki tai kevennetty muokkaus

 • Apila
 • Apilan siemen, valvottu tuotanto
 • Auringonkukka
 • Durumvehnä
 • Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
 • Hirssi
 • Härkäpapu
 • Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
 • Kaura
 • Kevätrapsi
 • Kevätruis
 • Kevätruisvehnä
 • Kevätrypsi
 • Kevätspelttivehnä
 • Kevätvehnä
 • Korianteri
 • Kuituhamppu
 • Kuitupellava
 • Kumina
 • Kvinoa (kinua)
 • Laidunnurmi
 • Linssi
 • Luonnonhoitonurmi
 • Mailanen
 • Maissi
 • Makea lupiini
 • Mallasohra
 • Mesikkä
 • Muut lupiinit
 • Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
 • Pensaspapu
 • Puhdaskaura 
 • Rehuherne
 • Rehunurmi
 • Rehuohra
 • Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
 • Ruokaherne
 • Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
 • Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
 • Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
 • Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
 • Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
 • Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
 • Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
 • Seoskasvusto (viljat)
 • Seoskasvusto (öljykasvit)
 • Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi)
 • Siemennurmi
 • Siemennurmi, yksilajinen
 • Siirtonurmi
 • Sinappi
 • Soijapapu
 • Syyskaura
 • Syysohra
 • Syysrapsi
 • Syysruis
 • Syysruisvehnä
 • Syysrypsi
 • Syysspelttivehnä
 • Syysvehnä
 • Tarhaherne, teoll. Sop.tuotanto
 • Tarhaherne, tuoretuotanto
 • Tattari
 • Timotein siemen, valvottu tuotanto
 • Vihantavilja (kaura)
 • Vihantavilja (ohra)
 • Vihantavilja (ruis)
 • Vihantavilja (vehnä)
 • Vihantavilja (viljaseos)
 • Viherkesanto (nurmi ja niitty)
 • Viherlannoitusnurmi
 • Virna
 • Vuohenherne
 • Öljyhamppu
 • Öljypellava

Vaatimus täyttyy, jos viljelykasvin alalla on kasvipeite tai pysyvien puutarhakasvien riviväleissä on kasvusto 

 • Aitohunajakukka
 • Humala
 • Karviainen
 • Kirsikka
 • Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta
 • Koristepaju punontatarkoitukseen, 5 - 20 v.
 • Kuitunokkonen
 • Liuskakoiso
 • Luumu
 • Maanparannus- ja saneerauskasviseos
 • Maatalousmaan säilyttäminen (pysyvät kasvit)*
 • Mansikka
 • Marja-aronia
 • Mesikasvit (Ahvenanmaa)
 • Mesimarja
 • Monimuotoisuuskasvit, niitty
 • Monimuotoisuuskasvit, peltolintu
 • Monimuotoisuuskasvit, pölyttäjä ja maisema
 • Monimuotoisuuskasvit, riista
 • Morsinko
 • Mustaherukka
 • Muut hedelmät
 • Muut marjakasvit
 • Omena
 • Pensasmustikka
 • Pihlaja (marjantuotanto)
 • Punaherukka
 • Päärynä
 • Ruokohelpi (energia)
 • Ruokohelpi (kuivike/rehu)
 • Samettikukka
 • Saskatoon (marjatuomipihlaja)
 • Sikuri
 • Suojakaista
 • Suojavyöhyke
 • Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.
 • Taimitarhat, väh. 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.
 • Tyrni
 • Vadelma ja mesivadelma
 • Valkoherukka
 • Viinirypäle
 • Yrttikasvit väh. 5 v.
 • Öljyretikka

Vaatimus täyttyy, jos viljelykasvin alalla on kasvijäte

 • Avomaankurkku
 • Hernekasvit (jos alalle jää kasvipeite tai sänki, voit ilmoittaa hernekasvit myös kasvipeitteisinä tai sänkenä).*
 • Kasvimaa (jos alalla on viljelty tässä listassa mainittuja kasveja)*
 • Kesäkurpitsa
 • Kiinankaali
 • Kukkakaali
 • Kurpitsa
 • Kyssäkaali
 • Lanttu
 • Lehtikaali
 • Maa-artisokka
 • Meloni
 • Mukulaselleri
 • Nauris
 • Palsternakka
 • Parsakaali
 • Piparjuuri
 • Punajuurikas ja keltajuurikas
 • Punakaali
 • Rehujuurikasvit
 • Rehukaali
 • Ruusukaali
 • Salaatti (Lactuca-suku)
 • Salaattisikurit (Cichorium-suku)
 • Savoijinkaali (kurttukaali)
 • Sokerijuurikas, sokerintuotantoon
 • Sokerimaissi
 • Valko- eli keräkaali

 

Voit saada tukea pellon ja pysyvien kasvien alasta, joka on kasvipeitteistä tai sängellä 31.10.–15.4.

Jos ala on pysyvää nurmea, voit saada tukea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä, jos ala säilytetään kasvipeitteisenä 31.10.–1.5.**

Viljat, tattari ja kvinoa

Voit saada tukea, jos alalla on kasvipeite, sänki tai kemiallisesti tuhottu sänki.

 • Durumvehnä
 • Hirssi
 • Kaura
 • Kevätruis
 • Kevätruisvehnä
 • Kevätspelttivehnä
 • Kevätvehnä
 • Kvinoa (kinua)
 • Maissi
 • Mallasohra
 • Rehuohra
 • Seoskasvusto (vilja+öljykasvit)
 • Seoskasvusto (viljat)
 • Syyskaura
 • Syysohra
 • Syysruis
 • Syysruisvehnä
 • Syysspelttivehnä
 • Syysvehnä
 • Tattari
 • Vihantavilja (kaura)
 • Vihantavilja (ohra)
 • Vihantavilja (ruis)
 • Vihantavilja (vehnä)
 • Vihantavilja (viljaseos)

Öljykasvit

Voit saada tukea, jos alalla on kasvipeite, sänki tai kemiallisesti tuhottu sänki.

 • Auringonkukka
 • Kevätrapsi
 • Kevätrypsi
 • Ruistankio (Camelina, Kitupellava)
 • Seoskasvusto (öljykasvit)
 • Syysrapsi
 • Syysrypsi
 • Öljyhamppu
 • Öljypellava

Valkuaiskasvit

Voit saada tukea, jos alalla on kasvipeite, sänki tai kemiallisesti tuhottu sänki.

 • Apila
 • Apilan siemen, valvottu tuotanto
 • Härkäpapu
 • Linssi
 • Mailanen
 • Makea lupiini
 • Mesikkä
 • Muut lupiinit
 • Pensaspapu
 • Rehuherne
 • Ruisvirna
 • Ruokaherne
 • Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/vilja)
 • Seos (herne/härkäpapu/makea lupiini/linssi/öljyk.)
 • Seoskasvusto (valkuaiskasvit)
 • Seoskasvusto (valkuaiskasvit+vilja)
 • Seoskasvusto (valkuaiskasvit+öljykasvit)
 • Soijapapu
 • Tarhaherne, teoll. Sop.tuotanto
 • Tarhaherne, tuoretuotanto
 • Virna
 • Vuohenherne

Hedelmä- ja marjakasvit sekä puutarhataimistot

Voit saada tukea, jos puutarhakasvien riviväleissä on kasvusto.

 • Karviainen
 • Kirsikka
 • Luumu
 • Mansikka
 • Marja-aronia
 • Mesimarja
 • Mustaherukka
 • Muut hedelmät
 • Muut marjakasvit
 • Omena
 • Pensasmustikka
 • Pihlaja (marjantuotanto)
 • Punaherukka
 • Päärynä
 • Saskatoon (marjatuomipihlaja)
 • Taimitarhat, alle 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.
 • Taimitarhat, väh. 5 v. marja-, hedelmä-, koristek.
 • Tyrni
 • Vadelma ja mesivadelma
 • Valkoherukka
 • Viinirypäle

Mauste- ja lääkekasvit

Voit saada tukea, jos alalla on kasvipeite, sänki tai kemiallisesti tuhottu sänki.

 • Korianteri
 • Kumina
 • Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl kumina, sinappi)
 • Sinappi
 • Yrttikasvit väh. 5 v.

Muut kasvit

Voit saada tukea, jos alalla on kasvipeite.

 • Aitohunajakukka
 • Humala
 • Koristekasvit, 5 v. ja yli, jatkuva sato avomaalta
 • Koristepaju punontatarkoitukseen, 5 - 20 v.
 • Kuituhamppu
 • Kuitunokkonen
 • Kuitupellava
 • Liuskakoiso
 • Maanparannus- ja saneerauskasviseos
 • Mesikasvit (Ahvenanmaa)
 • Morsinko
 • Ruokohelpi (energia)
 • Ruokohelpi (kuivike/rehu)
 • Samettikukka
 • Sikuri
 • Öljyretikka

Nurmet

Voit saada tukea, jos alalla on kasvipeite, sänki tai kemiallisesti tuhottu sänki. 

 • Englannin raiheinän siemen, valvottu tuotanto
 • Italianraiheinän (westerw.) siemen, valv. tuotanto
 • Laidunnurmi
 • Luonnonhoitonurmi
 • Nurminadan siemen, valvottu tuotanto
 • Rehunurmi
 • Ruokonadan siemen, valvottu tuotanto
 • Siemennurmi
 • Siemennurmi, yksilajinen
 • Siirtonurmi
 • Timotein siemen, valvottu tuotanto
 • Viherlannoitusnurmi

Kesannot ja monimuotoisuuskasvit

Voit saada tukea, jos alalla on kasvipeite.

 • Monimuotoisuuskasvit, niitty
 • Monimuotoisuuskasvit, peltolintu
 • Monimuotoisuuskasvit, pölyttäjä ja maisema
 • Monimuotoisuuskasvit, riista
 • Viherkesanto (nurmi ja niitty)
 • Viherkesanto (riista, maisema ja pölyttäjä)

*9.10.2023 tarkennettu kasvilajiryhmien alle kasvipeite-tekstit esim. Voit saada tukea, jos alalla on kasvipeite, sänki tai kemiallisesti tuhottu sänki.

**9.10.2023 lisätty: Ekojärjestelmätuen tukiehdoissa päivämäärä on 16.5., mutta siihen on esitetty muutosta (1.5.), joka tulee voimaan, jos asetusmuutos hyväksytään. Tässä ohjeessa on käytetty 1.5. päivämäärää.

Aito kasvipeite

Voit täyttää ehdollisuuden ja ekojärjestelmätuen kasvipeitevaatimusta aidolla kasvipeitteellä. Tarkista aidoksi kasvipeitteeksi sopivat alat taulukosta 2.

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi aito kasvipeite, jos alalla on korjaamaton kasvusto, alalle on kylvetty syyskasvi tai muu kasvi tai alalla on esimerkiksi talven yli säilyvä nurmikasvusto. Huomioi, että syksyllä kylvetyn kasvuston täytyy muodostua peittäväksi, ilmoita itämättömät tai epäonnistuneet alat kasvipeitteettöminä.

Taulukko 2. Aito kasvipeite

Ehdollisuus Ekojärjestelmätuki
 • viljat, tattari, kvinoa, öljykasvit, kuitukasvit, palkokasvit ja siemenmausteet sekä näiden seoskasvustot
 • syyskylvöiset viljat, syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit
 • Nurmikasvit ja ruokohelpi, mutta ei pysyvä nurmi
 • luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet
 • kumina
 • mansikka
 • pysyvät puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto
 • kerääjäkasvit ja välikasvit
 • maanparannus- ja saneerauskasvit
 • monimuotoisuuskasvit
 • viherkesannot
 • suojavyöhykkeet ja turvepeltojen nurmet
 • viljat, tattari, kvinoa, öljykasvit, kuitukasvit, palkokasvit ja siemenmausteet sekä näiden seoskasvustot
 • syyskylvöiset viljat, syyskylvöiset öljykasvit sekä muut syyskylvöiset kasvit
 • Nurmikasvit ja ruokohelpi, mutta ei luonnonlaitumet ja hakamaat
 • luonnonhoitonurmet ja viherlannoitusnurmet
 • kumina
 • mansikka
 • pysyvät puutarhakasvit, joiden riviväleissä on kasvusto
 • kerääjäkasvit ja välikasvit
 • maanparannus- ja saneerauskasvit
 • monimuotoisuuskasvit
 • viherkesannot

Sänki

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi sänki, jos alalla on kasvanut alla taulukossa 3 listattuja kasveja vuonna 2023 ja säilytät kyseisen viljelykasvin sängen muokkaamattomana ehtojen mukaisen ajan.

Taulukko 3. Sänki

Ehdollisuus Ekojärjestelmätuki

Sänki ja kemiallisesti tuhottu sänki:

 • viljat, tattari, kvinoa, öljykasvit, kuitukasvit, palkokasvit ja siemenmausteet sekä näiden seoskasvustot
 • nurmikasvit.

Sänki ja kemiallisesti tuhottu sänki:

 • viljat, tattari, kvinoa, öljykasvit, kuitukasvit, palkokasvit ja siemenmausteet sekä näiden seoskasvustot
 • nurmikasvit.

Kevennetty muokkaus

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi kevennetty muokkaus, jos muokkaat taulukossa 4 listattujen kasvien viljelyalan yhteen kertaan syksyllä tai ennen kevään kylvö- ja istutustöitä ajaen kultivaattorilla, lautasäkeellä, joustopiikkiäkeellä, lapiorullaäkeellä tai rullailmastimella.

Taulukko 4. Kevennetty muokkaus

Ehdollisuus

Ekojärjestelmätuki

 • viljat, tattari, kvinoa, öljykasvit, kuitukasvit, palkokasvit ja siemenmausteet sekä näiden seoskasvustot
 • nurmikasvit

Jos ala on muokattu kevennetysti, sille ei makseta tukea kasvipeitteestä.

Kasvijäte

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi kasvijäte, jos alalla on kasvanut taulukossa 5 listattuja kasveja, ja jos ala on muokkaamatonta ja sen pinnalla on sadonkorjuusta jäänyttä kasvijätettä.

Jos alalla on kasvanut perunaa, porkkanaa tai sipuleja, sitä ei hyväksyä kasvijätteen peittämäksi alaksi, koska niiden viljelystä ei katsota jäävän kasvijätettä lohkon pintaan.

Taulukko 5. Kasvijäte

Ehdollisuus

Ekojärjestelmätuki

 • kaalikasvit
 • salaatit ja salaattisikurit
 • kurkkukasvit
 • hernekasvit
 • sokerimaissi
 • sokerijuurikas
 • juurekset
 • piparjuuri
 • maa-artisokka
 • kasvimaa (jos alalla on viljelty yllä mainittuja kasvijätevaatimuksen täyttäviä kasveja).

Jos alalla on kasvijätettä, sille ei makseta tukea kasvipeitteestä.

Kasvipeitteetön

Ilmoita kasvipeitteisyyslajiksi kasvipeitteetön, jos

 1. olet muokannut alan (muutoin kuin kevennetysti yhteen kertaan ajaen) syksyllä tai muokkaat sen keväällä ennen taulukossa 1 kerrottuja määräpäiviä.
 2. alalla on kasvanut pysyviä puutarhakasveja, mutta näiden rivivälit eivät ole kasvipeitteisiä.
 3. alalle vuonna 2023 seuraavia kasveja tai kasvinimikkeitä, etkä ole kylvänyt alalle syyskylvöistä kasvia.
  • kasvimaa (jos kasvimaalla ei ole viljelty kasvijätevaatimusta täyttäviä kasveja etkä ole kylvänyt alalle sadonkorjuun jälkeen kasvia).
  • sänkikesanto, avokesanto
  • perunat, porkkana, sipulit
  • pienet vierekkäiset alat
  • pinaatti, lamopinaatti, lehtiselleri, retiisi, salaattifenkoli, tilli, persilja, lehtimangoldi, latva-artisokka, parsa, raparperi, tupakka, muut vihannekset, yrttikasvit alle 5 v.
  • muut rehukasvit
  • koristekasvit, alle 5 v., koristepaju punontatarkoitukseen, alle 5 v.
  • energiapuu.
 4. olet kylvänyt alalle syksyllä kasvin, jonka kylvö epäonnistui, eikä kasvipeitteistä alaa ole muodostunut.

Pysyvä nurmi

Voit saada ekojärjestelmätukea talviaikaisesta kasvipeitteestä myös pysyvän nurmen alasta taulukossa 6 kerrotun mukaisesti.

Ehdollisuuden talviaikaisessa vähimmäismaanpeitteessä pysyviä nurmia ei huomioida. Vaikka muokkaisit pysyvän nurmen alan syksyllä, ala on ehdollisuudessa yhä pysyvää nurmea. → Alaa ei huomioida, kun lasketaan ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen pellon tai pysyvien kasvien alaa tai 33 % vaatimuksen täyttymistä. 

Taulukko 6. Pysyvä nurmi

Ehdollisuus Ekojärjestelmätuki

Ei kelpaa ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeseen, eikä lasketa mukaan pellon ja pysyvien kasvien alaan.

Alasta voi saada tukea. Tarkista vaaditut säilytysajat taulukossa 1

2.3 Miten ilmoitan kasvipeitteen?

Alla oleviin kaavioihin on kuvattu eri kasvipeitelajien tarkemmat säilytysajat ja kerrottu miten alat pitää ilmoitta syysilmoituksessa.

Peltoalat

Kaavio 1. Talviaikaisen kasvipeitteen ilmoittaminen peltoalalle. (napsauta kuvaa avataksesi se suurempana)

Kaaviokuva. Vastaavat tiedot tekstimuodossa kuvan alla.

Talviaikaisen kasvipeitteen ilmoittaminen peltoaloilla

 1. Ala on kasvipeitteistä 31.10.2023–15.3.2024.
  • Ilmoita: Aito kasvipeite
  • Rastita: En hae tukea ekojärjestelmä- tuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä
 2. Ala on kasvipeitteistä 31.10.2023–5.4.2024 ja
  • alalla on aito kasvipeite.
   • Ilmoita: Aito kasvipeite
  • olen kylvänyt alalle syyskasvin.
   • Ilmoita: Aito kasvipeite
   • Rastita: Kylvetty syyskasvilla
   • Ilmoita lisäksi: kasviryhmä
 3. Alalla on sänki 31.10.2023–15.3.2024
  • Ilmoita: Sänki
  • Rastita: En hae tukea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä.
 4. Alalla on sänki 31.10.2023–15.4.2024.
   • Ilmoita: Sänki
 5. Olen ilmoittanut alan vuoden 2023 peltotukien haussa sänkikesantona ja
  • kylvän alalle syyskasvin.
   • Ilmoita: Aito kasvipeite
   • Rastita: Kylvetty syyskasvilla
   • Ilmoita lisäksi: kasviryhmä
  • en kylvä alalle syyskasvia.
   • Ilmoita: Kasvipeitteetön
 6. Ala on muokattuna 31.10.2023–15.3.2024.
  • Ilmoita: Kasvipeitteetön
 7. Ala on kevytmuokattuna 31.10.2023–15.3.2024.
  • Ilmoita: Kevennetty muokkaus
 8. Ala on muokkaamatonta ja kasvijätteiden peittämää 31.10.2023–15.3.2024.
  • Ilmoita: Kasvijäte

Pysyvä nurmi

Kaavio 2: Kasvipeitteisyyden ilmoittaminen pysyvän nurmen aloilla.

Kaaviokuva. Vastaavat tiedot tekstimuodossa kuvan alla.

Ala on vuonna 2023 pysyvää nurmea

 1. Säilytän alan nurmipeitteisenä 31.10.2023–15.4.2024.
  • Ilmoita: Aito kasvipeite
  • Rastita: En hae tukea ekojärjestelmä- tuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä.
 2. Säilytän alan nurmipeitteisenä 31.10.2023–1.5.2024.
  • Ilmoita: Aito kasvipeite
 3. Muokkaan alan syksyllä., mutta ala säilyy kasvipeitteisenä 31.10.2023–15.4.2024, koska kylvän alalle syyskasvin (vilja, öljykasvi, muu kasvi).
  • Ilmoita: Aito kasvipeite
  • Rastita: Kylvetty syyskasvilla
  • Ilmoita lisäksi: kasviryhmä
 4. Muokkaan alan syksyllä, mutta ala säilyy kasvipeitteisenä 31.10.2023–1.5.2024, koska kylvän alalle syyskasvin (nurmikasvi).
  • Ilmoita: Aito kasvipeite
  • Rastita: Kylvetty syyskasvilla
  • Ilmoita lisäksi: kasviryhmä
 5. Muokkaan alan ja se jää kasvipeitteettömäksi viimeistään 30.10.2023.
  • Ilmoita: Kasvipeitteetön
 6. Muokkaan alan ja se jää kasvipeitteettömäksi 31.10.2023–15.4.2024.
  • Ilmoita: Kasvipeitteetön
  • Rastita: Muokattu 30.10. jälkeen.
 7. Kevytmuokkaan alan viimeistään 30.10.2023.
  • Ilmoita: Kevennetty muokkaus
 8. Kevytmuokkaan alan 31.10.2023–15.4.2024.
  • Ilmoita: Kevennetty muokkaus
  • Rastita: Muokattu 30.10. jälkeen.
 9. Huom.! Jos olet hakenut ekojärjestelmätukea talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä yhdellekin tilan pysyvän nurmen alalle ja muokkaat tai kevytmuokkaat vähänkin tilan pysyvää nurmea 31.10.2023–15.4.2024.
  • Rastita kaikille toimenpidelohkoille, joilla on pysyvää nurmea: En hae tukea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä.
  • Muuten: tukea vähennetään 20 %

Pysyvät puutarhakasvit

Kaavio 3. Talviaikaisen kasvipeitteen ilmoittaminen pysyvien puutarhakasvien alalle

Kaaviokuva. Vastaavat tiedot tekstimuodossa kuvan alla.

Puutarhakasvien riviväleissä on kasvusto

 • KYLLÄ:
  • Säilytän alan kasvipeitteisenä 31.10.2023–15.3.2024
   • Ilmoita: Aito kasvipeite
   • Rastita: En hae tukea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä
  • Säilytän alan kasvipeitteisenä 31.10.2023–15.4.2024
   • Ilmoita: Aito kasvipeite
  • En säilytä alaa kasvipeitteisenä 31.10.2023–15.4.2024
   • Ilmoita: Kasvipeitteetön
 • EI:
  • Ilmoita: Kasvipeitteetön

Esimerkkejä kasvipeitteisyyden laskennasta ehdollisuudessa ja ekojärjestelmätuessa

Tilalla on kolme lohkoa ja lohkoilla taulukon mukainen kasvusto.

  Kesä 2023 Syksy 2023 Kevät 2024
Lohko 1 (5 ha) Vehnä Syysruis Syysruis
Lohko 2 (7 ha) Kaura Sänki Muokkaus 1.4. + varhaisperuna
Lohko 3 (10 ha) Ruokaperuna Kasvipeitteetön Kasvipeitteetön

Syysilmoitus

 • Lohko 1: ilmoita lohkolle Aito kasvipeite ja rastita kohta Kylvetty syyskasvilla. Ilmoita lisäksi kasviryhmä: syyskylvöinen vilja.
 • Lohko 2: Ilmoita lohkolle Sänki ja rastita kohta En hae tukea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä.
 • Lohko 3: ilmoita lohkolle Kasvipeitteetön.

Ehdollisuuden 33 %:n vähimmäismaanpeitevaatimus 31.10.2023–15.3.2024:

 • Tilalla on peltoa ja pysyviä kasveja 5 ha + 7 ha + 10 ha = 22 ha.
 • Alasta pitää olla kasvipeitteistä vähintään 0,33 x 22 ha = 7,26 ha.
 • Lohkot 1 ja 2 (5 ha + 7 ha = 12 ha) ovat kasvipeitteisiä, joten vaatimus täyttyy.

Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpide:

 • Tila saa tukea 5 hehtaarista, koska lohko 1 on kasvipeitteinen 31.10.2023–15.4.2024.
 • Lohko 2 muokataan ennen 15.4.2024, joten se ei saa tukea.
 • Lohko 3 on kasvipeitteetön, joten se ei saa tukea.

Tilalla on kolme lohkoa ja lohkoilla taulukon mukainen kasvusto.

  Kesä 2023 Syksy 2023 Kevät 2024
Lohko 1 (5 ha) Kaura Sänki Ohra 1.6.
Lohko 2 (7 ha) Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi Muokkaus 1.4. + varhaisperuna
Lohko 3 (10 ha) Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi Pysyvä nurmi

Syysilmoitus

 • Lohko 1: Ilmoita lohkolle Sänki.
 • Lohko 2: Lohko ei säily muokkaamattomana 15.4.2024 asti, joten ilmoita lohkon kasvipeitteisyyslajiksi kasvipeitteetön ja rastita kohta Muokattu 30.10. jälkeen.
 • Lohko 3: Ilmoita lohkolle Aito kasvipeite ja rastita kohta En hae tukea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä.

Ehdollisuuden 33 %:n vähimmäismaanpeitevaatimus 31.10.2023–15.3.2024:

 • Tilalla on peltoa ja pysyviä kasveja 5 ha (lohko 1).
 • Vaatimus täyttyy, koska pellon ja pysyvien kasvien alasta 100 % on kasvipeitteistä. Lohkoja 2 ja 3 ei huomioida ehdollisuuden talviaikaisen vähimmäismaanpeitteen tarkastelussa, koska ne ovat vuoden 2023 peltotukien hakemuksella ilmoitettujen tietojen perusteella pysyvää nurmea.

Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpide:

 • Tila saa tukea 5 hehtaarista koska lohko 1 on kasvipeitteinen 31.10.2023–15.4.2024.
 • Lohko 2 ei saa tukea, koska se ei säily kasvipeitteisenä 1.5. asti.
 • Lohko 3 täyttää tuen ehdot, mutta tila ei saa muokata yhdenkään lohkon pysyvän nurmen alaa ennen 15.4.2024 tai toimenpiteen tukea vähennetään 20 %. Koska hakija muokkaa lohkon 2, hänen kannattaa rastittaa lohkon 3 tietoihin, ettei hae toimenpiteestä tukea.

Tilalla on kolme lohkoa ja lohkoilla taulukon mukainen kasvusto.

 

Kesä 2023

Syksy 2023

Kevät 2024

Lohko 1 (5 ha)

Rehunurmi, josta
2 ha pysyvää nurmea.

Rehunurmi, josta
2 ha pysyvää nurmea.

Rehunurmi, josta
2 ha pysyvää nurmea.

Lohko 2 (7 ha)

Kaura

Kevytmuokkaus

Kevätrypsi 1.6.

Lohko 3 (10 ha)

Rehunurmi, josta 5 ha pysyvää nurmea.

Muokkaus 15.9.2023

Rehuohra 1.6.

Syysilmoitus

 • Lohko 1: Ilmoita lohkolle Aito kasvipeite.
 • Lohko 2: Ilmoita lohkolle Kevennetty muokkaus
 • Lohko 3: ilmoita lohkolle Kasvipeitteetön.

Ehdollisuuden 33 %:n vähimmäismaanpeitevaatimus 31.10.2023–15.3.2024:

 • Tilalla on maatalousmaata 5 ha + 7 ha + 10 ha = 22 ha, josta pysyvää nurmea 2 ha + 5 ha = 7 ha.
 • Vaatimus koskee 22 ha – 7 ha = 15 ha.
 • Alasta pitää olla kasvipeitteistä vähintään 0,33 x 15 ha = 4,97 ha.
 • Lohko 2 on kasvipeitteinen ja sen koko on 7 hehtaaria, joten vaatimus täyttyy.

Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpide:

 • Tila saa tukea 5 hehtaarista, koska lohko 1 on kasvipeitteinen.
 • Lohko 2 on kevytmuokattu, joten se ei saa tukea.
 • Lohko 3. Pysyvän nurmen määrä ei saa vähentyä tilalla 31.10.2023–15.4.2024, mutta koska lohkon 3 pysyvä nurmi on muokattu ennen 31.10.2023, ekojärjestelmätuen tukiehto täyttyy. Lohko ei kuitenkaan saa tukea, koska sillä ei ole talviaikaista kasvipeitettä.

Päivämäärät pähkinänkuoressa:

 1. Jos haet ekojärjestelmätukea talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä, säilytä kasvipeitteisenä:
  • pysyvän nurmen ala, josta haet tukea 31.10.2023–1.5.2024.
  • muut tilasi pysyvän nurmen alat, vaikka et hae niistä tukea 31.10.2023–15.4.2024.
 2. Pysyvällä nurmella ei ole säilytysaikavaatimusta, jos et hae ekojärjestelmätukea talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä.

Tilalla on kolme lohkoa ja lohkoilla taulukon mukainen kasvusto.

 

Kesä 2023

Syksy 2023

Kevät 2024

Lohko 1 (5 ha)

Peruna

Muokkaus 15.10.2023

Rehuohra 1.6.

Lohko 2 (7 ha)

Rehunurmi, josta
2 ha pysyvää nurmea.

Rehunurmi, josta
2 ha pysyvää nurmea.

Rehunurmi, josta
2 ha pysyvää nurmea.

Lohko 3 (10 ha)

Rehuohra

Muokkaus 15.9.2023

Rehuherne 1.6.

Syysilmoitus

 • Lohko 1: Ilmoita lohkolle Kasvipeitteetön.
 • Lohko 2: Ilmoita lohkolle Aito kasvipeite.
 • Lohko 3: ilmoita lohkolle Kasvipeitteetön.

Ehdollisuuden 33 %:n vähimmäismaanpeitevaatimus 31.10.2023–15.3.2024:

 • Tilalla on maatalousmaata 5 ha + 7 ha + 10 ha = 22 ha, josta pysyvää nurmea 2 ha.
 • Vaatimus koskee 22 ha - 2 ha = 20 ha.
 • Alasta pitää olla kasvipeitteistä vähintään 0,33 x 20 ha = 6,6 ha.
 • Lohko 2 on kasvipeitteinen, mutta ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen laskennassa ei huomioida pysyvän nurmen alaa, joten ainoastaan 5 ha ala otetaan huomioon. Koska muilla lohkoilla ei ole kasvipeitettä, 33 % vähimmäisvaatimus ei täyty. Seuraamus arvioidaan tilakohtaisesti ks. luku 2.4.

Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpide

 • Tila saa tukea 7 hehtaarista, koska lohko 2 on kasvipeitteinen. Koska ehdollisuuden vähimmäismaanpeitevaatimus ei täyty, ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteen tukea vähennetään 20 %.
  • Lohkoa 2 koskee kaksi eri päivämäärää:
   • Rehunurmialan, joka ei ole pysyvää nurmea pitää säilyä kasvipeitteisenä 31.10.2023–15.4.2024.
   • Rehunurmialan, joka on pysyvää nurmea pitää säilyä kasvipeitteisenä 31.10.2023–1.5.2024.
 • Lohkot 1 ja 3 ovat kasvipeitteettömiä, joten ne eivät saa tukea.

2.4 Mitä tapahtuu, jos en noudata kasvipeitevaatimuksia?

Kasvipeitteisyyttä tarkastellaan satelliittiseurannalla.  Jos satelliittiseurannan ja syysilmoituksella ilmoittamiesi tietojen välillä havaitaan ristiriita, saat keväällä 2024 Vipu-mobiiliin selvityspyynnön. Voit vastata selvityspyyntöön kuvalla tai muuttaa syysilmoituksessa ilmoittamaasi tietoa vastaamaan toimenpidelohkon tilannetta pellolla. Jos muokkaat kasvipeitteiseksi ilmoittamaasi lohkoa heti säilytysajan jälkeen, ota Vipu-mobiililla kuva lohkosta, kun se on vielä kasvipeitteinen.

Jos tilallasi on alle 33 % ehdollisuuden vaatimaa kasvipeitteistä alaa

 • tilallesi voi tulla ehdollisuuden seuraamus, joka kohdistuu kaikkiin EU:n kokonaan rahoittamiin ja osarahoitteisiin eläin- ja pinta-alaperusteisiin tukiin.
 • ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteen tukea vähennetään 20 %.

Jos olet hakenut ekojärjestelmätukea talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä jostakin tilasi pysyvän nurmen alasta ja vähennät mitä tahansa tilasi pysyvän nurmen alaa 31.10.2023–15.4.2024, talviaikaisen kasvipeitteen tukea vähennetään 20 prosenttia. 

3. Kiertotalouden edistäminen

Jos olet hakenut ympäristökorvausta kiertotalouden edistäminen -toimenpiteestä, tee syysilmoitus korvauksen saamiseksi.

Ilmoita syysilmoituksessa alat, joille olet levittänyt lantaa tai lannoitteita 1.4.–31.10. välisenä aikana

 • vähintään 15 m3 hehtaarille (nestemäiset aineet)
 • vähintään 10 m3 hehtaarille (kiinteät aineet)
 • vähintään 5 m3 hehtaarille (aineet, joiden fosforipitoisuus on vähintään 3 kg/m3).

Lantaa voi levittää poikkeustapauksissa 30.11. saakka.

Ilmoita levitysalat Vipu-palvelussa toimenpidelohkona. Voit valita toimenpidelohkoksi koko peruslohkon tai piirtää erillisen toimenpidelohkon kartalle. Voit ilmoittaa samalle toimenpidelohkolle vain yhtä kolmesta edellä mainitusta aineesta, jota on levitetty alalle vähimmäismäärä.

Vaikka olisit valinnut toimenpiteen peltotukien haussa, sinun ei tarvitse ilmoittaa toimenpiteeseen alaa, jos et ole levittänyt lannoitteita.

Toimenpiteestä maksetaan enintään 80 % korvauskelpoisesta alasta. Seuraavat alat lasketaan mukaan korvauskelpoiseen alaan, vaikka niille ei makseta korvausta:

 • alat, joille et voi ilmoittaa toimenpidelohkoa (alat on rajattu pois myös Vipu-palvelun kartalla): ympäristökorvauksen suojavyöhyke, ekojärjestelmätuen luonnonhoitonurmi, ekojärjestelmätuen viherlannoitusnurmi ja suojakaista.
 • alat, joilta olet perunut tuen vaihtamalla kasvulohkon kasviksi Tuen peruminen.
 • alat, joilla ei ole havaittu maataloustoimintaa.
 • kaltevat alat (kaltevuus vähintään 15 %), joille olet sijoittanut nestemäistä ainetta.
 • alat, joille on ilmoitettu tai joilla on todettu kasvi Viljelemätön.

 Ilmoita syysilmoituksessa toimenpidelohkolle levitetyn aineen

 • lanta- tai lannoitelaji
 • kuiva-ainepitoisuus % (kiinteät aineet)
 • levitysmäärä
 • levityspäivämäärä
 • levityskaluston tiedot (nestemäiset aineet)

Jos olet levittänyt toimenpidelohkoille oman tilasi ulkopuolelta vastaanotettua lantaa tai lannoitteita, ilmoita vastaanottamasi lannan tai lannoitteen tiedot lisäämällä syysilmoituksen liitteeksi lomake 469L Ilmoitus lannoitteen luovuttamisesta tai muu vastaava liite.

Ilmoita syysilmoituksessa, jos olet levittänyt toimenpidelohkoille oman* biokaasulaitoksen kautta kierrätettyä oman tilan kuivalantaa. Vain biokaasulaitoksen kautta kierrätetty oman tilan kuivalanta kelpaa korvaukseen.

Et voi samanaikaisesti sekä luovuttaa että vastaanottaa muita kuin biokaasulaitoksen kautta kierrätettyjä orgaanisia aineita.

Lisää syysilmoituksen liitteeksi ravinneanalyysi, jos olet levittänyt pellolle kiinteää ainetta tai korkean fosforipitoisuuden ainetta. Ravinneanalyysissä pitää olla tieto aineen kuiva-ainepitoisuudesta.

4. Käytetyt kasvinsuojeluaineet

Ilmoita syysilmoituksessa käyttämäsi kasvinsuojeluaineet seuraavilta aloilta kasvulohkokohtaisesti:

 • luomusitoumukselle ilmoitettu pinta-ala
 • ympäristösitoumuksen puutarhakasvien vaihtoehtoisen kasvinsuojelu -toimenpiteeseen ilmoitettu pinta-ala.

Vaatimus perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön ja koskee toimenpiteitä, joiden on ehtona kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö tai käytön vähentäminen.

Ilmoita tiedot käyttämistäsi kasvinsuojeluaineista sille kasvulohkolle, jolle ainetta on käytetty. Kasvulohkojen aloja ei tarvitse piirtää. Ilmoita seuraavat tiedot:

 • valmisteen nimi
 • annoksen suuruus lohkolla ja yksikkö
 • käyttöaika.

Ilmoita myös, jos et ole käyttänyt kasvinsuojeluaineita millään lohkolla. Tee ilmoitus syysilmoituksen Käytetyt kasvinsuojeluaineet -välilehdellä.

5. Valumavesien hallinta

Jos olet hakenut ympäristökorvausta valumavesien hallinta -toimenpiteestä, tee syysilmoitus korvauksen saamiseksi.

Ilmoita toimenpidelohkona ala, jolla toteutat jotakin valumavesien hallinnan käsittelymenetelmää: säätösalaojitus, altakastelu tai kuivatusvesien kierrätys. Voit valita toimenpidelohkoksi koko peruslohkon tai piirtää erillisen toimenpidelohkon kartalle. Voit ilmoittaa toimenpidelohkoja vain niille peruslohkoille, joille olet hakenut tukea toimenpiteestä peltotukien haussa.

Valitse toimenpidelohkolle yksi tai useampi seuraavista hakuperusteista, jonka perusteella haet alaa toimenpiteeseen:

 • kauden 2015–2022 aikana toimenpiteeseen kuulunut ala
 • turvemaa
 • hapan sulfaattimaa.

Voit ilmoittaa samalle peruslohkolle toimenpidelohkona eri käsittelymenetelmiä, mutta ne eivät voi olla päällekkäin.

Et voi saada korvausta alalle,

 • jolta olet perunut tuen vaihtamalla kasvulohkon kasviksi Tuen peruminen.
 • jolla ei ole havaittu maataloustoimintaa.
 • jolle on ilmoitettu tai jolla on todettu kasvi Viljelemätön.

6. Lintupellot

Jos olet hakenut ympäristökorvausta lintupellot -toimenpiteestä, tee syysilmoitus korvauksen saamiseksi.

Ilmoita Vipu-palvelussa toimenpidelohkona ala, jota linnut ovat käyttäneet laajamittaiseen levähdykseen ja ravinnonhankintaan tai jota linnut ovat muuten hyödyntäneet. Voit valita toimenpidelohkoksi koko peruslohkon tai piirtää erillisen toimenpidelohkon kartalle. Voit ilmoittaa toimenpidelohkoja vain niille peruslohkoille, jotka olet ilmoittanut toimenpiteeseen peltotukien haussa.

Liitä ilmoitukseen kuvankaappauksena Vipu-mobiililla otettu kuva, jossa näkyvät peltoalue ja kuvan sijaintitiedot. Kuvaa ei ole toistaiseksi mahdollista lisätä syysilmoitukseen suoraan Vipu-mobiilista. Myös muulla välineellä otettu kuva kelpaa, jos kuvan ottaminen Vipu-mobiililla ei ole ollut mahdollista. Voit käyttää todisteena myös viranomaisen dokumentteja.

Et voi saada korvausta alalle,

 • jolle olet saanut korvausta rauhoitettujen eläinten aiheuttamista viljelysvahingoista (jos edellä mainittu viljelysvahinko on tapahtunut vuonna 2022, voit kuitenkin saada korvausta lintupellosta vuonna 2023, jos olet vuonna 2023 toteuttanut lintupellon ehtoja)
 • jolta olet perunut tuen vaihtamalla kasvulohkon kasviksi Tuen peruminen
 • jolla ei ole havaittu maataloustoimintaa
 • jolle on ilmoitettu tai jolla on todettu kasvi Viljelemätön.