Syysilmoituksen tietojen muuttaminen ja selvityspyyntöön vastaaminen 2024

Julkaisupäivä: 21. helmikuuta 2024

↵ Peltotukien hakuopas
Syysilmoitus

25.3.

 • kohdasta Toimintavaihtoehdot, jos saat satelliittiseurannan selvityspyynnön poistettu tekstit:
  • Ota kuitenkin kasvustosta 1–2 kuvaa Vipu-mobiilin Ota kuva -painikkeella viimeistään 23.5. Lähetä kuva, jos saat tästä lohkosta uuden selvityspyynnön. Jos uutta selvityspyyntöä ei tule, sinun ei tarvitse lähettää kuvaa.
 • Kuvaa ei tarvitse ottaa, jos olet korjannut ilmoitustasi Vipu-palvelussa.

Voit korjata syysilmoituksen ehdollisuuteen ja ekojärjestelmätukeen liittyviä kasvipeitteisyystietoja 23.5.2024 asti.

Syysilmoituksen muutosvaihe ei koske ympäristösitoumuksen toimenpiteitä. Et voi syysilmoituksen palauttamisen jälkeen muuttaa tai perua kiertotalouden edistämiseen, valumavesien hallintaan tai lintupeltoihin liittyviä tietoja. Muutosvaiheessa ei voi myöskään korjata kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyviä tietoja.

Muista aina käydä Vipuneuvoja-välilehdellä, kun muutat syysilmoituksesi tietoja. Vipuneuvoja kertoo sinulle esimerkiksi, jos kaikille lohkoille ei ole ilmoitettu kasvipeitteisyyslajia.

Seuraavissa kappaleissa kerrotaan miten voit korjata syysilmoitusta ja miten sinun on toimittava, jos saat syysilmoitukseen liittyvän selvityspyynnön Vipu-mobiiliin.

Syysilmoituksen aikataulu 2024.png

Kuva 1. Syysilmoituksen aikataulu

Talviaikaisen kasvipeitteen ilmoittaminen

Aikajana tammikuun alusta toukokuun loppuun. Aikajanalla kuvataan, miten talviaikainen kasvipeitteisyys ilmoitetaan keväällä 2024.

 • 15.1.–8.2.: Syysilmoitus 2023
 • 15.2.–23.5.: Tee tarvittaessa muutoksia kasvipeitteisyystietoihin. Pidä syysilmoitus ajan tasalla ja tee muutokset viimeistään 23.5.
 • 19.–27.2.: Täydennä peltotukien hakemusta viimeistään 27.2. Tee täydentävä hakemus, jos ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpide tai ympäristökorvauksen kiertotalouden edistäminen-, valumavesien hallinta- ja lintupellot-toimenpiteet jäivät hakematta peltotukien haussa vuonna 2023.
 • Maaliskuun puolivälistä alkaen: Vastaa tarvittaessa selvityspyyntöön. Ota kuva Vipu-mobiililla viimeistään 23.5.

Milloin ja miten voin muuttaa syysilmoituksen tietoja?

Syysilmoituksen muutosvaihe on 9.2.–23.5.2024.

Muuta syysilmoituksesi tietoja 9.2.–14.3.2024 välisenä ajanjaksona toimittamalla oman kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle kirjallinen vapaamuotoinen ilmoitus. Tämän jälkeen 15.3.–23.5.2024 voit korjata syysilmoituksesi tietoja itse Vipu-palvelussa. 

Pidä syysilmoituksesi tiedot ajan tasalla muutosvaiheen aikana.

Missä tapauksissa minun pitää muuttaa syysilmoitustani?

Sinun pitää muuttaa syysilmoituksesi tietoja, jos huomaat syysilmoituksen palautuksen jälkeen, että olet tehnyt virheen syysilmoituksen kasvipeitteisyystietojen täyttämisessä, esimerkiksi

 • olet piirtänyt toimenpidealan väärin.
 • olet ilmoittanut väärän kasvipeitteisyyslajin, esimerkiksi kasvipeitteettömänä ilmoittamasi ala on sängellä.
 • et ole noudattanut ehdollisuuden tai ekojärjestelmätuen kasvipeitteisyyteen liittyviä ehtoja ja olet esimerkiksi kyntänyt tai muokannut kasvipeitteiseksi ilmoittamiasi aloja kasvipeitteisyysajanjakson aikana ks. Syysilmoitus 2023, luku 2.1 Säilytä kasvipeite kevääseen.

Muista aina käydä Vipuneuvoja-välilehdellä, kun teet muutoksia syysilmoituksesi tietoihin.

Milloin minun pitää perua tukia?

Voit perua yksittäiseltä toimenpidelohkolta ekojärjestelmätuen, jos et ole säilyttänyt alaa kasvipeitteisenä vaadittua kasvipeitteisyyden ajanjaksoa. Merkitse tässä tapauksessa toimenpidelohkolle ’En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea’.

Lamppu-kuvake/lampikon

Vinkki: Ole tarkkana muutosvaiheen aikana, että et poista ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteeseen kuuluvia aloja syysilmoitukselta. Ehdollisuuden ehtojen mukaisesti sinun on ilmoitettava kaikille 15.6.2023 hallinnassasi olleille pellon ja pysyvien kasvien aloille kasvipeitteisyyslaji.

Mitä muutoksia syysilmoitukseen ei voi tehdä enää 8.2.2024 jälkeen?

Syysilmoituksen palauttamisen jälkeen et voi

 • muuttaa tai perua seuraaviin ympäristösitoumuksen toimenpiteisiin liittyviä tietoja
  • kiertotalouden edistäminen
  • valumavesien hallinta
  • lintupellot.
 • muuttaa tai perua kasvinsuojeluaineiden käyttöön liittyviä tietoja.

Syysilmoitus ja satelliittiseuranta

Syysilmoituksella ilmoitettua kasvipeitteisyysalaa seurataan keväällä 2024 satelliittien avulla.
Satelliittiseurannan avulla tarkastellaan, onko syysilmoituksella kasvipeitteiseksi ilmoittamasi ala säilytetty kasvipeitteisenä. Jos toimenpidelohkolla ei havaita kasvipeitteisyyttä, siitä lähetetään selvityspyyntö.

Lamppu-kuvake/lampikon

Vinkki: Sinun kannattaa ottaa kuva Vipu-mobiilin Ota kuva -toiminnolla ennen kuin muokkaat pellon kasvipeitteisyyttä. Jos saat selvityspyynnön, voit vastata siihen aiemmin ottamallasi kuvalla. Kuvan ottaminen kannattaa erityisesti silloin, jos muokkaat peltoa pian kasvipeitteisyyden säilyttämiseen liittyvän määräajan (15.3., 15.4. tai 1.5.) jälkeen.

Mikä on selvityspyyntö?

Selvityspyyntö on Vipu-mobiilin Tehtävät-osioon tuleva toimenpidelohkokohtainen tehtävä.

Saat tekstiviestin aina, kun sinulle lähetetään uusi satelliittiseurannan selvityspyyntö. Tekstiviesti lähetetään ensisijaisen viljelijän matkapuhelinnumeroon.

Miten minun on toimittava, jos saan selvityspyynnön?

Selvityspyynnössä saat yksityiskohtaiset ohjeet, miten sinun on toimittava ja mihin mennessä. Selvityspyynnön tarkoituksena on varmistaa, että olet säilyttänyt kasvipeitteisenä ne alat, joita olet syysilmoituksella ilmoittanut.

Miten ja milloin vastaan selvityspyyntöön?

Selvityspyyntöihin vastataan Vipu-mobiilissa ottamalla kuva kasvipeitteisestä lohkosta.

Huomioi, että lumipeitteinen lohko ei kelpaa todisteeksi kasvipeitteestä. Ota kuva lohkolta, kun lumet ovat pääosin sulaneet. Jos olet ilmoittanut alan kylvetyksi syyskylvöisellä kasvilla, voit vastata ehdollisuuden kasvipeitteisyyden selvityspyyntöön myös 30.10. jälkeen ottamallasi Vipu-mobiilin vapaakuvalla.

Ensimmäiset selvityspyynnöt lähetetään 15.3. Jos huomaat selvityspyynnön saatuasi, että olet tehnyt virheen syysilmoitusta täyttäessäsi, voit korjata tietoja Vipu-palvelussa. Jos ilmoittamasi ala on kasvipeitteistä, vastaa selvityspyyntöön ottamalla kuva lohkosta kasvipeitteen säilyttämisajan (15.3., 15.4. tai 1.5.) jälkeen. Vastaamisaika riippuu siitä

 • onko toimenpidelohkolle haettu ekojärjestelmätukea kasvipeitteisyydestä
 • onko lohko pysyvää nurmea
 • onko toimenpidelohko ilmoitettu vain ehdollisuuden kasvipeitteisyyteen.

Säilytä talviaikainen kasvipeite.png

Kuva 2: Säilytä talviaikainen kasvipeite

Säilytä talviaikainen kasvipeite

Aikajana tammikuun alusta toukokuun loppuun. Aikajanalla kuvataan, että talviaikainen kasvipeitteisyys tulee säilyttää seuraavasti:

 • 15.3. saakka 33 % pellon ja pysyvien kasvien alasta.
 • 15.4. saakka toimenpidelohkot, joista haet ekojärjestelmätukea.
 • 1.5. saakka pysyvän nurmen toimenpidelohkot, joista haet ekojärjestelmätukea.
 • Jos haet ekojärjestelmätukea B pysyvän nurmen toimenpidelohkolta, muista säilyttää myös muut pysyvän nurmen alat kasvipeitteisinä 15.4. saakka.

Huomioi, että samalle toimenpidelohkolle voi tulla useita selvityspyyntöjä.

Esimerkki:
Toimenpidelohkolla on kevätvehnän sänki ja se on ilmoitettu syysilmoituksella ekojärjestelmätuen kasvipeitteisyyteen. Ala täyttää myös ehdollisuuden kasvipeitteisyysvaatimusta. Tämän takia toimenpidelohkoa koskee kaksi eri kasvipeitteisyyden säilyttämisen määräpäivää; 15.3. ja 15.4.

Satelliittiseurannan perusteella toimenpidelohko ei ole kasvipeitteinen ja sille muodostuu kaksi selvityspyyntöä. Jos ala on kasvipeitteistä, voit vastata ensimmäiseen selvityspyyntöön 16.3. alkaen ja toiseen selvityspyyntöön 16.4. alkaen.

Lamppu-kuvake/lampikon

Vinkki: Jos ala on kasvipeitteistä, voit ottaa siitä yhden kuvan 16.4. alkaen ja vastata samalla kuvalla molempiin selvityspyyntöihin. Jos ala ei ole kasvipeitteistä, muuta syysilmoitustasi vastaamaan todellista tilannetta pellolla.

Vipu-mobiili ja talviaikainen kasvipeite 2024.png

Kuva 3. Saitko ilmoituksen selvityspyynnöstä

Saitko ilmoituksen talviaikaisen kasvipeitteen selvityspyynnöstä? Toimi näin:

 • Älypuhelinsovellus Vipu-mobiilin avoimista tehtävistä löydät tiedon siitä, mitä lohkoa selvityspyyntö koskee.
 • Jos olet ilmoittanut toimenpidelohkolle talviaikaisen kasvipeitteen, mutta olet muokannut sitä, korjaa syysilmoitusta Vipu-palvelussa viimeistään 23.5.
 • Jos olet ilmoittanut talviaikaisen kasvipeitteen, mutta kasvi on tuhoutunut, vastaa selvityspyyntöön kuvalla. Ota kuva Vipu-mobiililla viimeistään 23.5.
 • Jos lohko on sekä ilmoitettu että hoidettu oikein, vastaa selvityspyyntöön kuvalla. Ota kuva Vipu-mobiililla viimeistään 23.5.

Vinkki: Ota kuva Vipu-mobiililla ennen kuin muokkaat pellon kasvipeitteisyyttä. Jos saat selvityspyynnön, voit vastata aiemmin ottamallasi kuvalla.

Jos saat selvityspyynnön, ota kuva vasta sitten, kun lohkolta voi todeta kasvipeitteisyyden. Kuvasta täytyy erottua kasvipeitteisyyslaji.

Toimintavaihtoehdot, jos saat satelliittiseurannan selvityspyynnön

1.Olet ilmoittanut toimenpidealan tiedot syysilmoituksella oikein ja säilyttänyt alan kasvipeitteisenä. Selvityspyyntö on aiheeton.

Toimi näin: Ota kasvipeitteisestä toimenpidelohkosta kuva Vipu-mobiilin avulla selvityspyynnössä saamiesi ohjeiden mukaisesti. Ota kuva lohkolta ennen muokkausta. Lähetä kuva muokkaamattomasta toimenpidealasta viimeistään 23.5.2024.

Lamppu-kuvake/lampikon

Vinkki: Jos saat selvityspyynnön lohkosta, ota kuva vasta sitten kun lohkolta voi todeta kasvipeitteisyyden. Pieni lumimäärä ei haittaa, mutta kuvasta täytyy erottua kasvipeitteisyyslaji.

2.Syysilmoituksella ilmoittamasi tiedot eivät vastaa tilannetta toimenpidelohkolla.Toimenpidelohkolla on muuta kuin pysyvää nurmea ja olen muokannut sen ennen 15.3.2024. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Mene Vipu-palveluun ja korjaa lohkon kasvipeitteisyystieto oikeaksi, niin että syysilmoituksesi tiedot vastaavat toimenpidealalla olevaa tilannetta. Tee muutokset mahdollisimman pian, mutta viimeistään 23.5.2024. Älä vastaa selvityspyyntöön. Kun muutat hakemustasi, selvityspyyntö passivoituu seuraavan yön aikana.

3. Syysilmoituksella ilmoittamasi tiedot eivät vastaa tilannetta toimenpidelohkolla (ekojärjestelmätuki). Toimenpidelohkolla on muuta kuin pysyvää nurmea ja olen säilyttänyt alan kasvipeitteisenä 15.3. asti, mutta en 15.4. asti. Toimenpidelohkoa on muokattu 16.3.–15.4.2024. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Mene Vipu-palveluun ja tallenna toimenpidelohkolle valinta ”En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea”. Tee muutokset mahdollisimman pian, mutta viimeistään 23.5.2024. Älä vastaa selvityspyyntöön. Kun muutat hakemustasi, selvityspyyntö passivoituu seuraavan yön aikana.

4. Syysilmoituksella ilmoittamasi tiedot eivät vastaa tilannetta toimenpidelohkolla (ekojärjestelmätuki). Toimenpidelohkolla on pysyvää nurmea ja olen muokannut sen 31.10.2023–15.4.2024. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Mene Vipu-palveluun ja korjaa lohkon kasvipeitteisyystieto oikeaksi ja rastita muokanneesi ala 30.10. jälkeen, niin että syysilmoituksesi tiedot vastaavat toimenpidealalla olevaa tilannetta.

Jos sinulla on myös pysyvää nurmea, josta olet hakenut ekojärjestelmätukea talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä: vältyt seuraamuksilta, kun rastitat kaikille niille toimenpidelohkoille, joilla on pysyvää nurmea En hae tukea ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpiteestä. Tee muutokset mahdollisimman pian, mutta viimeistään 23.5.2024. Älä vastaa selvityspyyntöön. Kun muutat hakemustasi, selvityspyyntö passivoituu seuraavan yön aikana.

5. Syysilmoituksella ilmoittamasi tiedot eivät vastaa tilannetta toimenpidelohkolla (ekojärjestelmätuki). Toimenpidelohkolla on pysyvää nurmea ja olen säilyttänyt alan kasvipeitteisenä 15.4. asti, mutta en 1.5. asti. Toimenpidelohkoa on muokattu 16.4.–1.5.2024. Selvityspyyntö on aiheellinen.

Toimi näin: Mene Vipu-palveluun ja tallenna toimenpidelohkolle valinta ”En hae talviaikaisen kasvipeitteisyyden tukea” Tee muutokset mahdollisimman pian, mutta viimeistään 23.5.2024. Älä vastaa selvityspyyntöön. Kun muutat hakemustasi, selvityspyyntö passivoituu seuraavan yön aikana.

Miksi valokuva on otettava Vipu-mobiililla?

Vipu-mobiili ohjaa sinua valokuvan ottamisessa. Mikä tahansa valokuva ei kelpaa, sillä hallinnon on voitava varmistua siitä, mistä ja milloin kuva on otettu. Selvityspyyntöä ei voida ratkaista muulla tavalla otetulla tai toimitetulla kuvalla.

Voit ottaa Vipu-mobiililla paikkaan sidottuja kuvia milloin tahansa, vaikka et olisikaan saanut selvityspyyntöä. Kuvat tallentuvat Vipu-mobiilin ja voit käyttää niitä myöhemmin esimerkiksi vastatessasi selvityspyyntöön.  

Kuka voi ottaa selvityspyynnön valokuvan?

Vipu-mobiilia voivat käyttää ja valokuvia ottaa kaikki ne henkilöt, joilla on asiointioikeudet Vipu-palveluun. Maatilan ensisijainen viljelijä voi lisätä ja poistaa asiointioikeuksia Vipu-palvelun Maatila-valikon Käyttöoikeudet -osiossa. Lisäksi valtuutuksen voi tehdä paperilomakkeella 457.

Lue tarkempi ohje valtuuttamisesta osoitteesta ruokavirasto.fi/vipu.