Viljelijätukia maksuun toukokuussa

15. toukokuuta 2024

Ruokavirasto maksaa toukokuussa vuoden 2023 viljelijätukia seuraavasti:

  • luonnonhaittakorvauksen loppumaksu (noin 5 % korvauksen kokonaismäärästä)
  • ympäristösopimusten loppumaksu (noin 15 %)
  • alkuperäisrotueläinteen kasvattamissopimusten perusteella maksettavat korvaukset (100 %)
  • luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen loppumaksu (noin 15 %)
  • luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotus (100 %).

Ruokavirasto aloittaa tukien maksamisen 30.5.2024. Viljelijät saavat maksuja tileilleen sitä mukaa kuin kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja.

Toukokuussa 2024 maksettavien tukien kokonaissummat

Tuki

Kokonaissumma

Luonnonhaittakorvaus

  24 600 000 €

Ympäristösopimukset

  2 800 000 €

Alkuperäisrotujen kasvattamissopimus

  2 075 000 €

Luonnonmukainen tuotanto (kotieläinkorotus)

6 700 000 €
(13 800 000 €)

Viljelijätukien vuoden 2023 loppumaksujen maksaminen jatkuu kesäkuussa. Ruokavirasto tiedottaa kesäkuun maksupäivämääristä, kun ne ovat varmistuneet.

Tuensaajat voivat tarkistaa tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelusta.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)