Viljelijätukien maksuaikataulu on julkaistu

18. kesäkuuta 2024

Ruokavirasto on julkaissut syksyn 2024 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Maksuajankohdat esitetään kuukausitasolla. Viljelijätuet maksetaan samassa aikataulussa kuin vuonna 2023.

Vuonna 2024 haettuja viljelijätukia maksetaan syksyn aikana yhteensä noin 1,26 miljardia euroa, joka on noin 75 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Ruokavirasto maksaa kansallisen maidon tuotantotuen maitotiloille kuukausittain.

Tukien maksaminen aloitetaan lokakuussa kasvihuonetuotannon, porotalouden ja mehiläistalouden tukien maksuilla.

Marraskuussa maksuun tulevat metsämarjojen ja -sienten varastointituki ja eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko yksilöeläimistä (50 % korvauksesta).

Marraskuussa maksetaan luonnonmukaisen tuotannon korvaus (75 % korvauksesta) sekä ympäristökorvauksen sitoumuksesta seuraavat toimenpiteet (75 % korvauksesta):

  • kerääjäkasvit
  • tilakohtainen toimenpide
  • maanparannus- ja saneerauskasvit
  • suojavyöhykkeet
  • turvepeltojen nurmet
  • puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu.

Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ympäristökorvauksen maksuprosentit tarkentuvat syksyllä. EU:n hyväksymä ennakkoprosentti selviää myöhemmin kesän aikana. Normaalisti II-pilarin viljelijätukien ennakkona voidaan EU-säädöksen pohjalta maksaa 75 prosenttia korvauksesta, mutta osuus on ollut suurempi EU-komission esittämän poikkeuksen ansiosta. Poikkeus on ollut käytössä vuosina 2015–2023. Suomi on mukana esittämässä edelleen poikkeusta myös vuodelle 2024.

Pääosa tuista maksuun joulukuussa

Kansallisten peltotukien yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan kansallinen tuki on tavoitteena maksaa kokonaisuudessaan joulukuussa. Maksuvuorossa on myös vuoden 2023 petovahinkokorvaus porovahingoista.

Joulukuussa maksuun arvioidaan tulevan 95 % seuraavista tuista: luonnonhaittakorvaus, perustulotuki, uudelleenjakotulotuki, nuorten viljelijöiden tulotuki sekä tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkio. Ekojärjestelmätuesta maksetaan 95 % seuraavista toimenpiteistä: luonnonhoitonurmet, viherlannoitusnurmet ja monimuotoisuuskasvit.

Kevään 2025 maksuaikataulu julkaistaan loppusyksyllä.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi) 

Lisätietoja medialle:

Ruokavirasto
Maaseutulinjan ylijohtaja Matti Puolimatka
p. 040 762 5126
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Maatalousosaston johtaja Jukka Pekonniemi
p. 040 540 1963
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Maa- ja metsätalousministeriö
Ruokaosaston osastonjohtaja Minna-Mari Kaila
p. 0295 1620 13
etunimi.sukunimi@gov.fi