Ympäristökorvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja luomukorvauksen ennakoiden maksaminen alkaa marraskuun lopulla

7. marraskuuta 2023

Ruokavirasto aloittaa marraskuun lopulla vuoden 2023 ympäristökorvauksen, luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen maksamisen maatiloille. Yhteensä tukia maksetaan marraskuussa noin 160 miljoonaa euroa.

Ympäristökorvausta ja luomukorvausta oli mahdollista hakea peltotukien haussa kesällä 2023. Eläinten hyvinvointikorvauksen haku oli auki alkuvuonna.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa kuin kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta. Tilan saamien tukien määrä voi poiketa aiemmista vuosista, sillä siihen vaikuttavat uudistuneet tuet ja viljelijän niihin valitsemat toimenpiteet sekä eri tavoin kohdennetut kriisituet.

Ympäristökorvaus perustuu maatilan valitsemiin toimenpiteisiin

Ympäristökorvaus maksetaan maatiloille viisivuotisen sitoumuksen perusteella. Korvaus tulee maksuun kahdessa osassa siten, että 27.11.2023 alkaen maksetaan ennakkona 85 prosenttia korvauksen määrästä ja loppuosa touko–kesäkuussa 2024.  Ennakkoa maksetaan yhteensä noin 102,6 miljoonaa euroa.

Maatila voi valita ympäristösitoumukseen erilaisia toimenpiteitä. Ympäristökorvauksen ennakot maksetaan seuraavista toimenpiteistä:

  • tilakohtainen toimenpide
  • kerääjäkasvit
  • maanparannus- ja saneerauskasvit
  • suojavyöhykkeet
  • turvepeltojen nurmet
  • puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu.

Seuraavista ympäristösitoumuksen toimenpiteistä ei makseta ennakkoa, vaan korvaukset maksetaan kokonaan touko–kesäkuussa 2024:

  • kiertotalouden edistäminen
  • valumavesien hallinta
  • lintupellot.

Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksesta maksetaan ennakkoa

Luomukorvaus perustuu luonnonmukaisen tuotannon viisivuotiseen sitoumukseen. Luonnonmukaisesta kasvintuotannon korvauksesta maksetaan ennakkona 85 prosenttia korvauksen määrästä, joka on yhteensä noin 38 miljoonaa euroa. Ennakoiden maksaminen alkaa 27.11.2023. Korvauksen loppuosa ja koko luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaus maksetaan touko–kesäkuussa 2024.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakko maksuun naudoista, lampaista ja vuohista

Eläinten hyvinvointikorvausta maksetaan eläinten hyvinvointia parantavista toimenpiteistä, jotka ylittävät lakisääteiset vaatimukset. Maatila voi valita korvaukseen tilalleen sopivat toimenpiteet.

Naudoista, lampaista ja vuohista hyvinvointikorvaukset maksetaan kahdessa osassa. Ennakoita maksetaan 23.11.2023 alkaen. Maksettava osuus on noin puolet korvauksesta koko vuoden eläinmäärän perusteella. Ennakoita maksetaan yhteensä noin 19,7 miljoonaa euroa.

Sika- ja siipikarjasta korvaus maksetaan kokonaan touko–kesäkuussa 2024. Samaan aikaan maksetaan loppuosat nautojen, lampaiden ja vuohien perusteella maksettavista korvauksista.

Tukien maksaminen jatkuu joulukuussa

Joulukuussa Ruokavirasto maksaa maatiloille kansalliset peltotuet sekä 95 prosenttia luonnonhaittakorvauksesta, perustulotuesta, ekojärjestelmätuesta, uudelleenjakotulotuesta, nuorten viljelijöiden tulotuesta, tärkkelysperunapalkkiosta ja erikoiskasvipalkkiosta. Ruokavirasto tiedottaa näiden tukien tarkemmasta maksuaikataulusta, kun ne ovat varmistuneet.

EU:n nuorten viljelijöiden tulotuen lisäosana maksetaan maatalouden kriisitukea. Tukea ei tarvitse hakea erikseen, vaan se maksetaan automaattisesti viljelijöille, jotka ovat hakeneet EU:n nuorten viljelijöiden tulotukea peltotukien haussa vuonna 2023.

Vuonna 2022 maatalouden kriisitukea maksettiin luonnonhaittakorvauksen lisäosana, joten silloin kyseinen korvaus oli tavallista suurempi.

EU:n maatalouspolitiikka uudistui vuonna 2023. Uudistus vaikuttaa viljelijätukien ehtoihin ja siten myös EU-rahoitteisten viljelijätukien maksuaikatauluun. Ruokavirasto on tiedottanut muutoksista syksystä 2022 alkaen.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Asiantuntija Teppo Jauhiainen
040 714 5855
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi