Ympäristösitoumuksen verkkokoulutus on auki

8. maaliskuuta 2024

Viljelijät pääsevät nyt suorittamaan ympäristösitoumuksen verkkokoulutuksen. Koulutus koskee maatiloja, jotka ovat valinneet vuonna 2023 peltotukien haussa ympäristösitoumukseensa ilmasto- ja ympäristökoulutus -toimenpiteen. 

Koulutukseen kirjaudutaan viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipun kautta. Koulutuksen voi suorittaa kuka tahansa maatilan osallisista. Suoritusaikaa on huhtikuun 2024 loppuun asti.

Koulutuksen tavoitteena on, että viljelijät oppivat uutta tai kertaavat jo oppimaansa ilmasto- ja ympäristöasioista. Koulutukseen ei tarvitse valmistautua etukäteen, mutta sen suorittamiseen kannattaa varata muutama rauhallinen tunti.

Viisi koulutusvaihtoehtoa

Viljelijällä on valittavana verkkokoulutuksessa viisi koulutusvaihtoehtoa. Ilmasto- ja ympäristökoulutus -toimenpiteen voi valita myös tulevina vuosina, mutta samaa koulutusta ei voi suorittaa kahta kertaa.

Koulutusvaihtoehdot ovat seuraavat:

  • hiilensidonta peltomaahan ja maaperän kasvukunto
  • kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen maatilalla
  • maatalousluonnon monimuotoisuuden edistäminen
  • maatilan vesiensuojelu
  • integroidun torjunnan menetelmät.

Tieto hyväksytystä suorituksesta näkyy oppimisalustalla

Verkkokoulutus pitää suorittaa hyväksytysti, jotta ilmasto- ja ympäristötoimenpiteen ehdot täyttyvät. Koulutuksesta ei tule arvosanaa, vaan suoritus on hyväksytty tai hylätty. Jos suoritus hylätään, koulutuksen voi tehdä uudelleen. Yrityskertoja ei ole rajattu.

Merkintä suoritetusta koulutuksesta näkyy oppimisalustalla. Suoritukset tulevat myöhemmin näkyviin myös Vipu-palveluun. Ruokavirasto tiedottaa viljelijöille, kun merkinnät näkyvät Vipu-palvelussa.

Lisätietoa viljelijöille:

ruokavirasto.fi/verkkokoulutus 
Viljelijäuutiskirje 8.3.2024: Nyt on ympäristösitoumuksen verkkokoulutuksen aika
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset