Ympäristösopimusten maksaminen alkaa 15.2.2024

6. helmikuuta 2024

Ruokavirasto aloittaa vuonna 2023 haettujen ympäristösopimusten mukaisten korvausten maksamisen 15.2.2024. Maksettavina ovat maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten sekä kosteikkojen hoitosopimusten perusteella maksettavat korvaukset.

Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimuksista maksetaan noin 17,2 miljoonaa euroa. Sopimusten avulla säilytetään tai edistetään tavanomaista arvokkaampia luonto- tai maisema-arvoja.

Kosteikkojen hoitosopimuksilla edistetään vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta tai kasvihuonepäästöjen vähentämistä. Sopimuksista maksetaan noin 620 000 euroa.

Maksettavat summat ovat noin 85 prosenttia korvausten kokonaismääristä. Korvausten loppuosat (noin 15 prosenttia) Ruokavirasto maksaa toukokuussa 2024.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa kuin ELY-keskukset ovat käsitelleet sopimukset ja hyväksyneet maksuaineistot. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)