Valvonta

Valvonta on edellytys sekä kansallisten että EU-tukien maksamiselle. Jäsenmaat saavat Euroopan unionin rahoitusosuuden vain siinä tapauksessa, että tarkastukset on tehty asianmukaisesti.

Valvonta varmistaa, että tukien ehtoja noudatetaan. Valvonnalla pyritään takaamaan myös viljelijöiden oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu hallinnossa.

Maataloustukien valvonta

Maatiloilla suoritettavia valvontoja tekevät pääasiassa ELY-keskusten tarkastajat. Ehdollisuuden valvontoja tekevät myös aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.

Maataloustukien valvontaa ohjaa ja hallinnoi Ruokavirasto.

Ahvenanmaalla tehtävistä valvonnoista saat lisätietoa Ahvenanmaan valtionviraston ja maakuntahallituksen verkkosivuilta.

Tarkastajalla on oikeus tarkastaa tukien myöntämisen edellytyksenä olevat asiakirjat ja kirjanpito sekä tuotantorakennukset ja -laitteet. Tarkastajalla on tilakäynnillä mukanaan virkakortti tai valtakirja, joka osoittaa hänen tarkastusoikeutensa. Tarkastaja voi esittää sinulle virkakorttinsa tarkastuksen yhteydessä.

Kaikki hakemukset tarkastetaan hallinnollisesti

Tiloilla tapahtuvan valvonnan lisäksi hallinnollista tarkastusta tehdään sekä kunnassa että ELY-keskuksessa. Kunnassa kaikki hakemukset tarkastetaan, kun tukihakemukset on palautettu. Kunnassa tarkastetaan esimerkiksi, että olet aktiiviviljelijä, olet palauttanut tukihakemuksesi ajoissa ja hakemuksesi sisältää vaaditut liitteet.

Myös Ruokavirasto tarkastaa hakemuksia ristiintarkastusten avulla. Ristiintarkastuksessa verrataan maaseutuhallinnon tietojärjestelmissä olevia tietoja palauttamasi hakemuksen tietoihin. Tarkasteltavana on esimerkiksi se, vastaavatko ilmoittamasi lohkojen pinta-alat viimeisintä lohkon digitoitua alaa. 

Maatalouden aloitus- ja investointitukien valvonta

Maatalouden aloitus- ja investointitukien tarkastuksista vastaa Ruokavirasto. Lue lisää aloitus- ja investointitukien tarkastuksista

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2024