Yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmä

Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka säätelee yhteisillä merialueilla tapahtuvaa kaupallista kalastusta ja siihen liittyviä saaliita sekä kalatuotteita. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Rajavartiolaitos valvovat politiikan noudattamista ja Ruokavirasto ylläpitää rikkomusrekisteriä.

Jos toimintaasi on kohdistunut tarkastus, josta on tulossa seuraamuksia, sinulla on mahdollisuus antaa oma vastauksesi tarkastushavaintoon ennen kuin Ruokavirasto tekee päätöksen asiassa. Voit valittaa päätöksestämme hallinto-oikeuteen.

Rikkomusmaksu on vähintään 100 euroa ja vakavista rikkomuksista vähintään 2000 euroa. Vakavista rikkomuksista kalastusaluksen päällikölle ja/tai kalastuslisenssinhaltijalle määrätään rangaistuksenluonteisia pisteitä. Tietyn pistemäärän ylityttyä Ruokavirasto voi keskeyttää tai peruuttaa kalastuslisenssin voimassaolon tai kieltää aluksen päällikköä toimimasta kapteenina tietyn määräajan. Seuraamukset kirjataan Ruokavirasto ylläpitämään rikkomusrekisteriin. Pisteet poistetaan rekisteristä määräajan jälkeen.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.4.2023