Mitä valvonnan jälkeen?

Valvontakäynnin jälkeen ELY-keskus lähettää maatilallesi valvonnan tuloksen tai tarkastuskertomuksen valvonnasta. Tarkastuskertomus koostuu valvontahavainnoista ja niiden lisätiedoista sekä eläinkohtaisista tiedoista. Näet peltovalvonnan tuloksen myös Vipu-palvelussa, kun kaikki tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Tutustu myös oheisiin ohjevideoihin, joissa kerrotaan mistä valvontatiedot löytyvät.

Youtube-videot:

Voit kirjata tarkastusta koskevat mielipiteesi saamaasi tarkastuskertomukseen ja palauttaa sen valvonnan tehneeseen ELY-keskukseen tai Aluehallintovirastoon. Kirjaamasi huomiot voivat olla hyödyksi myöhemmin, jos haet tukipäätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella.

Tiedon valvonnan lopullisesta tuloksesta saat tukipäätöksen yhteydessä.

Muutoksenhakuoikeus

Voit hakea tarvittaessa oikaisua tukipäätökseen valvonnan tehneestä ELY-keskuksesta. Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen on tukipäätöksen liitteenä.

Lisäksi voit hakea vielä muutosta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2024