Peruslohkon sanasto Vipu-palvelussa

Vipu-palvelun peruslohko -välilehti.png

Termi Selitys
Digitoitu pinta-ala
Tarkoittaa peruslohkon peltolohkorekisteriin merkittyä reunaviivaa, joka on piirretty tietoteknisellä piirtomenetelmällä digitaaliselle ilmakuvakartalle. Peruslohkotiedoissa näytetään digitoitu pinta-ala tukihakuvuonna. Vertaamalla edellisen vuoden digitoituun pinta-alaan, näet onko lohkon pinta-alaa muutettu edellisen tukihaun jälkeen.
Edellisen vuoden digitoitu pinta-ala  Tarkoittaa peruslohkon digitoitu pinta-ala edellisenä vuonna.
Pohjavesiala Tieto kertoo, miten suuri osuus peruslohkosta kuuluu pohjavesialueeseen.
Natura-ala Tieto kertoo, miten suuri osuus peruslohkosta kuuluu Natura-alaan.
Tukialue Tieto kertoo, mihin tukialueeseen lohko kuuluu. Tukialue voi olla A-, B-, B2-, B2-, BS-, C1-, C2-, C2P pohjoinen alue ja saaristo, C3-, C3P1- , C3P2-, C3P3-, C3P4-, C4-, C4P4- tai C4P5-alue.
Korvauskelpoisuus Lohkon ominaisuus. Jos lohko ei ole korvauskelpoinen, se ei voi kuulua ympäristö- tai luomusitoumukseen, eikä sille makseta luonnonhaittakorvausta tai pohjoisia pinta-alatukia.

Luonnonmukaisen tuotannon sitoumuslohko

Tieto kertoo, kuuluuko lohko luomusitoumukselle.
Pysyvä Natura-nurmi Tieto kertoo, onko lohkolla Natura-alueella sijaitsevaa nurmea. Jos Natura-nurmen tieto on Kyllä, koko peruslohko on pysyvää nurmea ja osittain tai kokonaan Natura-alalla. Pysyvä Natura-nurmi on säilytettävä aina nurmella.
Pysyvät nurmet (ennen tukihakua) Ala, jolle on ilmoitettu tiettyjä heinä- ja nurmirehukasveja yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta tai ala, joka on luonnonlaidunta.
Nurmivuosia 5 (ennen tukihakua) Näyttää alat, joille on ilmoitettu tiettyjä heinä- ja nurmirehukasveja yhtäjaksoisesti edelliset viisi vuotta.
Lohkolla on suojakaistavaatimus Tieto kertoo, onko peruslohkolla noudatettava suojakaistavaatimukseen liittyviä ehtoja. Metrimäärä kertoo arvion vaatimusalueen pituudesta.
Lohkolla on kaltevaa pinta-alaa Tieto kertoo, onko peruslohkolla kaltevaa pinta-alaa. Raja on 15% Manner-Suomessa ja 10% Ahvenanmaalla.
Lohkolla on raivion nurmikasvivaatimus Tieto kertoo, koskeeko lohkoa raivion nurmikasvivaatimus.
Lohkolle voidaan ilmoittaa suojavyöhykenurmia Tieto kertoo, onko peruslohkolle mahdollista saada korvausta suojavyöhykenurmitoimenpiteestä. Katso tarkemmat tukiehdot hakuoppaasta ja lisäksi Suojavyöhyke-karttataso.
Lintupeltojen kohdentamisalue Tieto kertoo, onko lohko lintupeltojen kohdentamisalueella ja mihin kohdentamisalueeseen se kuuluu.
Peruslohkolla voimassa olevat sopimukset

Sopimus voi olla

 • 2060 Maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimus
 • 2061 Kosteikkojen hoitosopimus
 • 2088 Luonnonlaidunten hoitoa koskevan sopimuksen hakeminen
 • 2089 Luonnonlaidunten kohdennettuja hoitotoimenpiteitä koskeva sopimus
 • 2090 Suojavyöhykkeiden perustamista koskevan sopimus
Digitoinnin koodit

Näyttää digitoinnin muutoksen perusteen

 • B005 Peruslohko on osittain päällekkäin toisen peruslohkon kanssa.
 • B006 Peruslohko on kokonaan päällekkäin toisen peruslohkon kanssa.

 • D002 Viljelijän tekemää korjauspyyntöä ei ole voitu toteuttaa, koska se on ollut digitointisääntöjen vastainen.
 • D003 Viljelijän tekemä korjauspyyntö on toteutettu osittain.
 • D005 Kahden eri viljelijän peruslohkojen yhteistä rajaviivaa on toisen viljelijän korjauksen perusteella siirretty.
 • D010 ELY-keskuksen tai kunnan tekemä peruslohkomuutos.
 • D100 ELY-keskuksen valvontakorjaus.
 • D101 ELY-keskuksen valvontakorjauksesta aiheutunut muutos naapurin peruslohkolle.

 • F002 Peruslohkon rajausta on korjattu uuden ilmakuvan mukaiseksi.
 • F013 Viljelijän tekemän korjauspyynnön lisäksi tehty ajantasaistus.
 • F102 Peruslohkon rajausta on korjattu ilmakuvan mukaiseksi.

 • G010 Viljelijän tekemä korjauspyyntö.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2023