Käyttökatko Tukisovelluksessa

Ruokaviraston asiointi- ja viranomaispalveluissa on tietojärjestelmien huollosta johtuva käyttökatko perjantaista 1.12. klo 16.15 alkaen. Asiointipalvelut ovat käytettävissä katkon jälkeen maanantaista 4.12. kello 8 alkaen. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa haittaa.

Driftsavbrott i Stödtillämpningen

På grund av underhåll av datasystemen är det driftavbrott i Livsmedelsverkets ärendehanterings- och myndighetstjänster från och med fredag 1.12 kl. 16.15. Efter avbrottet är e-tjänsterna igen tillgängliga från och med måndag 4.12. kl. 8. Vi beklagar det besvär som avbrottet orsakar.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023