Kasvihuonetuotannon tuki - Opas 2024

Julkaisupäivä: 2. helmikuuta 2024

Kuka voi hakea tukea

Kasvihuonetuotannon tukea voivat hakea henkilöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat maa- tai puutarhataloutta. Tuenhakijalta vaadittavia tietoja ovat maatilan tilatunnus, yritysmuoto ja pankkitilinumero.

Näin haet tukea

Hae kasvihuonetuotannon tukea sähköisesti Vipu-palvelussa viimeistään 5.3.2024 klo 23.59. Lisätietoa tukihakemuksen täytöstä saat Vipu-käyttäjän ohjeesta. Varmista että antamasi tiedot tilastasi ja asiointioikeuksista ovat Vipu-palvelussa kunnossa.

Tukihakemuksia käsittelevät Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto. Oman tukihakemuksesi käsittelypaikka riippuu maatilasi sijaintikunnasta.

  • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kaakkois-Suomi, Pirkanmaa, Häme ja Etelä-Savo
  • Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kainuu ja Lappi
  • Ahvenanmaan valtionvirasto

Hakemisen estyminen tukihakuaikana

Et saa tukea täysimääräisenä, jos et lähetä hakemustasi hakuaikana. Hakuajan jälkeen paperilomake on ainoa vaihtoehto hakea tukea. Voit hakea tukea myöhässä seitsemän päivän ajan tukihaun päättymisestä. Pyydä paperilomake ELY-keskuksestasi ja toimita hakemus toimivaltaiselle viranomaiselle. Hakemus katsotaan saapuneeksi sinä päivänä, kun se on toimivaltaisella viranomaisella (=tukea käsittelevällä ELY-keskuksella).  

Tukea ei makseta, jos hakemus myöhästyy yli seitsemän kalenteripäivää.

Jos myöhästyminen on johtunut ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta, myöhästynyt hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi. Esimerkiksi sähkökatkosta tai yleistä tietoliikenneverkon ruuhkaisuutta ei katsota ylivoimaiseksi esteeksi.

Ilmoita muutoksista

Voit muuttaa tai perua hakemuksesi ilmoittamalla siitä viipymättä kirjallisesti tukea käsittelevälle viranomaiselle. Jos sinulle on jo ilmoitettu suoritettavasta valvonnasta ja siitä aiheutuu valvontaseuraamuksia, et voi enää muuttaa tai peruuttaa hakemusta.

Ilmoita viipymättä asioista, joilla voi olla vaikutusta tukeen: esimerkiksi katteen vaihto, koneiden rikkoontuminen, kasvilajin ja alojen muutokset, pitkät viljelytauot, viljelyajan lyheneminen, kasvihuonetuotannon siirto ja satovahinko. Kun kyseessä on ylivoimainen este tai poikkeuksellinen olosuhde, ilmoita siitä kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun muutos on tullut tietoosi.

Jos hallintaasi tulee tai hallinnastasi poistuu 5.3.2024 jälkeen kasvihuone, ilmoita hallinnansiirrosta välittömästi kirjallisella ilmoituksella tukea käsittelevälle viranomaiselle. Tuki maksetaan aina sille, jonka hallinnassa kasvihuone on 15.5.2024.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen vuokrasopimus tai kaupparekisteriote, kun hallintaasi on tullut uusia kasvihuoneita. Liitteen toimittaminen on tuen maksun edellytys.

Säilytä sellaiset tuen hakemiseen liittyvät asiakirjat, joita et toimita tukea käsittelevälle viranomaiselle tukivuoden 2024 ja vielä 4 seuraavaa kalenterivuotta (eli vuoden 2028 loppuun saakka).

Tuen määräytyminen

Kasvihuonetuotannon tuen myöntämisen edellytykset ja tukikelpoinen pinta-ala määräytyvät 15.5. tilanteen mukaan. Kasvihuoneessa on oltava koko viljelykauden ajan sekä ajankohtaan että viljeltävään kasviin nähden tavanomainen viljelylämpötila. Tuen määrä määräytyy tukeen oikeuttavien kasvien viljelypinta-alan, viljelykauden pituuden, kasvihuoneiden teknisen tason sekä tukialueen perusteella.

Tuki myönnetään sen pinta-alan mukaan, joka on tukikelpoisessa viljelykäytössä 15.5.2024. Samalta pinta-alalta tuki myönnetään vain kerran.

Jos viljelykausi muuttuu lyhyestä (2-7 kk) viljelykaudesta pitkäksi (yli 7 kk) viljelykaudeksi, tuki määräytyy kuitenkin lyhyen viljelykauden mukaan.

Tuen myöntämisen edellytykset

Hakijan ikä

Tuenhakija tai hänen puolisonsa on tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaalle tuki voidaan myöntää, jos

  • hän harjoittaa maa- tai puutarhataloutta yhteisomistajana tai yhdessä vanhempiensa/toisen heistä kanssa tai
  • tuen myöntämiselle on muita erityisiä syitä. Ilmoita erityinen syy hakemuksen lisätiedoissa.

Kun tuenhakijana on useamman luonnollisen henkilön muodostama yhteisö tai muu yhteisö, vähintään yhden henkilön on oltava tukivuotta edeltävän kalenterivuoden viimeisenä päivänä vähintään 18-vuotias ja harjoitettava maa- tai puutarhataloutta itse. Vaatimus koskee esimerkiksi osakeyhtiöitä ja yhteenliittymiä, mutta ei koske julkisoikeudellisia yhteisöjä, vankilatiloja eikä koulutiloja.

Kasvihuoneiden hallinta

Kasvihuoneet ovat tuenhakijan hallinnassa 15.5.2024. Liitä hakemukseen vuokrasopimus, jos et omista kasvihuoneita.

Kasvihuoneiden vähimmäisala

Kasvihuoneiden yhteenlaskettu pinta-ala on vähintään 300 neliömetriä. Tukeen oikeuttavien kasvien viljelyala voi kuitenkin olla alle 300 m2.

Kasvihuoneiden vaatimukset

Kate

Kasvihuoneiden runko ja kate ovat viljelykauden edellyttämässä kunnossa ja paikoillaan ympäri vuoden lukuun ottamatta poikkeusjärjestelyistä, kuten kasvihuoneiden kunnostuksesta johtuvaa taukoa. Katossa katteena voi olla lasi, kaksinkertainen muovikalvo tai kasvihuonekäyttöön tarkoitettu kerroslevy. Seinissä katteena voi olla edellä lueteltujen materiaalien lisäksi myös vastaavalla tavalla lämpöä eristävä valoa läpäisemätön materiaali.

Tuuletus

Kasvihuoneet on varustettu jollain alla mainitusta tuuletusjärjestelmistä:

  1. harjatuuletusluukuilla
  2. kasvihuoneen kaarien avaaminen
  3. sivukatteen nostaminen (esim. rullaamalla tai suurilla tuuletusluukuilla)
  4. koneellisella jäähdytysjärjestelmällä tai
  5. ulkoilmaan johtavalla koneellisella tuuletuksella, jonka puhallinteho on väh. 4 l/s/m2.

Tuuletusjärjestelmä on esteettömässä yhteydessä koko viljelytilaan. Lisäksi tuuletusjärjestelmä on mitoitukseltaan riittävä, toimintakuntoinen ja asennettuna paikalleen kasvihuoneeseen koko tukeen oikeuttavan viljelykauden ajan.

Lyhyt (2-7 kk) viljelykausi

Kas­vihuoneet on varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 75 kW (65 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti. Lämminilmakehitin on kasvihuoneessa paikallaan koko viljelykauden ajan.

Pitkä (yli 7 kk) viljelykausi

Kasvihuoneet on varustettu vesikeskuslämmityksellä tai lämminilmakehittimillä, joiden teho on vähintään 200 kW (165 Mcal/h) tuhatta viljelyneliömetriä kohti sekä lämmityksen- ja tuuletuksensäätöautomatiikalla. Lämminilmakehitin on kasvihuoneessa paikallaan koko viljelykauden ajan.

Jos kasvihuoneissa viljellään vihanneksia lokakuun 31 päivän jälkeen, kasvihuoneissa tulee olla keinovalaistus teholtaan vähintään 60 W/m2.

Esimerkki. Olet aloittanut vihannesten viljelyn 20.3., jolloin yli 7 kk tukeen vaadittava viljelykausi on tullut täyteen 21.10. Pidät kuitenkin kasvustot huoneessa ja lämmityksen päällä vielä 15.11. saakka. Tässä tapauksessa kyseiseen kasvihuoneeseen ei vaadita keinovalaistusta.

Tukeen oikeuttavat kasvit

Kasvihuonetukeen oikeuttavat kasvit ovat tomaatti, kasvihuonekurkku, avomaankurkku, salaatti (Lactuca sativa ja Cichorium-lajit), lehtitilli, persilja, paprika, kiinankaali, leikkokukat, leikkovihreä, ryhmäkasvit ja sisätiloihin tarkoitetut ruukussa viljeltävät koristekasvit.

Yrttien ja mausteiden viljely ei pääsääntöisesti oikeuta tukeen. Nämä kasvit ovat tukeen oikeuttavia ainoastaan silloin kun ne ovat sisätiloihin tarkoitettuja ruukussa viljeltäviä koristekasveja.

Taimituotannossa tukeen oikeuttavat vain persiljan ja lehtitillin sekä salaattien taimituotanto omaan kasvihuoneviljelykäyttöön. Tässä käytössä olevan kasvihuoneen ei tarvitse täyttää tuuletusjärjestelmävaatimusta.

Amppelihuoneen koko ala ei oikeuta tukeen, jos amppeleiden alla ei kasva mitään viljelykasvia (maassa tai pöydällä) tai amppeleiden alla koko alalla on tukikelvotonta kasvia. Amppelikasveilla voidaan vain korvata tukikelvotonta pöydällä tai maassa olevaa alaa, muussa tapauksessa ne eivät oikeuta tukeen. Tällöin huoneessa pitää olla viljelyssä myös tukikelpoista kasvia ja amppeleiden määrä pitää olla riittävä.

Kasvi vaikuttaa viljelykauden pituuteen

Viljelykauden pituus koostuu tukihakemuksessa ilmoitettujen tukeen oikeuttavien kasvien viljelyjaksoista.

Tuki myönnetään kiinankaalin, avomaankurkun ja rapealehtisen keräsalaatin viljelystä aina lyhyen (2-7 kk) viljelykauden tukena. Huomaa, että rapealehtinen keräsalaatti (=jäävuorisalaatti) oikeuttaa vain lyhyen (2-7 kk) viljelykauden tukeen, mutta esim. rapealehtinen lehtisalaatti (=jääsalaatti) oikeuttaa myös pitkän (yli 7 kk) kauden tukeen. 

Lehtitillin ja persiljan viljely kylvämällä suoraan kasvihuoneen maapohjaan tai lattialle levitettyyn kasvualustaan oikeuttaa pääsääntöisesti vain lyhyen (2-7 kk) viljelykauden tukeen. Lehtitilli ja persilja oikeuttavat kuitenkin pitkän (yli 7 kk) kauden tukeen, jos maapohjaviljelyyn on käytetty istutettuja taimia, taimituotanto käytetään omaan kasvihuoneviljelykäyttöön tai viljely on ruukkutuotantoa. Yhdistelmäviljelyssä pitkän kauden tuki voidaan myöntää suorakylvetylle lehtitillin ja persiljan alalle, jos pääviljelykasvina on joku muu tukikelpoinen kasvi kuin lehtitilli tai persilja. Pääkasvia tulee viljellä suorakylvettyä kasvia pitemmän aikaa.

Yhdistelmäviljelyssä tuki myönnetään sen kasvin mukaan, jonka viljelyaika on pisin. Kun koristekasvien ja vihannesten yhdistelmässä viljellään alemman tukitason kasvia avomaankurkkua, kiinankaalia tai rapealehtistä keräsalaattia) ja korkeamman tukitason kasvia peräkkäin, pitkän (yli 7 kk) viljelykauden tuki voidaan myöntää vain, jos korkeamman tukitason kasvia viljellään yli 7 kuukautta vuoden 2024 aikana. Jos 15.5.2024 viljelyohjelmassa on tauko tai viljelyssä on alemman tukitason kasvia (avomaankurkku, kiinankaali, rapealehtinen keräsalaatti), voidaan korkeampi tuki myöntää, jos tukeen oikeuttavaa viljelyä on ennen 15.5.2024 ollut vähintään 2 kuukautta ja viljely muutoin kokonaisuudessaan täyttää korkeamman tuen myöntämisen edellytykset vuoden 2024 aikana.

Viljelytauot otetaan viljelyn pituutta arvioitaessa vähennyksenä huomioon. Kuitenkaan korkeintaan kaksi viikkoa kestävä viljelytauko, joka johtuu kasvustojen vaihdosta tai kasvihuoneissa tehtävistä järjestelyistä, ei vähennä viljelykauden pituutta.

Viljelytapa ja viljelykäyttö

Jokaisessa tukihakemuksessa mainitussa kasvihuoneessa tulee tehdä ilmoitettuihin viljelytietoihin nähden normaalit viljelytoimenpiteet ja tuottaa normaali sato paikkakunnan tavanomaisen viljelytavan mukaisesti.

Paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluu korjuu- ja markkinakelpoisen sadon tuottaminen käyttämällä kasvihuoneviljelyyn soveltuvia kasvilajeja ja -lajikkeita, laadultaan ja määrältään riittävää taimimäärää istutuksessa sekä huolehtimalla kasvien hoitotoimenpiteistä ja viljelyolosuhteista. Viljelytapaan kuuluu myös valmius kauppakunnostukseen.

Kasvihuoneen katsotaan olevan viljelykäytössä silloin, kun tukikelpoiset viljelykasvit on sijoitettu kasvihuoneeseen lopulliselle viljelypaikalleen, kuitenkin viimeistään 15.5., ja huoneessa on sekä ajankohtaan että kasviin nähden normaali viljelylämpötila.

Viljelykäytöksi ei katsota yrityksen ulkopuolelta ostettujen tai itsekasvatettujen, sellaisenaan kuluttajalle myyntikelpoisten lopputuotteiden varastointia tai esilläpitoa eikä myöskään monivuotisena viljeltävien ruukku- tai ryhmäkasvien ja viherkasvien säilyttämistä tai varastointia. Viljelyaikaa arvioitaessa ei oteta myöskään huomioon jaksoja, joina kasvihuoneita käytetään taimituotantoon tai taimitarhatuotteiden tuotantoon. Kasvihuoneessa kasvatettavan salaatin, ruukkupersiljan ja ruukkulehtitillin taimikasvatus omaan kasvihuoneviljelykäyttöön on kuitenkin tukikelpoista.

Kasvihuoneiden ja viljelyalojen ilmoittaminen

Pinta-ala lasketaan kasvihuoneen ulkomittojen perusteella. Tehdasvalmisteisissa rungoissa leveydeksi lasketaan kasvihuoneen tyyppileveys. Pinta-alaan ei sisällytetä myymälätiloja, kasvihuonerakenteisia puutarhakeskuksia, yhdyskäytäviä, pakkaamo- ja varastotiloja eikä muita vastaavia tiloja. Myyntikasvihuoneesta voi laskea mukaan vain viljelyssä olevat alat.

Ilmoita tukihakemuksessa kasvihuone kerrallaan ja kaikki huoneessa kalenterivuonna suunniteltu viljely kalenteriviikon tarkkuudella. Ilmoita myös viljelyssä olevat tauot ja poikkeusjärjestelyt, esimerkiksi muovinvaihdon tai kasvuston vaihdon ajankohdat. Jos viljelyssä on tauko 15.5., pinta-ala määräytyy taukoa edeltäneen ajan mukaan. Voit myöhemmin viljelysuunnitelman muuttuessa ilmoittaa muutoksista vapaamuotoisella ilmoituksella.

Tuoteryhmänä ilmoitettavassa viljelyssä (esimerkiksi ruukku-, ryhmä- ja leikkokukat) ilmoita keskeisimmät viljelykasvit. Jos viljelykasveja on kahdessa tai useammassa kerroksessa, ainoastaan yksi kerros lasketaan tukeen oikeuttavaksi alaksi.

Ilmoita pinta-alat tukihakemuksessa kokonaisina neliömetreinä (m2) pyöristäen alempaan kokonaislukuun. Voit käyttää kasvihuoneen pinta-alana kasvihuonetuen valvonnan yhteydessä mitattua pinta-alaa, jos pinta-alaan ei ole valvonnan jälkeen tullut muutosta.

Tuen määrään vaikuttavat asiat

Kasvihuonetuotannon tukea myönnetään kaikilla tukialueilla. Tukialueilla A ja B tuki myönnetään Etelä-Suomen kansallisena tukena, jolloin myös tuen kohteena olevan kasvihuoneen on sijaittava alueella A tai B. Tukialueella C tuki on pohjoista tukea ja sitä myönnetään vain niille kasvihuonealoille, jotka sijaitsevat C-alueella.

Kasvihuonetuotannon tuki maksetaan kahdessa erässä ennakon ollessa 90 % tuesta. Jos ennakon määrä on alle 500 euroa, maksetaan tuki yhdessä erässä. Pienin maksettava tuen määrä on 100 euroa. Jos haettu tuen kokonaismäärä ylittyy, yksikkötuen määrää alennetaan. Tuen määrän vuonna 2024 löydät Ruokavirasto.fi -sivulta Kasvihuonetuotannon tuki.

Tukea voidaan alentaa myös, jos olet ilmoittanut hakemuksessa virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, et ole noudattanut ehtoja, tuen saamiseksi olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta tai järjestelyn tarkoituksena on tukiehtojen tai tukijärjestelmän tavoitteiden kiertäminen.

Tuki peritään takaisin, jos se on maksettu virheellisesti tai perusteetta.

Satovahingon tai muun syyn vuoksi korjaamatta jäänyt sato ei estä kasvihuonetuotannon tuen myöntämistä, jos muista paikkakunnan tavanomaiseen viljelytapaan kuuluvista toimenpiteistä on huolehdittu tai niihin valmistauduttu asianmukaisesti.