Puutarhatuotteiden varastointituki

Puutarhatuotteiden varastointituella korvataan tuotteiden varastoinnista aiheutuneita kustannuksia. Tukea maksetaan koko maassa.

Puutarhatuotteiden varastointituen tarkoituksena on tukea kotimaista tuotantoa sekä taata tuotettujen elintarvikkeiden laatu ja riittävyys.

Kuka voi saada tukea

Voit saada tukea, jos olet yli 18-vuotias ja varastoit viljelemiäsi vihanneksia ja omenia. Voit hakea tukea seuraavista tuottamistasi ja varastoimistasi puutarhatuotteista:

 • kiinankaali
 • kyssäkaali
 • lanttu
 • mukulaselleri
 • nauris
 • omena
 • palsternakka
 • porkkana
 • punajuuri
 • punakaali
 • purjo
 • ruusukaali
 • savoijinkaali
 • sipuli (myös valkosipuli)
 • valkokaali.

Tuen määrä

Saamaasi tuen määrään vaikuttavat varastossa oleva tuotteiden keskiarvomäärä marras- ja joulukuussa sekä varaston tekninen taso. Tuen määrä lasketaan tuotteiden kuutiomäärää kohti.

Voit saada tukea enintään seuraavasti:

Varastotyyppi Tukialue AB, e/m3 Tukialue C, e/m3
Koneellisesti jäähdytetty varasto 10,0 14,2
Muu varasto 6,20 8,8

Ruokavirasto maksaa tuen hakuvuotta seuraavan vuoden keväällä.

Voit katsoa kaikkien tukien alustavat maksuaikataulut osoitteesta ruokavirasto.fi/maksuaikataulu.

Tuen ehdot

Näin haet tukea

Voit hakea tukea ja ilmoittaa marraskuun varastomäärät Vipu-palvelussa.

Kirjaudu Vipu-palveluun

Haku on auki marraskuussa.

Ilmoita tarvittaessa myös joulukuun varastomäärät tammikuun lopussa.

Kun olet lähettänyt hakemuksesi

Ilmoita tuotteiden siirtämisestä varastotyypistä toiseen varastointikauden aikana, ellei siirto tule esille varastomääräilmoituksesta.

Tuen valvonta

Tukihallinto valvoo ehtojen noudattamista tukihakemuksella ilmoittamiesi tietojen perusteella. Tuotemäärät tarkastetaan varastokirjanidostasi.

Tarvitsetko apua?

Saat apua tuen hakemiseen Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta tai Ahvenanmaan valtionvirastosta. Hae yhteystiedot

Säädökset

 • Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001, muut. 1335/2022)
 • Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta (82/2023)
 • Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta pohjoisesta tuesta (83/2023)
 • Valtioneuvoston asetus kasvihuonetuotannon tuen, puutarhatuotteiden varastointituen ja metsämarjojen ja -sienten varastointituen alentamisperusteista (211/2002)
 •  Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutarhatuotteiden varastointituesta (777/2002 muutoksineen)
 • Ruokaviraston määräys puutarhatuotteiden varastointituesta vuonna 2023 (24/2023)
Sivu on viimeksi päivitetty 1.11.2023