Ehdollisuus korvaa täydentävät ehdot

Ehdollisuus korvaa vuodesta 2023 alkaen nykyiset täydentävät ehdot. Täydentävien ehtojen lisäksi ehdollisuuden piiriin siirtyy osa nykyisistä viherryttämistuen ja ympäristökorvauksen ehdoista.

Ehdollisuuden noudattaminen on useimpien viljelijätukien ehtona.

Ehdollisuus sisältää paljon nykyisten täydentävien ehtojen vaatimuksista.

Nykyisten täydentävien ehtojen lisäksi ehdollisuus sisältää nykyisen viherryttämistuen vaatimuksista pysyvien nurmien vaatimukset ja tuottamattoman alan vaatimuksen.

Nykyisen ympäristösitoumuksen vaatimuksista ehdollisuuteen siirtyy suojakaistavaatimus, kasvinsuojeluruiskun testauksen vaatimus sekä kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevan tutkinnon suorittaminen ja fosforilannoituksen säännöt (hyvin samantyyppiset kuin nykyisen ympäristösitoumuksen lannoituksen säännöt).

Näiden lisäksi uusia ovat muun muassa tiettyihin vesi- ja ympäristölupiin liittyvät kohdat, viljelykierto, turvemaiden suojelu ja vähimmäiskasvipeite talven aikana.

Nykyiset TSE-eläintauteihin liittyvät asiat ja eläinten merkintä- ja rekisteröintivaatimukset eivät sisälly enää ehdollisuuden vaatimuksiin. Merkintä- ja rekisteröintivaatimukset ovat toki olemassa edelleen, mutta ne eivät enää aiheuta ehdollisuuden seuraamuksia.

Syysilmoitus on jatkossa pakollinen

Suurimpia muutoksia ovat vaatimus talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä ja fosforilannoituksen lannoitetasot. Typpi- ja fosforilannoituksen säännöt koskevat jatkossa kaikkia maatiloja riippumatta siitä, mitä tukia tila on hakenut. Vuodesta 2023 lähtien 33 prosenttia pellon ja pysyvien kasvien alasta pitää talvikaudella olla kasvipeitteistä. Kasvipeitteisyysvaatimuksen noudattamiseen on tulossa vuosille 2023 ja 2024 poikkeus tiloille, jotka tuottavat avomaavihanneksia tai perunaa. Kasvipeitteisyysvaatimuksen takia kaikkien tilojen pitää tehdä jatkossa syysilmoitus.

Maatalouskäyttöön otetun uuden alan pitää olla vuodesta 2023 alkaen pysyvästi nurmikasvustolla

Kaiken maatalouskäyttöön otetun uuden alan pitää olla vuodesta 2023 lähtien pysyvästi nurmikasvustolla. Alaa ei saa jatkossa kyntää.

Vaatimus koskee alaa, joka on joko raivattu maatalousmaaksi tai ollut aiemmin turvetuotannossa.

Huomioi, että ehto pysyvästä nurmikasvustosta ei koske alaa, joka on ollut viljelykelpoinen viimeistään 31.12.2022.

Sivu on viimeksi päivitetty 31.1.2023