Kosteikko- ja uomainvestointien maksuja voi nyt hakea

20. kesäkuuta 2024

Kosteikko- ja uomainvestointien toteuttajat voivat nyt hakea tuen maksua niistä investointihankkeista, joihin he ovat hakeneet tukea viime vuonna ja saaneet myönteisen päätöksen. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla. Lisäksi neuvoa voi kysyä siitä ELY-keskuksesta, josta tukea on hakenut.

Kosteikko- ja uomainvestointeihin haetaan tukea kerran vuodessa. Ei-tuotannollisen investoinnin tuen avulla voi perustaa kosteikon, perustaa tulvatasanteen ojan tai virtavesistön reunoille tai muuttaa turvepellon kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi. Ei-tuotannollisten investointien tuki rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja: