Kyläkauppatuen haku päättyy 2.5.2023

21. huhtikuuta 2023

Maaseudun kyläkaupat ehtivät vielä hakea kyläkauppatukea, jonka haku päättyy 2.5.2023. Tähän mennessä noin 60 kauppaa on jättänyt hakemuksen Ruokavirastoon. Edellisellä hakukerralla hakijoita oli lähes 190 eli moni aiemmin tukea hakenut yrittäjä ei ole vielä tänä vuonna hakemusta tehnyt.

–Hakemista ei kannata jättää viimeiseen hakupäivään. Sähköinen hakemus on helppo ja nopea täyttää ja se kannattaa tehdä mahdollisimman pian, neuvoo erityisasiantuntija Tommi Alanko Ruokavirastosta. Tuki haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa ja tuen myöntää Ruokavirasto.

Kyläkauppatuki on maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu tuki, jonka avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden saatavuutta. Kauppias voi käyttää kyläkauppatukea esimerkiksi kauppansa palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen. Monen pienen kaupan toiminnalle tuella on suuri merkitys.

Yksi kauppa voi saada korkeintaan 15 000 euron tuen vuodessa. Tuen määrä voi olla tätä pienempi, jos hakijoita on paljon. Myymäläautopalvelua tarjoava kauppa voi saada tuen korotettuna.

Tuen ehtona on muun muassa, että kauppa sijaitsee maaseutualueella, kauppa toimii ympäri vuoden ja kaupan etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai kauppa on muuten vaikeasti saavutettavissa. Tarkemmat tuen ehdot ja hakuohjeet ovat Ruokaviraston verkkosivuilla.

Kyläkauppatuki on aiemmin ollut kokeiluluonteisesti haettavissa vuosina 2019 ja 2021. Suurin osa maaseudun kyläkaupoista on hakenut tukea aiemmilla hakukerroilla. Tästä vuodesta lähtien kyläkauppatuki tulee haettavaksi joka vuosi.

Lisätietoa tuesta ja hakuohjeet

Sähköinen haku: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Tommi Alanko
040 679 0940
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi