Kyläkauppatuen haku päättyy 24.5.2024

17. toukokuuta 2024

Maaseudun kyläkaupat ehtivät vielä hakea kyläkauppatukea, jonka haku päättyy 24.5.2024. Tähän mennessä noin 60 kauppaa on hakenut tukea.

Pienelle kaupalle tuki on merkittävä: enimmillään tuen määrä voi olla 15 000 euroa. Jos kauppa tarjoaa myymäläautopalvelua, tuen voi saada korotettuna. Tuella voi esimerkiksi ylläpitää tai monipuolistaa kaupan palveluvalikoimaa.

Hakemus kannattaa täyttää verkossa

–Moni kauppias hakee tukea vasta hakuajan loppupuolella, mutta viimeiseen hakupäivään ei hakemista kannata jättää. Hakemus kannattaa tehdä Hyrrä-asiointipalvelussa, jossa se on helppoa ja nopeaa täyttää, neuvoo erityisasiantuntija Tommi Alanko Ruokavirastosta.

Paperilomakkeella tukea hakevan on hyvä huomata, että Ruokaviraston päätoimipisteen postiosoite on muuttunut toukokuussa. Paperiset hakemukset on postitettava osoitteeseen: Ruokavirasto, Päivittäistavarakauppapalvelun avustus, Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki.

Hakuaika päättyy Hyrrä-palvelussa 24.5.2024 klo 23.59. Kirjepostina lähetetyn hakemuksen on oltava perillä Ruokavirastossa viimeistään 24.5.2024 klo 16.15.

Tukikelpoinen alue muuttunut

Tänä vuonna tukeen varatut määrärahat ovat vähentyneet, joten tukea voidaan myöntää vain harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitseville kaupoille. Ainoastaan saaristossa tuen piirissä ovat kaikki kaupunkialueen ulkopuolella olevat kaupat. Tarkemmat tuen ehdot ja hakuohjeet ovat Ruokaviraston verkkosivuilla.

Kyläkauppatuki on maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu tuki, jonka avulla pyritään edistämään palveluiden saatavuutta. Kyläkaupat ovat tärkeitä sekä vakituisille asukkaille että mökkeilijöille ja muille matkailijoille. Ne tarjoavat päivittäistavarapalveluiden lisäksi esimerkiksi käteisnosto-, posti-, polttoainejakelu- ja apteekkipalveluita.

Lisätietoa tuesta ja hakuohjeet

Täytä hakemus verkossa: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Tommi Alanko
040 679 0940
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi