Kyläkauppatukea voi hakea 24.5.2024 saakka

3. toukokuuta 2024

Maaseudun kyläkaupat voivat hakea kyläkauppatukea 24.5.2024 saakka. Tukeen varatut määrärahat ovat vähentyneet, joten tukea voidaan myöntää vain harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla sijaitseville kaupoille. Ainoastaan saaristossa tuen piirissä ovat kaikki kaupunkialueen ulkopuolella olevat kaupat.

Tuella voi laajentaa kaupan palveluvalikoimaa

Tukea myönnetään ympäri vuoden toiminnassa oleville kyläkaupoille. Tuen saamisen ehtona on, että kaupan etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä tai kauppa on muuten vaikeasti saavutettavissa. Tuki haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa ja tuen myöntää Ruokavirasto. Tarkemmat tuen ehdot ja hakuohjeet ovat Ruokaviraston verkkosivuilla.

Yksi kauppa voi saada korkeintaan 15 000 euron tuen vuodessa. Tuen määrä voi olla tätä pienempi, jos hakijoita on paljon. Myymäläautopalvelua tarjoava kauppa voi saada tuen korotettuna. Kauppias voi käyttää kyläkauppatukea esimerkiksi kauppansa palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen.

Kyläkauppatuki turvaa maaseudun palveluja

Kyläkauppatuki on maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu tuki, jonka avulla pyritään edistämään palveluiden saatavuutta. Kyläkaupat ovat tärkeitä sekä vakituisille asukkaille että mökkeilijöille ja muille matkailijoille. Ne tarjoavat päivittäistavarapalveluiden lisäksi esimerkiksi käteisnosto-, posti-, polttoainejakelu- ja apteekkipalveluita.

Kyläkauppojen määrä vähenee. Monilla kaupoilla on vaikeuksia pitää toimintaansa kannattavana, kehittää palveluitaan tai löytää kaupalle jatkajaa, kun kauppias jää eläkkeelle. Vuoden 2019 hakukierroksen jälkeen toteutetussa arvioinnissa todettiin, että kauppiaat olivat kokeneet kyläkauppatuen erittäin hyödylliseksi. Pienelle kaupalle tuella on suuri merkitys.

Lisätietoa tuesta ja hakuohjeet

Sähköinen haku: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Tommi Alanko
040 679 0940
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi