Maaseudun yritystukien maksujen hakeminen käynnistyy

2. toukokuuta 2024

Maaseudun yritystukien hakijat voivat nyt hakea tuen maksua hankkeisiin, joihin he ovat hakeneet tukea viime tai tämän vuoden aikana ja saaneet hakemukseensa myönteisen päätöksen. Maksua haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi).

Ohjeita maksuhakemuksen tekemiseen on Ruokaviraston verkkosivuilla. Lisäksi neuvoa voi kysyä siitä ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä, josta tukea on hakenut.

Yritystukien maksaminen alkaa kesällä

ELY-keskukset aloittavat maksuhakemusten käsittelyn ja pyytävät tarvittaessa hakijoilta lisätietoja, jos hakemuksista puuttuu tietoja. Yritystukia ryhdytään maksamaan hakijoiden tileille kesän aikana, kun maksupäätösten tekeminen käynnistyy. Ruokavirasto tiedottaa, kun yritystukien maksut alkavat. Ruokavirasto valmistelee myös hanketukien maksujen haun käynnistymistä ja tiedottaa, kun aikataulu sen osalta varmistuu.

Hanketuen muutoshakemukset ovat nyt mahdollisia

Jos hankkeeseen tulee päätöksen jälkeen muutoksia, hanketuen hakija voi tehdä Hyrrä-asiointipalvelussa muutoshakemuksen. Muutoshakemus on tehtävä, jos kyseessä on merkittävä muutos, kuten lisäajan hakeminen hankkeen toteuttamiseen. Yritystuen muutoshakemukset avautuvat Hyrrä-asiointipalvelussa myöhemmin.

Tukea yritysten käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin

Maaseudun yritystukien haku EU-rahoituskaudelle 2023–27 alkoi kesäkuussa 2023. Yritystukihakemuksia on tähän mennessä tehty 2750 kappaletta ja niillä on haettu tukea yhteensä 78 miljoonaa euroa. Päätöksenteko alkoi marraskuussa 2023. Myönteisiä päätöksiä on tähän mennessä tehty 750 kappaletta ja tukia myönnetty 23 miljoonaa euroa.

Maaseudun yritystukia voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikroyritykset ja pienet yritykset. Tukea voi saada yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen ja investointeihin. Tukea voidaan myöntää lisäksi keskisuurten maataloustuotteita jalostavien yritysten investointeihin. Uutta on, että tukea myönnetään myös osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistämiseen ja maataloustoiminnan kokeiluihin.

Tukia haetaan ELY-keskuksesta tai paikallisesta Leader-ryhmästä ja haku on jatkuva.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Yritystukien maksun hakeminen

ELY-keskusten ja Leader-ryhmien yhteystiedot

Lisätietoja medialle:
Erityisasiantuntija Leena Salonpää
050 324 3422
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi