Poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetukien ja kolttalain mukaisten tukien maksut käynnissä

14. joulukuuta 2023

Poro- ja luontaiselinkeinojen investointi- ja aloitustukien sekä kolttalain mukaisten tukien maksut ovat käynnistyneet tänä syksynä. Poro- ja luontaiselinkeinojen investointi- ja aloitustukien maksuja voi hakea Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Kolttalain mukaisten tukien maksuja haetaan toistaiseksi lomakkeella 3561M, joka toimitetaan Lapin ELY-keskukseen.

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajat sekä paliskunnat voivat saada tukea esimerkiksi kelkkojen tai mönkijöiden hankintaan tai rakentamiseen. Hankinnan saa tehdä omalla riskillä tukihakemuksen jättämisen jälkeen. Tukipäätös on voimassa kaksi vuotta. Ensimmäisen erän maksamista on haettava päätöksessä mainittuna aikana. Kelkkojen ja mönkijöiden liitteeksi toimitetaan lasku, maksukuitti tai tiliote, ote hakijan pitämistä porotalouden muistiinpanoista sekä kuva kelkasta tai mönkijästä ja sen valmistenumerosta. Rakentamista koskevissa tuissa viimeisen maksuun haettavan erän tulee olla vähintään 20 % tuen määrästä.

Alle 41-vuotias poronhoitaja voi lisäksi hakea nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea. Aloitustuen saajan tulee hakea itse maksua. Tuki maksetaan kahtena samansuuruisena eränä. Ensimmäistä erää tulee hakea yhdeksän kuukauden kuluessa päätöksestä. Ensimmäistä erää voi hakea heti, kun täyttää tukipäätöksessä mainitut ehdot. Toisen erän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen. Tämä on osoitettava esimerkiksi kuiteilla, kuvilla (ennen ja jälkeen) ja selvityksellä. Toisen erän maksun vaatimuksena on myös koulutuksen suorittaminen. Koulutuksen suorittamisesta on toimitettava todistus. 

Kolttalain mukaisia tukia voivat hakea koltta-alueella vakituisesti asuvat koltat. Kolttalain perusteella voidaan myöntää tukea asuin- tai talousrakennuksen sekä kalapirtin rakentamiseen ja peruskorjaukseen tai laajennukseen.

Lapin ELY-keskus ja Paliskuntain yhdistys neuvovat tukien hakemisessa. Saamenkieliset hakemukset toimitetaan paperilomakkeella Lapin ELY-keskukseen.

Lisätietoja tuista

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
Porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen
0295 037 038
paivi.kainulainen@ely-keskus.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Tommi Alanko
puh. 040 679 0940
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi