Porotalouden investointi- ja aloitustukien haku on alkanut

23. maaliskuuta 2023

Porotalouden elinkeinonharjoittajat ja porotilanpidon aloittavat uudet poronhoitajat voivat hakea investointitukea ja nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea 23.3.2023 lähtien. Tuen määrät eivät muutu aiemmasta, mutta tukien ehtoihin tulee tästä vuodesta lähtien joitain muutoksia.

Aiemmasta poiketen porotalouden investoinnin voi aloittaa heti, kun hakemus on lähetetty ja tullut vireille. Hakija tekee hankinnan omalla riskillään eikä voi hakea tukea uudelleen, jos päätös on kielteinen. Varminta onkin tehdä hankinta vasta myönteisen tukipäätöksen jälkeen.

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen saajan tulee jatkossa hakea itse maksatusta. Aloitustuki maksetaan kahtena samansuuruisena eränä.

Aloitustukeen liittyvään pankkilainaan voidaan tästä vuodesta lähtien myöntää valtiontakaus. Valtiontakaukselle on annettava vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Lainan saajalta peritään kertamaksu ja sen lisäksi takausmaksuja kaksi kertaa vuodessa.

Paliskunnan aitojen kunnossapitotukea voi hakea jo vuonna 2023, mutta hakemukset ratkaistaan vuonna 2024.

Tuet haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). Lapin ELY-keskus ja Paliskuntain yhdistys neuvovat tukien hakemisessa. Saamenkieliset hakemukset toimitetaan paperilomakkeella Lapin ELY-keskukseen.

Lisätietoja tuista verkkosivuillamme

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:
Porotalousasiantuntija Päivi Kainulainen
0295 037 038
paivi.kainulainen@ely-keskus.fi

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi