Vielä ehdit hakea tukea vesistöjen tilaa parantavaan investointiin

13. kesäkuuta 2024

Kosteikko- ja uomainvestointeihin voi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea 30.6.2024 saakka. Tuen avulla voi perustaa kosteikon, perustaa tulvatasanteen ojan tai virtavesistön reunoille tai muuttaa turvepellon kosteikoksi tai suon kaltaiseksi alueeksi.

Kosteikot ovat pysyvästi veden osittain peittämiä alueita, jotka pidättävät ravinteita, toimivat elinympäristöinä eri eläin- ja kasvilajeille ja monipuolistavat maatalousmaisemaa. Turvepeltojen vettämiseen liittyvät kosteikot hillitsevät ilmastonmuutosta.

–Tukea on tässä haussa hyvin saatavilla. Hakemus kannattaa ilman muuta tehdä, jos on aikeissa perustaa kosteikon, kannustaa asiantuntija Jussi Javanainen Ruokavirastosta.

Ei-tuotannollisten investointien tukea haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa. Tuen hakemisessa neuvovat alueelliset ELY-keskukset. Kosteikko- tai uomainvestointia ei saa aloittaa ennen kuin on saanut ELY-keskuksesta myönteisen rahoituspäätöksen.

Tukea viljelijöille, yhdistyksille ja vesioikeudellisille yhteisöille

Investointitukea kosteikkojen perustamiseen ja uomien kunnostamiseen voivat saada viljelijät, rekisteröidyt yhdistykset ja vesilain 12 luvussa tarkoitetut vesioikeudelliset yhteisöt. Hakijalla on oltava Y-tunnus.

Jos perustettavan kosteikon pinta-ala on yli 0,5 hehtaaria, tukea voi saada korkeintaan 12 000 euroa hehtaarilta. Jos kosteikon pinta-ala on 0,3–0,5 hehtaaria, tukea voi saada korkeintaan 4100 euroa koko kosteikkoa kohden. Uoman luonnontilan parantamisesta ja kaksitasouomista maksetaan korkeintaan 21 euroa metriltä.

Hankesuunnitelman voi tilata edullisesti neuvojalta

Hakemuksen on sisällettävä suunnitelma, josta käy ilmi investointihankkeen päätavoite: vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuuden edistäminen tai ilmastonmuutoksen hillintä. Suunnitelman voi teettää Ruokaviraston neuvojarekisteriin (www.ruokavirasto.fi/neuvojarekisteri) hyväksytyllä neuvojalla, jolloin sen kustannukset jäävät pieniksi.

Ei-tuotannollisten investointien tuki rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta ja kansallisista varoista.

Lisätietoja tuenhakijalle:
Ei-tuotannolliset investoinnit ruokavirasto.fi-sivustolla
alueelliset ELY-keskukset, yhteystiedot

Lisätietoja medialle:
Asiantuntija Jussi Javanainen, p. 0295 204 972, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi