ViljaTavastia on Suomen ensimmäinen vilja-alan tuottajaorganisaatio

5. heinäkuuta 2023

ViljaTavastia osuuskunta on Suomen ensimmäinen vilja-alan tuottajaorganisaatio ja kymmenes hyväksytty tuottajaorganisaatio Suomessa. ViljaTavastia on myös suurin tuottajaorganisaatio yli 600 jäsenellään. Hyväksynnän tuottajaorganisaatioksi myöntää Ruokavirasto.

 Tuottajaorganisaatio on maataloustuottajien yhteenliittymä, joka on hakenut hyväksynnän tuottajaorganisaatioksi. Käytännössä se on tuottajien muodostama osuuskunta, osakeyhtiö tai yhdistys. Yhteenliittymästä tulee tuottajaorganisaatio, kun se hankkii tuottajaorganisaatiostatuksen.

Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa maataloustuotteiden markkinoilla. Tuottajaorganisaatiossa voi tehdä tuottajajäsenten kesken yhteistyötä niissä asioissa, joissa yhteistyöstä on hyötyä. Euroopan unioni tarjoaa tuottajaorganisaatiostatuksen hankkineille yhteenliittymille kuitenkin myös erityisoikeuksia: tuottajaorganisaatio voi tehdä tuottajajäsentensä puolesta sopimuksia jäsentensä tuotannon myymisestä. Tämä on poikkeus kilpailulainsäädäntöön, sillä tuottajaorganisaation on mahdollista toimia maataloustuotteiden markkinoilla yhtenä toimijana jäsentensä puolesta.

ViljaTavastia on perustettu seitsemän vuotta sitten. Perustajajäseniä oli tuolloin 134, nyt 620 ympäri Suomen. Nykyjäsenillä on osuuskunnan mukaan puitavia viljakasveja 75 000 hehtaarilla, eli 7,5 prosenttia Suomen koko vilja-alasta.

Lisätietoa tuottajaorganisaatioista Ruokaviraston sivuilla:

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/elintarvikkeet/tuottaja--ja-toimialaorganisaatiot/ 

Lisätietoja ViljaTavastia osuuskunnasta:
toimitusjohtaja Eero Kovero, sähköposti eero.kovero@viljatavastia.fi