Tuottaja- ja toimialaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatio on tietyn maataloustuotteen tuottajien omasta aloitteestaan perustama yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatio toteuttaa jäsentensä maataloustuotteiden tuotantoon liittyviä tavoitteita. Tavoitteena voi olla auttaa jäseniä tuotannon suunnittelussa, markkinoinnissa tai viljelymenetelmien kehittämisessä. Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien asemaa markkinoilla.

Tuottajaorganisaatiohyväksynnän voi Suomessa saada hakemuksesta maataloustuotannon alalla toimiva yhteenliittymä. Tuottajaorganisaation jäsenten tuottamia hyväksyttäviä tuotteita voivat olla lähes kaikki maatalouden tuotteet.

Hyväksytyt tuottajaorganisaatiot Suomessa:

Andelslaget Närpes Grönsaker (FI005)
Ålands Trädgårdshall Andelslag (FI006)
Leppävirran Marja Osuuskunta (FI008)
Vihannes-Laitila Oy (FI009)
Lounais-Suomen Lampurit ry (FI010)
Kieku Oy (FI011)
Potwell Oy (FI012)
Suomen Lammasosuuskunta (FI013)
Milkenture Oy (FI014)
ViljaTavastia osuuskunta (FI015)
Suomen Vilja-Aitta Oy (FI016)

Toimialaorganisaatio on tietyn tai usean maataloustuotteen tuotannon alalla toimiva usean toimijan muodostama alakohtainen organisaatio. Toimialaorganisaatiossa voivat olla edustettuna tuotanto, jalostus ja kauppa. Vähimmäisvaatimuksena on tuotannon sekä jalostuksen tai kaupan edustajien osallistuminen. Toimialaorganisaation toimialana voi olla mikä tahansa maataloustuotannon ala.

Suomessa ei toistaiseksi ole hyväksyttyjä toimialaorganisaatioita.

Tuottajaorganisaatioksi hakeminen

Tuottajaorganisaatioita voidaan hyväksyä kaikilta maataloustuotannon aloilta.  Hyväksyttävän tuottajaorganisaation tulee olla rekisteröity yhteisö. Hyväksymistä haetaan Ruokavirastolta.

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioita koskevat merkittävältä osin poikkeavat vaatimukset, ja sen alan tuottajaorganisaatiojärjestelmä on osin erilainen kuin muilla aloilla.  Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot voivat myös saada EU-tukea toimintaohjelmien toteuttamiseen. Muiden alojen tuottajaorganisaatioille ei ole saatavissa suoraan niille suunnattua EU- tai kansallista tukea.

Hakuopas tuottajaorganisaatioksi

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaation päätehtävä on omien jäsenten tuotteiden myyminen markkinoille. Hyväksyttävällä tuottajaorganisaatiolla tulee olla vähintään viisi hedelmä- ja vihannesalan tuotantoa harjoittavaa tuottajajäsentä.

Kun tuottajaorganisaatio tulee hyväksytyksi, se voi laatia monivuotisen toimintaohjelman. Toimintaohjelmaan sisältyviin investointeihin ja kehittämistoimenpiteisiin voi hakea tukea, joka on lähtökohtaisesti 50 prosenttia toimintaohjelman toteutuneista kustannuksista. Tukikelpoisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi laite- ja rakennusinvestoinnit ja markkinointitoimenpiteet.

Uutta rahoituskautta (CAP27) koskeva hakuopas toimintaohjelman laatimista ja tuen hakemista varten on tässä:
Tuki hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioille vuodesta 2023 alkaen

Yhteydenotot:

tuottajaorganisaatiot ja toimialaorganisaatiot, interventiovarastointi ja yksityinen varastointi

interventiovarastointi ja yksityinen varastointi, tuottaja- ja toimialaorganisaatiot.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2024