Siipikarjan, kyyhkyjen ja riikinkukkojen pitäjäksi rekisteröityminen

Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) velvoittaa eläintenpitäjät rekisteröitymään eläintenpitäjäksi. Myös pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, on rekisteröitävä. Lakia on täydennetty asetuksilla.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta (867/2010) mukaan kaikkien siipikarjan, viesti- näyttely- ja koristekyyhkyjen sekä riikinkukkojen pitäjien on ilmoittauduttava eläintenpitäjäksi ja rekisteröitävä eläinten pitopaikka.

Eläimistä tulee pitää luetteloa.

Siipikarjalla tarkoitetaan kaikkia lihan, munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi kasvatettuja tai tarhattuja lintulajeja, kuten broilereita, munivia kanoja, kalkkunoita, hanhia, ankkoja, helmikanoja, viiriäisiä ja strutsilintuja. Asetuksen piiriin kuuluvat myös tarhatut riistalinnut, esimerkiksi fasaanit, peltopyyt, sorsat, metsot ja teeret.

Rekisteröityminen tapahtuu joko täyttämällä eläintenpitäjäksi rekisteröityminen- ja pitopaikkalomakkeet ja toimittamalla ne sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka kunnan alueella eläintenpito tapahtuu tai täyttämällä vastaavat tiedot verkkopalvelussa epr.ruokavirasto.fi. Eläinmäärällä ei ole merkitystä, vaan yhdenkin linnun pitäjän on rekisteröidyttävä. Jos ilmoittajalla on maatila, ilmoittautumispaikkana on se kunta, missä maatilan talouskeskus sijaitsee. 

Rekisteröintilomakkeiden yhteydessä on ohjeet lomakkeen täyttämiseen. Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston lomakesivulta. Verkkopalvelun käyttöohjeet löytyvät täältä

Jos huomaat rekisterissä puutteita, joita et pysty itse korjaamaan, ota yhteyttä kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Vanhemmista rekistereistä siirtyneistä pitopaikkojen tiedoista puuttuu usein pitopaikan maksimikapasiteetti, eli tieto siitä, miten monta eläintä kyseisessä pitopaikassa enintään voi pitää. Samoin pitopaikkatiedoista puuttuu usein osoitteita tai koordinaatteja. Nämä ovat kaikki pakollisia tietoja, jotka tulee korjata rekisteriin. Koordinaatit ovat olennainen tieto, jotta viranomaiset pystyvät varautumaan mahdollisten tautipurkausten varalta. 

Kananmunien merkintätunnuksen perusteet muuttuivat 2019. Nyt merkintätunnus on aina pitopaikkakohtainen eli tilalla, jolla on useita pitopaikkoja on myös useita merkintätunnuksia.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.6.2019