Siipikarjan, kyyhkyjen ja riikinkukkojen pitäjillä rekisteröitymisvelvoite

Keväällä 2010 voimaan tullut laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010) velvoittaa eläintenpitäjät rekisteröitymään eläintenpitäjäksi. Myös pitopaikat, joissa eläimiä pidetään, on rekisteröitävä. Maa- ja metsätalousministeriö tulee säätämään tarkemmin asetuksilla niistä eläinlajeista, joita rekisteröitymisvelvoite tulee koskemaan.

Ensimmäisenä annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta (867/2010). Asetuksen mukaan kaikkien siipikarjan, viesti- näyttely- ja koristekyyhkyjen sekä riikinkukkojen pitäjien on ilmoittauduttava eläintenpitäjäksi ja rekisteröitävä eläinten pitopaikka.

Eläimistä tulee pitää luetteloa.

Siipikarjalla tarkoitetaan kaikkia lihan, munien tai muiden tuotteiden tuottamiseksi kasvatettuja tai tarhattuja lintulajeja, kuten broilereita, munivia kanoja, kalkkunoita, hanhia, ankkoja, helmikanoja, viiriäisiä ja strutsilintuja. Asetuksen piiriin kuuluvat myös tarhatut riistalinnut, esimerkiksi fasaanit, peltopyyt, sorsat, metsot ja teeret.

Rekisteröityminen tapahtuu täyttämällä eläintenpitäjäksi rekisteröityminen- ja pitopaikkalomakkeet ja toimittamalla ne sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka kunnan alueella eläintenpito tapahtuu. Eläinmäärällä ei ole merkitystä, vaan yhdenkin linnun pitäjän on rekisteröidyttävä. Jos ilmoittajalla on maatila, ilmoittautumispaikkana on se kunta, missä maatilan talouskeskus sijaitsee. 

Rekisteröintilomakkeiden yhteydessä on ohjeet lomakkeen täyttämiseen. Lomakkeet löytyvät Ruokaviraston lomakesivulta.

Jo rekisterissä olevien munintakanalanpitäjien ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Tällöin tulee kuitenkin tarkistaa rekisterissä olevien tietojen ajan tasaisuus ja tarvittaessa korjata ja/tai täydentää tietoja. Korjauslomakkeena käytetään samaa lomaketta kuin rekisteröidyttäessä. Uutena asiana on ilmoitettava muun muassa pitopaikan enimmäiseläinmäärä ja pitopaikan rakennusten tuotantopinta-alatieto sekä pitopaikan karttakoordinaatit. Koordinaatit ovat olennainen tieto, jotta viranomaiset pystyvät varautumaan mahdollisten tautipurkausten varalta. Jos toimijalla on ennestään rekisterissä pitopaikkatunnus, mutta pitopaikan tiedoista puuttuvat kaikki yksityiskohtaisemmat tiedot siipikarjasta, on tietoja täydennettävä unohtamatta rekisteröityä kyseenomaisen siipikarjan pitäjäksi.