Turkiseläimet

Eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö muuttui 21.4.2021, jolloin alkoi EU:n eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 ja sen nojalla annettujen säädösten soveltaminen.  Uusi laki eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (1069/2021) on astunut voimaan 1.1.2022. Lain nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä (67/2022) on astunut voimaan 24.1.2022. 

Eläintenpitäjärekisteriin kerätään tietoa myös siitä, missä turkiseläimiä pidetään Suomessa.  Rekisteröintivelvollisuuden piiriin kuuluvat turkiseläimistä ketut, siniketut, minkit, hillerit ja supikoirat ja kaikki muutkin eläimet, joita pidetään turkistuotantoa varten. 

Paikkatiedon (koordinaatit) ansiosta voidaan vakavaa eläintautia epäiltäessä ryhtyä tehokkaisiin varotoimenpiteisiin myös lähialueiden vastaavissa eläintenpitopaikoissa ja näin estää taudin leviäminen. Rekisterin pito perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (1123/2011).

Eläinten pitopaikkojen ja eläinten pitotoiminnan rekisteröinti tapahtuu näillä eläimillä samoin kuin muillakin, eli joko palvelussa epr.ruokavirasto.fi tai lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisille. Rekisteröidyttäessä ilmoitetaan kyseessä oleva eläinlaji ja kerrotaan, mitä tarkoitusta varten eläimiä pidetään. Lomakkeiden yhteydessä on taulukko mahdollisista käyttötarkoituksista eläinlajeittain.

Eläinten lukumäärällä ei ole merkitystä, vaan yhdenkin yksilön omistajan on rekisteröidyttävä. Tämä tarkoittaa siis sekä toiminnan (eläinten pito) että sen sijainnin (pitopaikka) rekisteröimistä. Velvoite koskee kaikkia eläintenpitäjiä, myös niitä, joilla ei ole maatilaa. Rekisteröintimaksua ei ole. Omistajan on pidettävä rekisterin tiedot ajan tasalla. 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.2.2022