Rehut - viljelijät ja kotieläintuottajat

Rehut vaikuttavat osaltaan elintarviketurvallisuuteen, joten niiden on oltava turvallisia ja jäljitettävissä. Rehu ei ole turvallinen, jos se vaikuttaa haitallisesti eläinten terveyteen tai eläimestä tuotettu elintarvike ei ole rehun vuoksi ihmisravintona turvallista.

Rehuille asetettavat vaatimukset koskevat rehun tuotantoa, sekoitusta ja valmistusta omaan käyttöön, myyntiin sekä vastikkeettomaan luovutukseen. Lisäksi vaatimukset koskevat elintarviketuotantoeläinten ruokintaa kotoisilla ja teollisilla rehuilla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston ns. rehuhygienia-asetuksen (EY/183/2005) mukaan koko rehuketjun alkutuotanto mukaan lukien on rekisteröidyttävä rehualan toimijoiksi. Rekisteröinnin tarkoitus on taata rehuketjun jäljitettävyys. Rekisteröityminen on toiminnan edellytys rehua tuottaville, sekoittaville ja/tai käyttäville viljelijöille ja kotieläintuottajille. Rehujen käyttäjien on varmistuttava siitä, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä toimijoilta.

Rehun lisäaineiden tai esiseosten käyttö oman tilaseoksen valmistuksessa edellyttää rekisteröitymistä rehun valmistajaksi. Eräiden lisäaineiden tai esiseosten käyttö rehun valmistuksessa edellyttää maatilalta hyväksyntää. Eräiden eläinvalkuaista sisältävien rehujen tai maitopohjaisten tuotteiden käyttämiseksi elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa tilan on rekisteröidyttävä.

Lisää tietoa rekisteröitymiseen liittyvistä asioista seuraavissa linkeissä:

  • Rekisteröityminen alkutuotannon toimijaksi
  • Rekisteröityminen ja rehun lisäaineiden ja esiseosten käyttö tilalla
  • Rekisteröityminen kun tilalla harjoitetaan muuta rehualan toimintaa
  • Hyväksyntää vaativien lisäaineiden käyttö tilalla
  • Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden rehukäyttö tilalla
  • Eläinperäisen valkuaisen rehukäyttö (ns. TSE-asetus)

Muut vaatimukset ja täydentävät ehdot

Rehujen jäljitettävyyden mahdollistamiseksi (yleinen elintarvikeasetus EY/178/2002, yleinen elintarvikehygienia-asetus EY/852/2004, rehuhygienia-asetus EY/183/2005) edellytetään tiloilta kirjanpitoa rehuista. Kirjaamisvelvollisuus koskee elintarviketuotantoeläinten ruokintaan käytettyjä rehuja.

Lisäksi lainsäädännöstä, muun muassa rehulaista 1263/2020, rehuhygienia-asetuksesta EY/183/2005/, asetuksesta rehualan toiminnanharjoittamisesta MMMa 1266/2020, tulee joukko rehujen alkutuotantoa koskevia rehuturvallisuus ja -hygieniavaatimuksia.

Useimpien viljelijätukien noudattamisen ehtona olevat täydentävät ehdot muodostuvat jo voimassa olevasta lainsäädännöstä, eivätkä ne tuo tiloille uusia vaatimuksia. Täydentävät ehdot koskevat myös rehujen turvallisuutta.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.2.2021