Maidon pohjoinen tuotantotuki

Maidon tuotantotukea maksetaan maitolitrojen perusteella C-tukialueen maidontuottajille.

Meijerimaidon tuki maksetaan meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin. Meijerit ilmoittavat tuottajilta kerätyn maidon määrät Ruokaviraston maitorekisteriin.

Varmista käyttämäsi meijerin sitoutuminen tuotantotukijärjestelmään täältä (lista järjestelmään sitoutuneista meijereistä, pdf). Maidosta ei makseta tuotantotukea, jos maito on toimitettu meijeriin, joka ei ole sitoutunut maidon tuotantotukijärjestelmään tai jos meijeri on suljettu järjestelmän ulkopuolelle.

Suoramyyntimaidon tuki maksetaan suoraan kuluttajalle myydystä maidosta tai muiden maitotuotteiden myynnistä tai siirrosta. Suoramyyntimaidon tuotantotuen hakijan on ilmoitettava kuluttajalle suoraan myydyt maidot Ruokaviraston lomakkeella 230. Palauta lomake viimeistään 15.1.2019 ELY-keskukseen.

Tuotantotuen maksaminen

Meijerimaidon tuotantotukea maksetaan joka kuukauden 15. päivä. Tuki on hakijan tilillä viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa maksupäivästä.

Osallistumisilmoituksen tultua voimaan maidon tuotantotuki maksetaan kyseiseltä tukivuodelta (1.1.–31.12.). Meijerimaidon tai suoramyyntimaidon tuotantotukea ei makseta, jos tuen määrä tukivuonna on pienempi kuin 100 euroa.

Tukitasot

Tuotantotuen tukitaso määräytyy sen mukaan, millä tukialueella tilasi talouskeskus sijaitsee. Tuotantotuen lopulliset tukitasot vuodelle 2018 säädetään talvella 2019, minkä jälkeen voidaan maksaa mahdollinen korotus keväällä 2019 (jälkitili).

Vuoden 2018 tukitasot

Tukialue
1.1.–31.10. ja 1.12.–31.12. senttiä/litra
1.11.–30.11. senttiä/ litra
​C1 ​7,3

9,7

​C2 ​8,0

10,4

​C2 pohjoinen ja saaristo ​9,0

11,4

​C3–P1 ​12,0

14,4

​C3–P2 ​13,7

16,1

​C3–P3, P4 ​16,3

18,7

​C4–P4 ​21,0

23,4

​C4–P5 ​30,2

32,6

Rajoitteet

Hakija voi saada tukivuoden aikana tukea enintään seuraavasta litramäärästä: 

Tukialue ​miljoonaa litraa
​C1
​3,5
​C2 ​3,5
​C2 pohjoinen ja saaristo ​3,0
​C3–P1 ​2,5
​C3–P2 ​2,0
​C3–P3, P4 ​2,0
​C4–P4 ​1,5
​C4–P5 ​1,0

Näin haet tukea

Hae maidon tuotantotukea RuokavirastonMavin lomakkeella 282 Osallistumisilmoitus maidon tuotantotukijärjestelmään. Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Jos maatila (esimerkiksi. yhtymä tai kuolinpesä) jaetaan tai maatilat yhdistetään (maatilojen yhdistäminen), anna osallistumisilmoitus on annettava uudestaan. Osallistumisilmoitusta ei tarvitse antaa erikseen, jos ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156) on toimitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja kysymyksessä on koko tilan sukupolvenvaihdos, kauppa, vuokraus tai koko tilan yhtymämuodon muutos.

Osallistumisilmoituksen peruuttaminen

Voit peruuttaa osallistumisesi maidon tuotantotukijärjestelmään. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Peruutus on vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava päivämäärä, jolloin haluat peruutuksen tulevan voimaan. Peruutus on hyvä tehdä ennen kuukauden 10. päivää, jollet halua, että tuotantotuki maksetaan kyseisessä kuussa. Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyä peruutusta ei huomioida valvonnassa.

Tuotantotuen ehtoja

Maidon tuotantotuen edellytyksenä on kansallisten tukien yhteisten ehtojen noudattaminen. Maidon tuotantotukea saadaksesi sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla hallinnassasi viljelykseen soveltuvaa peltoa. Lue lisää kansallisten tukien yhteisistä vaatimuksista hakuoppaan 3 luvusta.

Säilytä kaikki tuen hakuun liittyvät asiakirjat ja esimerkiksi myyntikuitit vähintään tukivuoden ja sitä seuraavien 4 kalenterivuoden ajan.

Sinun on harjoitettava maidontuotantoa tavanomaisen tuotantotavan mukaan ja lehmien on oltava hallinnassasi. Huolehdi eläinten hyvinvoinnista eläinsuojelusäännösten mukaisesti.