Maidon pohjoinen tuotantotuki

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Maidon tuotantotukea maksetaan maitolitrojen perusteella C-tukialueen maidontuottajille.

Meijerimaidon tuki maksetaan hakijalle meijeriin toimitetusta maidosta, joka on ostettu ja hyväksytty markkinointiin. Meijerit ilmoittavat tuottajilta ostetun ja markkinointiin hyväksytyn maidon määrät Ruokaviraston Maitorekisteriin.

Varmista käyttämäsi meijerin sitoutuminen tuotantotukijärjestelmään. Katso lista järjestelmään sitoutuneista meijereistä. Maidosta ei makseta tuotantotukea, jos maito on toimitettu meijeriin, joka ei ole sitoutunut maidon tuotantotukijärjestelmään tai jos meijeri on suljettu järjestelmän ulkopuolelle.

Suoramyyntimaidon tuki maksetaan suoraan kuluttajalle myydystä maidosta tai muiden maitotuotteiden myynnistä tai siirrosta.

Meijerimaidon tuotantotukea maksetaan joka kuukauden 15. päivä. Myös suoramyyntimaidon tuotantotuki voidaan maksaa kuukausittain, jos edeltävän kuukauden tiedot on ilmoitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Tuki on hakijan tilillä viimeistään kolmen pankkipäivän kuluessa maksupäivästä. Meijerimaidon tuotantotuen osallistumisilmoituksen tultua voimaan maidon tuotantotuki maksetaan kyseiseltä tukivuodelta (1.1.–31.12.). Meijerimaidon tai suoramyyntimaidon tuotantotukea ei makseta, jos tuen määrä tukivuonna on pienempi kuin 100 euroa.

Tukitasot

Tuotantotuen tukitaso määräytyy sen mukaan, millä tukialueella tilasi talouskeskus sijaitsee. Lopulliset tukitasot vuodelle 2022 tarkennetaan talvella 2023, minkä jälkeen voidaan maksaa mahdollinen korotus keväällä 2023 (jälkitili).

Vuoden 2022 tukitasot

Tukialue 1.1.–30.6.2022 senttiä/litra 1.7.-31.12.2022 senttiä/litra
C1 8,3 7,3
C2 9,0 8,0
C2 pohjoinen ja saaristo 10,0 9,0​
C3–P1 13,0 12,0
​C3–P2 14,7 13,7
​C3–P3, P4 17,3 16,3
C4–P4 22,0 21,0​
​C4–P5 31,2 30,2​

Rajoite

Hakija voi saada tukivuoden aikana tukea enintään seuraavasta litramäärästä: 

Tukialue ​miljoonaa litraa
​C1
​3,5
​C2 ​3,5
​C2 pohjoinen ja saaristo ​3,0
​C3–P1 ​2,5
​C3–P2 ​2,0
​C3–P3, P4 ​2,0
​C4–P4 ​1,5
​C4–P5 ​1,0

Näin haet tukea

Hae meijerimaidon tuotantotukea Vipu-palvelussa tai Ruokaviraston lomakkeella 282 Osallistumisilmoitus meijerimaidon tuotantotukijärjestelmään. Osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi.

Jos maatila (esim. yhtymä tai kuolinpesä) jaetaan tai maatilat yhdistetään (maatilojen yhdistäminen), osallistumisilmoitus on annettava uudestaan. Osallistumisilmoitusta ei tarvitse antaa erikseen, jos ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta (lomake 156) on toimitettu kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja kysymyksessä on koko tilan sukupolvenvaihdos, kauppa, vuokraus tai koko tilan yhtymämuodon muutos.

Hae suoramyyntimaidon tuotantotukea ja ilmoita kuluttajalle suoraan myydyt maidot Ruokaviraston lomakkeella 230. Voit hakea tukea kuukausittain, mutta palauta lomake viimeistään 17.1.2023 maatilasi talouskeskuksen sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Osallistumisilmoituksen peruuttaminen

Voit peruuttaa osallistumisesi meijerimaidon tuotantotukijärjestelmään. Peruutus on tehtävä kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Peruutus on vapaamuotoinen, mutta siinä on oltava päivämäärä, jolloin haluat peruutuksen tulevan voimaan. Peruutus on hyvä tehdä hyvissä ajoin ennen kuukauden 10. päivää, jollet halua, että tuki maksetaan kyseisessä kuussa. Valvonnasta ilmoittamisen jälkeen tehtyä peruutusta ei huomioida valvonnassa.

Tuotantotuen ehtoja

Maidon tuotantotuen edellytyksenä on kansallisten tukien yhteisten ehtojen noudattaminen. Maidon tuotantotukea saadaksesi sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla hallinnassasi viljelykseen soveltuvaa peltoa. Lue lisää kansallisten tukien yhteisistä vaatimuksista viljelijätukien hakuoppaan 2 luvusta.

Säilytä kaikki tuen hakuun liittyvät asiakirjat ja esimerkiksi myyntikuitit vähintään tukivuoden ja sitä seuraavien 4 kalenterivuoden ajan.

Sinun on harjoitettava maidontuotantoa tavanomaisen tuotantotavan mukaan ja lehmien on oltava hallinnassasi. Huolehdi eläinten hyvinvoinnista eläinsuojelusäännösten mukaisesti.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022