Kevät 2021

Päivitetty 1.6.2021

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Maaliskuu ​Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2020)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 4.3.2021

​Maalis–huhtikuu ​Puutarhatuotteiden varastointituki (2020)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 22.4.2021

​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki (2021)

​- ennakko, maksuprosentti 60 %
- maksaminen alkaa 22.4.2021

Huhtikuu
 Kansalliset kotieläintuet (2020 ja 2021)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

​- vuonna 2020 haetun tuen loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuonna 2021 haetun tuen ennakko, maksuprosentti 75 %
- maksaminen alkaa 22.4.2021

​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (maksun haku 2020)
- kosteikkojen hoito (maksun haku 2020)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 29.4.2021

Toukokuu

Petovahinkokorvaus  viljelysvahingoista (2020)*

Hirvieläinvahinkokorvaus viljelys- ja kotieläinvahingoista (2020)

​- maksuprosentti 100 %
- petovahinkokorvauksen maksaminen alkaa 6.5.2021
- hirvieläinvahinkokorvauksen maksaminen alkaa 30.4.2021

​Toukokuu ​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (2020)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 20.5.2021

Toukokuu ​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 20.5.2021
Kesäkuu

​Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2020)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 3.6.2021

Kesäkuu

 Kasvihuonetuotannon tuki (2021)

​- loppumaksu, maksuprosentti noin 40%
- maksaminen alkaa 3.6.2021

​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 17.6.2021
​Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2020) - loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2020
- maksaminen alkaa 10.6.2021
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (maksun haku 2020)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 17.6.2021

​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 10.6.2021
​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 10.6.2021
Kesäkuu EU:n nautaeläinpalkkiot (2020):
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio

​- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2020
- maksaminen alkaa 10.6.2021

Kesäkuu ​EU:n lammas ja vuohipalkkio (2020):
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 10.6.2021

​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU) (2020) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 10.6.2021
* Petovahinkokorvaus eläin- ja irtaimistovahingoista maksetaan heti, kun kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen on käsitellyt korvaushakemuksen.
 
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
 
Syksy 2020

Päivitetty 24.11.2020

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Syyskuu ​Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2019)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 10.9.2020

​Lokakuu ​Luonnonhaittakorvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021
​- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 1.10.2020
​Lokakuu

​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021

- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 8.10.2020

​Lokakuu ​Porotalouden eläinkohtainen tuki ​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 8.10.2020
​Lokakuu ​Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki - maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 8.10.2020
Lokakuu ​Metsämarjojen ja -sienten varastointituki

- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 9.10.2020

Marraskuu ​Ympäristökorvaus: ympäristösitoumus (2020)

​- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 19.11.2020

Marraskuu Ympäristökorvaus: ympäristösopimukset (2014–2020) (maksun haku 2020)
- kosteikkojen hoito
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- alkuperäisrotujen kasvattaminen

​- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 12.11.2020

​Marraskuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2020)

​- maksuprosentti noin 50 %
- maksaminen alkaa 26.11.2020

Marraskuu ​Kansalliset peltotuet (2020)
- yleinen hehtaarituki
- pohjoinen hehtaarituki
- nuorten viljelijöiden tuki
- sokerijuurikkaan tuki
​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 26.11.2020
Joulukuu ​Ympäristötuen erityistukisopimukset (1995–1999 ja 2007–2013) (Maksun haku 2020) ​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 3.12.2020
Joulukuu ​Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (2020) ​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 3.12.2020
​​Joulukuu ​Luonnonhaittakorvaus (2020)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2021
​- loppumaksu, noin 15 %
- maksaminen alkaa 10.12.2020
​Joulukuu ​Perustuki (2020)

- maksuprosentti noin 95 %
- maksaminen alkaa 10.12.2020

​​Joulukuu ​Viherryttämistuki (2020) - maksuprosentti noin 95 %
- maksaminen alkaa 10.12.2020
​Joulukuu Nuoren viljelijän tuki (EU) (2020) - maksuprosentti noin 95 %
- maksaminen alkaa 10.12.2020
​Joulukuu Peltokasvipalkkio (2020) - maksuprosentti noin 95 %
- maksaminen alkaa 10.12.2020
​Joulukuu EU:n lypsylehmäpalkkio (2020) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
- maksaminen alkaa 17.12.2020
Joulukuu EU:n nautapalkkio (2020)

- ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
- maksaminen alkaa 17.12.2020

Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
 
Kevät 2020

Päivitetty 9.6.2020

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Maaliskuu ​Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2019) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 27.2.2020
​Maalis–huhtikuu ​Puutarhatuotteiden varastointituki (2019)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 19.3.2020

​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki (2020)

​- ennakko, maksuprosentti 60 %
- maksaminen alkaa 17.4.2020

Huhtikuu
 Kansalliset kotieläintuet (2019 ja 2020)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

​- vuonna 2019 haetun tuen loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuonna 2020 haetun tuen ennakko, maksuprosentti 75 %
- maksaminen alkaa 23.4.2020

​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (maksun haku 2019)
- kosteikkojen hoito (maksun haku 2019)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 30.4.2020

​Toukokuu ​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (2019)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 14.5.2020

Toukokuu ​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2019) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 14.5.2020
​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus (2019) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 18.6.2020
Kesäkuu
 Kasvihuonetuotannon tuki (2020)
​- loppumaksu, maksuprosentti noin 40%
- maksaminen alkaa 4.6.2020
​Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2019) - loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2019
- maksaminen alkaa 11.6.2020
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (maksun haku 2019)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 18.6.2020

​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki (2019) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 11.6.2020
​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio (2019) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 11.6.2020
Kesäkuu EU:n nautaeläinpalkkiot (2019):
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio

​- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2019
- maksaminen alkaa 11.6.2020

Kesäkuu ​EU:n lammas ja vuohipalkkio (2019):
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 11.6.2020

​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU) (2019) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 11.6.2020
Heinäkuu Rahoituskurin palautus (2019) - maksaminen alkaa 2.7.2020
 
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
 
Syksy 2019

Päivitetty 26.11.2019

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Syyskuu ​Sokerijuurikkaan kuljetustuki (2018)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 12.9.2019

​Lokakuu ​Luonnonhaittakorvaus (2019)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2020
​- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 3.10.2019
​Lokakuu

​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2019)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2020

- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 3.10.2019
Lokakuu
 Kasvihuonetuotannon tuki (2019)
​- loppumaksu, maksuprosentti noin 40%
- maksaminen alkaa 28.10.2019
​Lokakuu ​Porotalouden eläinkohtainen tuki ​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 10.10.2019
​Lokakuu ​Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki - maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 10.10.2019
​Marraskuu ​Metsämarjojen ja -sienten varastointituki

- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 15.11.2019

Marraskuu ​Ympäristökorvaus: ympäristösitoumus (2019)

​- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 21.11.2019

Marraskuu Ympäristökorvaus: ympäristösopimukset (2014–2020) (maksun haku 2019)
- kosteikkojen hoito
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot
- alkuperäisrotujen kasvattaminen

​- maksuprosentti noin 85 %
- maksaminen alkaa 14.11.2019

Marraskuu ​Ympäristötuen erityistukisopimukset (1995–1999 ja 2007–2013) (Maksun haku 2019) ​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 14.11.2019
​Marraskuu ​Alkuperäiskasvien ylläpitosopimus (2019) ​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 14.11.2019
​Marraskuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2019) ​- sika- ja siipikarjatilat: maksuprosentti noin 50 %
- nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.1.–30.6.
- maksaminen alkaa 21.11.2019
​​Joulukuu* ​Kansalliset peltotuet (2019)
- yleinen hehtaarituki
- pohjoinen hehtaarituki
- nuorten viljelijöiden tuki
- sokerijuurikkaan tuki
​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 5.12.2019
​​Joulukuu ​Luonnonhaittakorvaus (2019)
- kotieläinkorotus maksetaan vuonna 2020
​- loppumaksu, noin 15 %
- maksaminen alkaa 5.12.2019
​Joulukuu ​Perustuki (2019)

- maksuprosentti noin 95 %
- maksaminen alkaa 12.12.2019

​​Joulukuu ​Viherryttämistuki (2019) - maksuprosentti noin 95 %
- maksaminen alkaa 12.12.2019
​Joulukuu Nuoren viljelijän tuki (EU) (2019) - maksuprosentti noin 95 %
- maksaminen alkaa 12.12.2019
​Joulukuu Peltokasvipalkkio (2019) - maksuprosentti noin 95 %
- maksaminen alkaa 12.12.2019
​Joulukuu EU:n lypsylehmäpalkkio (2019) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
- maksaminen alkaa 12.12.2019
Joulukuu EU:n nautapalkkio (2019) - ajanjakso 1.1.–15.9.
- maksuprosentti noin 70 %
- maksaminen alkaa 12.12.2019
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
*Muutettu 3.10.2019 Marraskuu -> Joulukuu

Kevät 2019

Päivitetty 7.6.2019

​Kuukausi

​Tukityypin nimi​ (hakuvuosi) ​Lisätietoa
​Maaliskuu ​Alkuperäisrotujen kasvattaminen (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 4.3.2019
​Maalis–huhtikuu ​Puutarhatuotteiden varastointituki (2018)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 21.3.2019

​Huhtikuu ​Pohjoisen hehtaarituen lisämaksu kevätvehnästä (2019)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 11.4.2019

Huhtikuu Väliaikainen kansallinen erityistuki (2019)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 11.4.2019

​Huhtikuu ​Kasvihuonetuotannon tuki (2019)

​- ennakko, maksuprosentti 60 %
- maksaminen alkaa 26.4.2019

Huhtikuu
 Kansalliset kotieläintuet (2018 ja 2019)
- pohjoinen nautatuki
- kuttu- ja uuhituki
- sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

​- vuonna 2018 haetun tuen loppumaksu, maksuprosentti 25 %
- vuonna 2019 haetun tuen ennakko, maksuprosentti 75 %
- maksaminen alkaa 26.4.2019

​Huhtikuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (maksun haku 2018)
- kosteikkojen hoito (maksun haku 2018)

​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 26.4.2019

​Toukokuu ​Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus (2018)

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 23.5.2019

Toukokuu ​Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- kotieläinkorotuksen maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 23.5.2019
​Kesäkuu ​Ympäristökorvaus (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 13.6.2019
​Kesäkuu ​Eläinten hyvinvointikorvaus (2018) - loppumaksu
sika- ja siipikarjatilat: noin 50 %
nauta-, lammas- ja vuohitilat: ajanjakso 1.7.–31.12.2018
- maksaminen alkaa 13.6.2019
​Kesäkuu ​Ympäristösopimukset (2014–2020):
- kurki-, hanhi- ja joutsenpellot (maksun haku 2018)
​- loppumaksu, maksuprosentti 15 %
- maksaminen alkaa 13.6.2019
​Kesäkuu ​Perustuki ja viherryttämistuki (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 18.6.2019
​Kesäkuu ​Peltokasvipalkkio (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 18.6.2019
Kesäkuu EU:n nautaeläinpalkkiot (2018):
- lypsylehmäpalkkio
- nautapalkkio

​- loppumaksu
- ajanjakso 16.9.–31.12.2018
- maksaminen alkaa 18.6.2019

Kesäkuu ​EU:n lammas ja vuohipalkkio (2018):
- uuhipalkkio
- kuttupalkkio
- teuraskaritsa- ja kilipalkkio

​- maksuprosentti 100 %
- maksaminen alkaa 18.6.2019

​Kesäkuu ​Nuoren viljelijän tuki (EU) (2018) ​- loppumaksu, maksuprosentti 5 %
- maksaminen alkaa 18.6.2019
 
Maidon tuotantotuki (C-alue) maksetaan kuukausittain.
Sivu on viimeksi päivitetty 12.8.2021