Metsämarjojen ja -sienten varastointituki

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Metsämarjojen ja metsäsienten varastointituki on Pohjois-Suomessa eli tukialueella C maksettava kansallinen tuki. Tuki korvaa tukialueella C poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja metsäsienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneita kustannuksia.  

Varastossa 30.6. olevat tuotteet

Voit hakea tukea, jos olet arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja, ja sinulla on varastossasi 30.6. metsämarjoja tai metsäsieniä.  

Varastotuotteiden tulee olla poimittu edellisen kalenterivuoden aikana tai sitä ennen. Myös varaston tulee täyttää tietyt tekniset vaatimukset (vähimmäiskoko ja tehokas jäähdytysjärjestelmä).  

Metsämarjat voivat olla varastossa

  • pakasteena
  • kuivattuna
  • soseena
  • täysmehuna tai täysmehutiivisteenä.​

Metsäsienet taas voivat olla varastoituna

  • pakasteena
  • kuivattuna
  • suolattuna.

Tuotteiden varastomäärätilanne 30.6. tarkastetaan varastokirjanpidostasi. Tuen määrä lasketaan metsämarjojen ja metsäsienten tuorepainokiloa kohti. 

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tuen kesällä erillisellä haulla lomakkeella 237. Tuen myöntävä viranomainen on Lapin ELY-keskus. Ruokavirasto maksaa tuen tukihakuvuonna marraskuussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022