Puutarhatuotteiden varastointituki

Puutarhatuotteiden varastointituki on koko maassa maksettava kansallinen tuki. Tuella korvataan varastoinnista aiheutuneita kustannuksia. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena, jolloin myös satoa tuottavan pellon on sijaittava tukialueella A tai B. Tukialueella C tuki on pohjoista tukea ja maksetaan vain niiden peltojen sadolle, jotka sijaitsevat C-alueella.

Tukikelpoiset tuotteet

Voit hakea tukea seuraavista tuottamistasi ja varastoimistasi puutarhatuotteista:

 • kiinankaali
 • kyssäkaali
 • lanttu
 • mukulaselleri
 • nauris
 • omena
 • palsternakka
 • porkkana
 • punajuuri
 • punakaali
 • purjo
 • ruusukaali
 • savoijinkaali
 • sipuli (myös valkosipuli)
 • valkokaali

Tuen määrä

Saamaasi tuen määrään vaikuttavat tuotteiden varastossa oleva keskiarvomäärä marras- ja joulukuussa sekä varaston tekninen taso. Tuen määrä lasketaan tuotteiden kuutiomäärää kohti.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea marraskuussa sähköisesti Vipu-asiointipalvelussa tai lomakkeella 228. Toimita täytetty lomake ja varastomääräilmoitus toimivaltaiselle tukea käsittelevälle viranomaiselle joko Varsinais-Suomen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen; Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Ruokavirasto maksaa tuen tuenhakuvuotta seuraavan kalenterivuoden keväällä.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.9.2020