Puutarhatuotteiden varastointituki

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Puutarhatuotteiden varastointituki on koko maassa maksettava kansallinen tuki. Tuella korvataan varastoinnista aiheutuneita kustannuksia. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena, jolloin myös satoa tuottavan pellon on sijaittava tukialueella A tai B. Tukialueella C tuki on pohjoista tukea ja maksetaan vain niiden peltojen sadolle, jotka sijaitsevat C-alueella.

Tukikelpoiset tuotteet

Voit hakea tukea seuraavista tuottamistasi ja varastoimistasi puutarhatuotteista:

 • kiinankaali
 • kyssäkaali
 • lanttu
 • mukulaselleri
 • nauris
 • omena
 • palsternakka
 • porkkana
 • punajuuri
 • punakaali
 • purjo
 • ruusukaali
 • savoijinkaali
 • sipuli (myös valkosipuli)
 • valkokaali

Tuen muodostuminen

Saamaasi tuen määrään vaikuttavat tuotteiden varastossa oleva keskiarvomäärä marras- ja joulukuussa sekä varaston tekninen taso. Tuen määrä lasketaan tuotteiden kuutiomäärää kohti.

Tuen määrä

Etelä-Suomi

Tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Varastotyyppi euroa/m3
Koneellisesti jäähdytetty varasto 10,0
Muu varasto 6,2

Pohjois-Suomi

Tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Varastotyyppi euroa/m3
Koneellisesti jäähdytetty varasto 18,2
Muu varasto 8,8

Tuen hakeminen ja maksaminen

Hae tukea marraskuussa sähköisesti Vipu-asiointipalvelussa tai lomakkeella 228 viimeistään 16.11.2022. Toimita täytetty lomake ja varastomääräilmoitus toimivaltaiselle tukea käsittelevälle viranomaiselle joko Varsinais-Suomen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen; Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Tee ilmoitus joulukuun varastomääristä 31.1.2023 mennessä.

Ruokavirasto maksaa tuen tuenhakuvuotta seuraavan kalenterivuoden keväällä.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022