Puutarhatuotteiden varastointituki

Puutarhatuotteiden varastointituki on koko maassa maksettava kansallinen tuki. Tuella korvataan varastoinnista aiheutuneita kustannuksia. Tukialueilla A ja B varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena, jolloin myös satoa tuottavan pellon on sijaittava tukialueella A tai B. Tukialueella C tuki on pohjoista tukea ja maksetaan vain niiden peltojen sadolle, jotka sijaitsevat C-alueella.

Tukikelpoiset tuotteet

Voit hakea tukea seuraavista tuottamistasi ja varastoimistasi puutarhatuotteista:

 • kiinankaali
 • kyssäkaali
 • lanttu
 • mukulaselleri
 • nauris
 • omena
 • palsternakka
 • porkkana
 • punajuuri
 • punakaali
 • purjo
 • ruusukaali
 • savoijinkaali
 • sipuli (myös valkosipuli)
 • valkokaali

Tuen määrä

Saamaasi tuen määrään vaikuttavat tuotteiden varastossa oleva keskiarvomäärä marras- ja joulukuussa sekä varaston tekninen taso. Tuen määrä lasketaan tuotteiden kuutiomäärää kohti.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea lomakkeella 228. Toimita täytetty lomake ja varastomääräilmoitus toimivaltaiselle tukea käsittelevälle viranomaiselle joko Varsinais-Suomen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen; Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirastoon.

Ruokavirasto maksaa tuen tuenhakuvuotta seuraavan kalenterivuoden keväällä.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.9.2019