Sokerijuurikkaan kansallinen tuki

Tuet uudistuvat vuonna 2023

Tietoa maataloustukien muutoksista

Sokerijuurikkaan kansallinen tuki on koko maassa maksettava kansallinen pinta-alatuki.

Tukeen oikeuttavat kasvit

Tukea maksetaan vain sokerintuotantoon käytettävälle sokerijuurikkaan viljelypinta-alalle. Viljelyn tulee olla paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioivan viljelytavan mukaista.

Tukitaso on vuosittain ollut enimmillään 350 euroa/ha.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea viljelijöiden päätukihaun yhteydessä. Ruokavirasto maksaa tuen tukihakuvuonna joulukuussa.

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022