EU:n suorat pinta-alatuet ja luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksuun 9.12. alkaen

23. marraskuuta 2022

Ruokavirasto aloittaa vuoden 2022 EU:n suorien pinta-alatukien maksamisen perjantaina 9.12. Perustuen, viherryttämistuen, nuoren viljelijän EU-tuen ja peltokasvipalkkion kokonaismääristä maksetaan joulukuussa noin 95 prosenttia. Tukien loppuosat tulevat maksuun kesäkuussa 2023.

Perustukea maksetaan joulukuussa noin 238 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 147 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,6 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin 15,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksetaan myös 9.12. alkaen. Maksuun tulee jäljellä oleva noin 15 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Korvauksen ennakot maksettiin maatiloille lokakuussa. Yhteensä tukea maksetaan noin 88,7 miljoonaa euroa.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja.

Viljelijät voivat tarkistaa maatilalleen maksetut tuet Vipu-palvelusta.

Eläinpalkkioiden maksuaikataulu

Ruokavirasto tiedotti kesäkuussa, että eläinpalkkioiden ensimmäiset osat maksetaan alkuvuodesta 2023. Keinoja maksujen aloitukseen vuoden 2022 puolella selvitetään edelleen. Mahdollinen muutos maksujen aloitusajankohtaan edellyttää asetuksen esittelyä valtioneuvostossa.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2022 (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi