EU:n suoria tukia ja luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksuun 10.12. alkaen

24. marraskuuta 2020

Ruokavirasto aloittaa vuoden 2020 EU:n suorien tukien maksamisen torstaina 10.12. Perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea ja peltokasvipalkkiota maksetaan joulukuussa noin 95 prosenttia tukien kokonaismäärästä. Perustukea tulee maksuun noin 237 miljoonaa euroa, viherryttämistukea noin 145 miljoonaa euroa, nuoren viljelijän EU-tukea noin 9,6 miljoonaa euroa ja peltokasvipalkkiota noin 15 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksetaan myös 10.12. alkaen. Maksuun tulee noin 15 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Korvauksen ennakot maksettiin maatiloille lokakuussa. Yhteensä tukea maksetaan noin 74 miljoonaa euroa.

EU:n nautaeläinpalkkioiden maksaminen alkaa 17.12. Tietojärjestelmämuutosten takia palkkioiden maksaminen voidaan aloittaa muutamaa päivää myöhemmin kuin viime vuonna. Nautapalkkiota maksetaan yhteensä noin 34,2 miljoonaa euroa ja lypsylehmäpalkkiota noin 21,7 miljoonaa euroa. Nautaeläinpalkkioita maksetaan joulukuussa noin 70 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja. EU:n suorien tukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa 2021.

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2020

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi