Kansalliset peltotuet maksuun 26.11. alkaen

10. marraskuuta 2020

Ruokavirasto maksaa kansalliset peltotuet 26.11. alkaen. Maksaminen voidaan aloittaa jo marraskuussa, koska tukitasoihin ei tule muutoksia loppuvuonna. Kansallisia peltotukia eli yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea, nuorten viljelijöiden tukea ja sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan maatiloille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa. 

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat hyväksyvät maksuaineistoja.

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2020

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi