Maatilat voivat hakea valtiontakausta tilapäisiin maksuvalmiusongelmiin

7. helmikuuta 2022

Viljelijä voi hakea 31.3.2022 asti ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa tilan maksuvalmiutta. Valtiontakausta voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi luotolle, joka on myönnetty maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantamiseksi.

Valtiontakauksen kohteena olevan luoton määrä saa olla enintään 62 500 euroa. Valtiontakaus saa olla enintään 80 prosenttia takauksen kohteena olevan luoton määrästä eli enintään 50 000 euroa.

Takauksen myöntämisen ehtona on, että maatila on tilapäisissä maksuvalmiusongelmissa toimintaympäristön muutosten tai poikkeuksellisten sääolojen vuoksi. Maatilalla tulee lisäksi olla edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan.

Viljelijät voivat hakea valtiontakausta lomakkeella 493, joka on saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta. Lomake on palautettava ELY-keskukseen viimeistään 31.3.2022. Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa huhtikuun aikana.

Lisätietoja:
Ruokavirasto.fi
Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 22.2.2019

Lisätietoja Ruokavirastosta
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
Puh. 0400 933 647
aulis.kuusela@ruokavirasto.fi