Puutarhatuotteiden varastointituki ja kasvihuonetuotannon tuen ennakko maksuun 22.4.

30. maaliskuuta 2021

Ruokavirasto aloittaa vuoden 2021 kasvihuonetuotannon tuen ennakon ja vuoden 2020 puutarhatuotteiden varastointituen maksamisen torstaina 22.4.2021.

Kasvihuonetuotannon tuen ennakkoa maksetaan yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Maksettava ennakko on noin 60 prosenttia haetun tuen määrästä. Kasvihuonetuotannon tuen loppumaksu maksetaan kesäkuussa 2021.

Puutarhatuotteiden varastointitukeen vähennys

Puutarhatuotteiden varastointitukea maksetaan yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Tuen määrä tuensaajaa kohti on tänä vuonna ennakoitua pienempi AB-tukialueella. Vähennys johtuu tavallista suuremmasta hakemusmäärästä ja tukialueen euromääräisestä kokonaissummasta. Tukitaso on noin 40 prosenttia ennakoitua pienempi.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote 18.3.2021: Puutarhatuotteiden varastointituki Etelä-Suomessa vuodelle 2020 vahvistettu

Tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoa Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi