Valtaosa vuoden 2022 viljelijätuista maksetaan syksyllä

8. maaliskuuta 2022

Ruokavirasto on julkaissut syksyn 2022 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Maksuaikataulu pysyy lähes ennallaan syksyn 2021 aikatauluun nähden. Vuonna 2022 haettavia viljelijätukia on tavoitteena maksaa hakuvuoden aikana yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

EU:n eläinpalkkioiden maksuajat eivät ole vielä mukana aikataulussa. Palkkioiden ehtoihin on tullut merkittäviä muutoksia viime vuoteen nähden. Kaikki muutosten vaikutukset maksuaikatauluun eivät ole vielä tiedossa. Vuonna 2021 eläinpalkkiot maksettiin joulukuussa.

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmista maksuajankohdista syksyllä ennen maksujen aloittamista. 

Tukien maksaminen alkaa lokakuussa

EU:n maaseutuohjelman mukaisten ennakoiden maksaminen alkaa lokakuussa, jolloin maksuun tulevat luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakot. Ohjelmatukien ennakoiden osuus saa olla enintään 75 prosenttia korvauksesta, joten suuremman osuuden maksaminen edellyttäisi poikkeussäädöstä. Vuosina 2016–2021 osuus on ollut vuosikohtaisten poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia

Luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksetaan maatiloille joulukuussa.

Lokakuussa maksetaan myös kasvihuonetuotannon tuen loppumaksu, joka on kahtena edellisenä vuonna maksettu aikaistetusti jo kesäkuussa. Tuen ennakkoa maksetaan huhtikuussa poikkeuksellisesti 80 prosenttia 60 prosentin sijaan.

Marraskuussa maksuun ympäristökorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot sekä kansalliset peltotuet

Marraskuussa maksettavina ovat ympäristökorvauksen ennakot (noin 75 prosenttia korvauksesta), joita maksetaan sekä sitoumusten että sopimusten perusteella.

Marraskuussa maksetaan myös eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot. Sika- ja siipikarjatilat saavat ennakot ilmoittamiensa eläinmäärien perusteella. Nauta-, lammas- ja vuohitiloille ennakot maksetaan eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella. Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakon osuus on noin puolet korvauksesta.

Lisäksi maksuvuorossa ovat kansallisista varoista maksettavat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki.

EU:n suorat peltotuet maksetaan joulukuussa

EU:n suoria pinta-alaperusteisia tukia maksetaan maatiloille joulukuussa. Perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta ja peltokasvipalkkiosta maksettava osuus on noin 95 prosenttia tuen kokonaismäärästä.

Joulukuussa maksetaan myös korvaukset alkuperäiskasvien viljelysopimuksista.

Kansallisen maidon tuotantotuen Ruokavirasto maksaa maitotiloille kuukausittain.

Tukien loppuosat maksuun vuonna 2023

Vuoden 2023 puolella maatiloille maksetaan ohjelmatukien ja suorien tukien loppuosat sekä luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotukset. Ruokavirasto tiedottaa kevään 2023 viljelijätukien maksuaikataulusta tarkemmin syksyllä 2022.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoa Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen 
040 714 5855
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi