Viljelijät voivat teettää neuvojalla eläinten hyvinvointisuunnitelman

11. maaliskuuta 2021

Eläintilat voivat nyt tilata edullisesti tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelman, kun hyvinvointisuunnitelmat on lisätty osaksi maaseutuohjelman maatilojen neuvontajärjestelmää (Neuvo 2020). Neuvojan työ rahoitetaan maaseutuohjelman kautta ja viljelijän maksettavaksi jää arvonlisäveron osuus. Suunnitelmissa on, että hyvinvointisuunnitelmia toteutetaan vuonna 2022 osana eläinten hyvinvointikorvauksia.

Tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelma on tilakohtainen suunnitelma, johon kirjataan hyvinvointia, terveydenhoitoa ja bioturvallisuutta koskevat toimet ja niiden seuranta. Hyvinvointisuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös mahdollisia kehittämisideoita. Suunnitelman laatimisessa käytetään apuna pohjia, jotka ovat saatavilla ruokavirasto.fi-sivustolta. Pohjia on saatavilla nauta-, sika-, siipikarja-, lammas- ja vuohitiloille.

Viljelijä voi hakea hyvinvointisuunnitelmia tekevän neuvojan yhteystiedot neuvojarekisteristä osoitteesta tilaneuvojat.ruokavirasto.fi. Neuvontaosioksi valitaan ”tuotantoeläimet” tai ”tuotantoeläimet, terveydenhuoltosuunnitelmat”. Neuvojarekisterissä voi lisäksi etsiä neuvojaa tietyltä paikkakunnalta. Kun viljelijä löytää rekisteristä sopivan neuvojan, hän ottaa yhteyttä neuvojaan. Koronapandemian aikana neuvontakäynti voidaan toteuttaa virtuaalisesti esimerkiksi videopuhelun avulla. Neuvoja hakee neuvontakorvauksen maksuun ja viljelijä maksaa neuvonnasta vain arvonlisäveron osuuden.

Neuvojan on tehtävä tuotantoeläinten hyvinvointisuunnitelmasta ennakkoilmoitus. Ilmoituksen jättämisestä on kuusi kuukautta aikaa toteuttaa neuvonta ja hakea sen maksua. 

Noin 40 % maatiloista on viiden viime vuoden aikana kehittänyt toimintaansa EU-maaseuturahastosta rahoitettavan neuvonnan avulla. Neuvontaa voi tilata useista eri aihepiireistä: viljelijät ovat saaneet neuvonnasta apua varsinkin tilansa kilpailukyvyn kehittämiseen, ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Neuvontaa on annettu myös esimerkiksi liittyen eläinten terveyteen, kasvinsuojeluasioihin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Ruusa Kangas
050 477 2783
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi