Viljelijätuet maksetaan syksyllä totutussa aikataulussa

9. helmikuuta 2021

Ruokavirasto on julkaissut syksyn 2021 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Maksuaikataulu pysyy ennallaan syksyn 2020 aikatauluun nähden. Vuonna 2021 haettavia viljelijätukia on tavoitteena maksaa hakuvuoden aikana yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmista maksuajankohdista syksyllä ennen maksujen aloittamista. 

Ohjelmatukien ennakoiden maksaminen alkaa lokakuussa

EU:n maaseutuohjelman mukaisten ennakoiden maksaminen alkaa lokakuussa, jolloin maksuun tulevat luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakot. Luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksetaan maatiloille joulukuussa. Marraskuussa maksettavina ovat ympäristökorvauksen ennakot, joita maksetaan sekä sitoumusten että sopimusten perusteella. Ohjelmatukien ennakoiden osuus saa olla enintään 75 prosenttia korvauksesta, joten suuremman osuuden maksaminen edellyttäisi poikkeussäädöstä. Vuosina 2016–2020 osuus oli poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia.

Marraskuussa maksetaan myös eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot. Sika- ja siipikarjatilat saavat ennakot ilmoittamiensa eläinmäärien perusteella. Nauta-, lammas- ja vuohitiloille ennakot maksetaan eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella. Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakon osuus on noin puolet korvauksesta.

Vuoden 2022 puolella maksetaan ohjelmatukien loppuosat sekä luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotukset.

EU:n suorat tuet ja kansalliset peltotuet maksuun joulukuussa

EU:n suoria tukia maksetaan maatiloille joulukuussa. Perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta ja peltokasvipalkkiosta maksettava osuus on 95 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Lypsylehmäpalkkio ja nautapalkkio maksetaan 1.1. ja 15.9. väliseltä ajalta. Suorien tukien loppuosat maksetaan maatiloille vuonna 2022. Ruokavirasto tiedottaa kevään 2022 viljelijätukien maksuaikataulusta tarkemmin syksyllä 2021.

Joulukuussa maksuun tulevat myös kansallisista varoista maksettavat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki. Lisäksi maksetaan korvaukset alkuperäiskasvien viljelysopimuksista.

Kansallisen maidon tuotantotuen Ruokavirasto maksaa maitotiloille kuukausittain.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoa Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen 
040 714 5855
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi