Viljelijätukien ennakoiden maksaminen alkaa 7.10.

21. syyskuuta 2021

Ruokavirasto aloittaa luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon ennakoiden maksamisen maatiloille 7.10.2021. Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Ennakkomaksujen osuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä. Normaalisti ennakkona voidaan maksaa 75 prosenttia korvauksesta, mutta osuus on suurempi EU-komission esittämän poikkeuksen ansiosta. Poikkeus on ollut käytössä myös vuosina 2015–2020, joten edeltäviin vuosiin nähden ennakoiden osuus pysyy nyt ennallaan.

Luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan viljelijöille yhteensä noin 418 miljoonaa euroa. Korvauksen loppuosan (noin 15 %) Ruokavirasto maksaa joulukuussa.

Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakkomaksujen yhteissumma on noin 41 miljoonaa euroa. Korvauksen loppumaksun (noin 15 %) hakijat saavat touko–kesäkuussa 2022.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaukset Ruokavirasto maksaa eläintiloille touko–kesäkuussa 2022.

Loppusyksyn maksuaikataulu pysyy ennallaan

Porotalouden eläinkohtainen tuki ja mehiläistalouden pesäkohtainen tuki tulevat maksuun 7.10.2021 alkaen. Porotalouden eläinkohtaista tukea maksetaan noin 4,9 miljoonaa euroa ja mehiläistalouden pesäkohtaista tukea noin 0,7 miljoonaa euroa. Lisäksi lokakuussa maksetaan metsämarjojen ja -sienten varastointituki.

Marraskuussa käynnistyvät ympäristökorvauksen ja eläinten hyvinvointikorvauksen maksut. Ympäristökorvauksen ennakoiden osuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä.

Joulukuussa maksettavina ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio, EU:n eläinpalkkiot, kansalliset peltotuet ja luonnonhaittakorvauksen loppumaksu.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2021

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi