Viljelijätukien ennakoiden maksaminen alkaa 6.10.

20. syyskuuta 2022

Ruokavirasto aloittaa luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon ennakoiden maksamisen maatiloille 6.10.2022. Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Ennakkomaksujen osuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä. Normaalisti ennakkona voidaan maksaa 75 prosenttia korvauksesta, mutta osuus on suurempi EU-komission esittämän poikkeuksen ansiosta. Poikkeus on ollut käytössä myös vuosina 2015–2021, joten edeltäviin vuosiin nähden ennakoiden osuus pysyy nyt ennallaan.

Luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan viljelijöille yhteensä noin 504 miljoonaa euroa. Tukisumma on vuoden 2021 ennakkoa suurempi, koska tukeen sisältyy maatalouden huoltovarmuuspaketissa sovittu korotus. Korvauksen loppuosan (noin 15 %) Ruokavirasto maksaa joulukuussa.

Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakkomaksujen yhteissumma on noin 41,9 miljoonaa euroa. Korvauksen loppumaksun (noin 15 %) hakijat saavat touko–kesäkuussa 2023.

Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaukset Ruokavirasto maksaa eläintiloille touko–kesäkuussa 2023. 

Porotalouden eläinkohtainen tuki ja mehiläistalouden pesäkohtainen tuki tulevat maksuun 10.10.2022 alkaen. Porotalouden eläinkohtaista tukea maksetaan noin 5,3 miljoonaa euroa ja mehiläistalouden pesäkohtaista tukea noin 0,6 miljoonaa euroa.

Kasvihuonetuotannon tuen loppumaksu (noin 5 %) maksetaan 13.10.2022 alkaen. Tukea maksetaan yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa. Lisäksi lokakuussa maksetaan metsämarjojen ja -sienten varastointituki.

Marras–joulukuun maksuista Ruokavirasto tiedottaa maksupäivien varmistuttua.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi