Viljelijätukien hakuja käynnissä Vipu-palvelussa kesäkuun puoliväliin asti

11. helmikuuta 2021

Viljelijöiden päätukihaku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa (https://vipu.ruokavirasto.fi) huhtikuun viimeisellä viikolla. Haku on auki kesäkuun puoliväliin asti. Ennen päätukihakua Vipu-palvelussa voi hakea eläinten hyvinvointikorvausta, kansallisia kotieläintukia, kasvihuonetukea ja sokerijuurikkaan kuljetustukea sekä ilmoittaa vuoden 2020 eläinmääriä.

Muutoksia tukien hakuajoissa – ehdot pysyvät ennallaan

Eläinten hyvinvointikorvauksen haku ja eläinmääräilmoitukset ovat auki Vipu-palvelussa 17.2. asti. Kansallisten kotieläintukien, kasvihuonetuen ja sokerijuurikkaan kuljetustuen haut alkavat 15.2. ja päättyvät 10.3. Aiempina vuosina hakuajat ovat vaihdelleet, mutta jatkossa Ruokaviraston tavoitteena on yhdistää hakuaikoja mahdollisuuksien mukaan.

Kansallisten kotieläintukien haussa eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisen kotieläintuen ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista. Pohjoista kotieläintukea hakevilla tiloilla tulee olla voimassa eläintukien osallistumisilmoitus.  

Sokerijuurikkaan kuljetustuki maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena korvaamaan sokerijuurikkaan viljelijöille sen kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Kolmen verovuoden aikana maatalouden de minimis -tukea voidaan myöntää tilaa kohti enintään 20 000 euroa ja kaikkia de minimis -tukia enintään 200 000 euroa. Tämän vuoksi tukihaussa on ilmoitettava maatilayrityksen verovuodet ja aiemmat tilalle myönnetyt de minimis -tuet.

Kasvihuonetuen haussa viime vuoden tukihaun perusteena olleet kasvihuoneet perustietoineen ovat apuna sähköisessä asioinnissa. Jos huoneiden perustietoihin ei ole tullut muutoksia, Vipussa tarvitsee syöttää vain kasvien vuoden 2021 viljelytiedot.

Päätukihaku päättyy 15.6.

Päätukihaussa maatilat voivat hakea seuraavia tukia:

  • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
  • luonnonhaittakorvaus
  • nuoren viljelijän EU-tuki
  • nuorten viljelijöiden tuki
  • peltokasvipalkkio
  • perustuki ja viherryttämistuki
  • pohjoinen hehtaarituki
  • sokerijuurikkaan kansallinen tuki
  • yleinen hehtaarituki
  • ympäristökorvaus.

Vuosina 2015 ja 2016 alkaneet ympäristösitoumukset ja -sopimukset sekä luomusitoumukset päättyvät 30.4.2021. Viljelijät voivat hakea päätukihaussa sitoumuksille ja sopimuksille jatkoa, jolloin ne säilyvät ennallaan 30.4.2022 asti.

Viljelijätukien hakuopas julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla maaliskuun aikana. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältävästä tukioppaasta.

Päätukihaun lisäksi mehiläistalouden tukea voi hakea Vipu-palvelussa kesäkuun puoliväliin asti. Syksyllä Vipussa voi tehdä ympäristökorvauksen syysilmoituksen ja hakea puutarhatuotteiden varastointitukea.

Vipu-palvelu on maatilojen käytettävissä ympäri vuoden myös hakuaikojen ulkopuolella. Viljelijä voi esimerkiksi päivittää maatilansa tietoja ja tarkastella tietoja tilalleen maksetuista tuista. 

Lisätietoja tuenhakijalle

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Ruokavirasto.fi
Vipu-palvelun käyttöohjeet   
Viljelijätukien vuosikello (pdf)

Lisätietoja medialle

Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi