Viljelijätukien haut ovat käynnissä kesäkuun puoliväliin asti – päätukihaku alkaa huhtikuun lopulla

2. maaliskuuta 2020

Viljelijöiden päätukihaku alkaa verkkoasiointipalvelu Vipussa huhtikuun lopulla. Ennen päätukihakua maatilat voivat hakea Vipu-palvelussa kansallisia kotieläintukia ja sokerijuurikkaan kuljetustukea. Parhaillaan käynnissä on myös kasvihuonetuotannon tuen haku, joka päättyy 6.3.

Kansalliset kotieläintuet haettavissa 27.3. saakka

Kansallisten kotieläintukien haku on auki 27.2.–27.3. Eläintilat voivat hakea sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä pohjoisen kotieläintuen ennakoita naudoista, uuhista ja kutuista.

Pohjoista kotieläintukea hakevilla viljelijöillä tulee olla voimassa eläintukien osallistumisilmoitus. Ilmoituksen naudoista, uuhista ja kutuista voi tarvittaessa tehdä tukihaun yhteydessä Vipu-palvelussa.

Sokerijuurikkaan kuljetustuen haku aikaistuu viime vuodesta

Vuoden 2019 sokerijuurikkaan kuljetustuen haku alkaa 9.3. ja päättyy 27.3. Tuki maksetaan vähämerkityksisenä eli de minimis -tukena korvaamaan sokerijuurikkaan viljelijöille sen kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia.

Kolmen verovuoden aikana maatalouden de minimis -tukea voidaan myöntää tilaa kohti enintään 20 000 euroa ja kaikkia de minimis -tukia enintään 200 000 euroa. Tämän vuoksi tukihaussa on ilmoitettava maatilayrityksen verovuodet ja aiemmat tilalle myönnetyt de minimis -tuet.

Sokerijuurikkaan kuljetustuen hakuohjeet julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla, kun tuen määrä on vahvistettu. Hakuohjeessa kerrotaan tuen määrä kuljetusmatkojen mukaan.

Päätukihaku päättyy 15.6.

Päätukihakemuksen palautukseen viljelijöillä on aikaa huhtikuun lopulta kesäkuun puoliväliin. Päätukihaussa maatilat voivat hakea seuraavia tukia:

  • luonnonmukaisen tuotannon korvaus
  • luonnonhaittakorvaus
  • nuoren viljelijän EU-tuki
  • nuorten viljelijöiden tuki
  • peltokasvipalkkio
  • perustuki ja viherryttämistuki
  • pohjoinen hehtaarituki
  • sokerijuurikkaan kansallinen tuki
  • yleinen hehtaarituki
  • ympäristökorvaus.

Päätukihaussa on mahdollista hakea jatkoa ympäristö- ja luomusitoumuksiin sekä ympäristösopimuksiin. Jatkositoumukset ja -sopimukset ovat voimassa 30.4.2021 asti.

Viljelijätukien hakuopas julkaistaan ruokavirasto.fi-sivustolla maaliskuun aikana. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja yksityiskohtaiset tukiehdot sisältävästä tukioppaasta.

Alkuvuoden aikana viljelijät ovat voineet hakea Vipu-palvelussa eläinten hyvinvointikorvausta ja ilmoittaa vuoden 2019 eläinmääriä. Huhtikuun lopulta kesäkuun puoliväliin Vipussa on päätukihaun lisäksi auki mehiläistalouden tuen haku. Vipu-palvelu on maatilojen käytettävissä ympäri vuoden myös hakuaikojen ulkopuolella. Viljelijä voi esimerkiksi päivittää maatilansa tietoja ja tarkastella tietoja tilalleen maksetuista tuista.   

Lisätietoja tuenhakijalle

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Ruokavirasto.fi

Tiedote: Kasvihuonetuki haettavana 6.3. saakka
Pohjoisen kotieläintuen hakuohje
Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen hakuohje  
Vipu-palvelun käyttöohjeet   
Viljelijätukien vuosikello

Lisätietoja medialle

Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola
040 186 8272
maria.jukkola@ruokavirasto.fi