Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

1. kesäkuuta 2021

Ruokavirasto maksaa vuonna 2020 haettujen viljelijätukien loppuosat kesäkuun aikana.

Maksuun tulevat 10.6.2021 alkaen EU:n lammas- ja vuohipalkkiot, EU:n nautaeläinpalkkiot 16.9. ja 31.12. väliseltä ajalta, eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosa (noin 50 %) sekä loppuosat perustuesta (noin 5 %), viherryttämistuesta (noin 5 %), nuoren viljelijän EU-tuesta (noin 5 %) ja peltokasvipalkkiosta (noin 5 %). Lopulliset tukitasot vahvistetaan valtioneuvoston esittelyssä 3.6.2021.

Ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen loppuosat maksetaan 17.6.2021 alkaen. Loppumaksujen osuus on noin 15 prosenttia maksettavasta korvauksesta.

Kesäkuussa 2021 maksettavien tukien kokonaissummat

Tuki

Kokonaissumma

EU:n nautaeläinpalkkiot

25 200 000 €

EU:n lammas- ja vuohipalkkiot

2 700 000 €

Eläinten hyvinvointikorvaus

31 700 000 €

Perustuki ja viherryttämistuki

20 100 000 €

Nuoren viljelijän tuki (EU)

520 000 €

Peltokasvipalkkio

900 000 €

Ympäristökorvaus

32 500 000 €

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimus

75 000 €

Rahoituskurin palautukset

6 241 000 €

Rahoituskurin perusteella leikatut EU-tuet maksetaan syyskuussa

EU:ssa rahoituskurin perusteella leikattuja tukia palautetaan viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2020 yli 2 000 euroa perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkiota. Tietojärjestelmämuutosten takia palautukset maksetaan tänä vuonna vasta syyskuussa heinäkuun sijaan.

Rahoituskuriksi nimitetyllä menettelyllä leikataan varoja vuosittain maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Jos leikattuja tukia jää käyttämättä, varat maksetaan rahoituskurin palautuksena viljelijöille.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa verkkoasiointipalvelu Vipusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi