Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

1. kesäkuuta 2020

Ruokavirasto maksaa vuonna 2019 haettujen viljelijätukien loppuosat kesäkuun aikana.

Maksuun tulevat 11.6.2020 alkaen EU:n lammas- ja vuohipalkkiot, EU:n nautaeläinpalkkiot 16.9. ja 31.12. väliseltä ajalta, eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosa (noin 50 %) sekä loppuosat perustuesta (noin 5 %), viherryttämistuesta (noin 5 %), nuoren viljelijän EU-tuesta (noin 5 %) ja peltokasvipalkkiosta (noin 5 %). Lopulliset tukitasot vahvistetaan valtioneuvoston esittelyssä 4.6.2020.

Ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen loppuosat maksetaan 18.6.2020 alkaen. Loppumaksujen osuus on noin 15 prosenttia maksettavasta korvauksesta.

Kasvihuonetuen vuoden 2020 loppumaksu (noin 40 %) maksetaan poikkeuksellisesti kesäkuun alussa 4.6.2020 alkaen.

Kesäkuussa 2020 maksettavien tukien kokonaissummat

Tuki

Kokonaissumma

EU:n nautaeläinpalkkiot

26 000 000 €

EU:n lammas- ja vuohipalkkiot

2 800 000 €

Eläinten hyvinvointikorvaus

29 000 000 €

Perustuki ja viherryttämistuki

19 800 000 €

Nuoren viljelijän tuki (EU)

520 000 €

Peltokasvipalkkio

680 000 €

Ympäristökorvaus

31 700 000 €

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimus

75 000 €

Rahoituskurin palautukset

6 116 000 €

Kasvihuonetuotannon tuki

10 600 000 €

Rahoituskurin perusteella leikatut EU-tuet maksetaan heinäkuun alussa

EU:ssa rahoituskurin perusteella leikattuja tukia palautetaan viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2019 yli 2 000 euroa perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkiota.

Rahoituskuriksi nimitetyllä menettelyllä leikataan varoja vuosittain maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Jos leikattuja tukia jää käyttämättä, varat maksetaan rahoituskurin palautuksena viljelijöille.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa verkkoasiointipalvelu Vipusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi