Viljelijätukien loppuosat maksetaan maatiloille kesäkuussa

31. toukokuuta 2022

Ruokavirasto maksaa vuonna 2021 haettujen viljelijätukien loppuosat kesäkuun aikana.

Maksuun tulevat 9.6.2022 alkaen EU:n lammas- ja vuohipalkkiot, EU:n nautaeläinpalkkiot 16.9. ja 31.12. väliseltä ajalta, eläinten hyvinvointikorvauksen loppuosa (noin 50 %) sekä loppuosat perustuesta (noin 5 %), viherryttämistuesta (noin 5 %), nuoren viljelijän EU-tuesta (noin 5 %) ja peltokasvipalkkiosta (noin 5 %). Lopulliset tukitasot vahvistetaan valtioneuvoston esittelyssä 2.6.2022.

Ympäristökorvauksen sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimuksen loppuosat maksetaan 16.6.2022 alkaen. Loppumaksujen osuus on noin 15 prosenttia maksettavasta korvauksesta.

Kesäkuussa 2022 maksettavien tukien kokonaissummat

Tuki

Kokonaissumma

EU:n nautaeläinpalkkiot

 25 600 000 €

EU:n lammas- ja vuohipalkkiot

 2 700 000 €

Eläinten hyvinvointikorvaus

 33 700 000 €

Perustuki ja viherryttämistuki

 19 250 000 €

Nuoren viljelijän tuki (EU)

 445 000 €

Peltokasvipalkkio

 835 000 €

Ympäristökorvaus

 33 000 000 €

Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot -ympäristösopimus

 75 000 €

Rahoituskurin palautukset

 9 928 000 €

Rahoituskurin perusteella leikatut EU-tuet maksetaan kesä–heinäkuun vaihteessa

EU:ssa rahoituskurin perusteella leikattuja tukia palautetaan viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2021 yli 2 000 euroa perustukea, viherryttämistukea, nuoren viljelijän EU-tukea, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkiota. Palautukset maksetaan kesä–heinäkuun vaihteessa.

Rahoituskuriksi nimitetyllä menettelyllä leikataan varoja vuosittain maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä kriisejä varten. Jos leikattuja tukia jää käyttämättä, varat maksetaan rahoituskurin palautuksena viljelijöille.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa verkkoasiointipalvelu Vipusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi