Viljelijätukien syksyn maksuaikataulu on julkaistu – valtaosa vuoden 2020 tuista maksetaan hakuvuoden aikana

28. helmikuuta 2020

Ruokavirasto on julkaissut syksyn 2020 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Vuonna 2020 haettavia viljelijätukia on tavoitteena maksaa hakuvuoden aikana yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmista maksuajankohdista syksyllä ennen maksujen aloittamista. 

EU:n maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakoiden maksuprosentti palautuu tänä vuonna todennäköisesti 75:een. Vuosina 2016–2019 ennakoita voitiin maksaa poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia korvauksista. 

Ohjelmatukien ennakoiden maksaminen alkaa lokakuussa

Lokakuussa maaseutuohjelman tuista tulevat maksuun luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakot. Luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksetaan maatiloille joulukuussa.  Marraskuussa maksettavina ovat ympäristökorvauksen ennakot, joita maksetaan sekä sitoumusten että sopimusten perusteella.  Luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ja ympäristökorvauksen ennakoiden osuus on 75 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä.

Marraskuussa maksetaan myös eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot. Sika- ja siipikarjatilat saavat ennakot ilmoittamiensa eläinmäärien perusteella. Nauta-, lammas- ja vuohitiloille ennakot maksetaan eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella. Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakon osuus on noin puolet korvauksesta.

Joulukuussa maksuun tulevat täysimääräisesti korvaukset edellisten ohjelmakausien ympäristötuen erityistukisopimuksista ja alkuperäiskasvien viljelysopimuksesta.

Vuoden 2021 puolella maksetaan ohjelmatukien loppuosat sekä luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotukset.

Valtaosa EU:n suorista tuista ja kansallisista tuista maksuun joulukuussa

EU:n suoria tukia maksetaan maatiloille joulukuussa. Perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta ja peltokasvipalkkiosta maksettava osuus on 95 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Lypsylehmäpalkkio ja nautapalkkio maksetaan 1.1. ja 15.9. väliseltä ajalta. Suorien tukien loppuosat maksetaan maatiloille vuonna 2021. Ruokavirasto tiedottaa kevään 2021 viljelijätukien maksuaikataulusta tarkemmin syksyllä 2020.

Joulukuussa maksuun tulevat myös kansallisista varoista maksettavat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki.

Kansallisen maidon pohjoisen tuen Ruokavirasto maksaa maitotiloille kuukausittain

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu (ruokavirasto.fi)

Lisätietoa Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Päivi Akkanen (tavoitettavissa 28.2.)
040 714 5735

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen (tavoitettavissa 2.3. alkaen)
040 714 5855

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi