Ympäristökorvaus, kansalliset peltotuet ja eläinten hyvinvointikorvaus maksuun marraskuussa

8. marraskuuta 2022

Ruokavirasto maksaa marraskuussa maatiloille keväällä 2022 haettujen ympäristökorvausten ja eläinten hyvinvointikorvausten ennakot sekä kansalliset peltotuet. Ympäristökorvausta maksetaan sitoumusten ja sopimusten perusteella yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Eläintiloille maksettavien eläinten hyvinvointikorvausten ennakoiden kokonaissumma on noin 38 miljoonaa euroa. Kansallisia peltotukia maksetaan maatiloille yhteensä noin 19,5 miljoonaa euroa.   

Marraskuun ensimmäinen maksupäivä on 10.11., jolloin maksuun tulevat seuraavat ympäristösopimusten perusteella maksettavat korvaukset: kosteikkojen hoito, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot. Ympäristösitoumusten mukaiset korvaukset maksetaan 17.11. alkaen. Ympäristösopimusten ja -sitoumusten perusteella maksettava ennakko on noin 85 prosenttia tuen kokonaismäärästä.  

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot tulevat maksuun 24.11. alkaen. Sika- ja siipikarjatiloille maksetaan puolet vuoden 2022 korvauksesta sen eläinmäärän perusteella, jonka maatila ilmoitti tammikuussa hakiessaan korvausta. Nauta-, lammas- ja vuohitilat saavat korvauksen 1.1. ja 30.6. väliseltä ajalta eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.

Myös kansalliset peltotuet maksetaan 24.11. alkaen. Kansallisina peltotukina maksetaan yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea, nuorten viljelijöiden tukea ja sokerijuurikkaan kansallista tukea. Marraskuun loppupuolella maksetaan lisäksi alkuperäisrotujen kasvattaminen -ympäristösopimusten ennakko, noin 1,45 miljoonaa euroa.

Ruokavirasto tiedottaa joulukuussa maksettavien tukien maksupäivistä, kun ne ovat varmistuneet.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa kuin kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2022 (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi